Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: HAI

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Tilbagefald, Stadie 4, Stadie 5 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har kræft, der har spredt sig til leveren, og du ikke kan opereres, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. I forsøget får du kemoterapi direkte i leveren (regional kemoterapi), samtidig med at du får normal kemoterapi. Du får også et antistof kaldet cetuximab, hvis du har kræft i tyk- eller endetarmen uden en mutation i KRAS genet (vildtype), og du ikke før har fået antistoffet. Forsøget undersøger virkning og bivirkninger af behandlingen.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået anden kemoterapi end capecitabin inden for de sidste fire uger.
 • Du tidligere har fået behandling med oxaliplatin.
 • Du har svær nervebetændelse.
 • Du har en anden alvorlig, medicinsk sygdom (f.eks. svær hjertesygdom).
 • Du har en aktiv, ukontrolleret infektion.
 • Du tidligere har haft alvorlige og uventede allergiske reaktioner på stoffet fluorpyrimidin.
 • Du er overfølsom over for et eller flere af de stoffer, der bruges i forsøget.
 • Du har HER2-positiv brystkræft og samtidig problemer med vejrtrækningen, der kræver ilt-behandling.
 • Du har fået eksperimentel behandling i de sidste 14 dage før forsøget.
 • Du deltager i andre kliniske undersøgelser.
 • Du er gravid eller ammer.
 • Lægen vurderer, at du er for svækket til at modtage behandlingen.
Forsøgsmetode Fase II undersøgelse.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 29-03-2011

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat