Gå til sygdomsliste

Ny kræftmedicin

Her kan du læse om, hvordan ny kræftmedicin bliver indført til behandling af kræftpatienter i Danmark. Du kan også få overblik over mulighederne for at få adgang til ny kræftmedicin, der er godkendt til behandling i EU, men endnu ikke er standardbehandling på danske sygehuse. Lige som du kan se en liste over kræftlægemidler, der er blevet godkendt i USA, men ikke i EU og Danmark.

Sådan indføres ny kræftmedicin i EU og Danmark

Før et lægemiddel kan komme danske kræftpatienter til gavn, skal det igennem en lang række af godkendelser. Her kan du læse om, hvilke godkendelsestrin et lægemiddel skal igennem:

Sådan indføres ny kræftmedicin i EU og Danmark


Godkendt kræftmedicin i EU, man kan søge om i Danmark

Her kan du se en liste over nye kræftlægemidler, som er godkendt til brug i Europa, herunder Danmark, af European Medicines Agency (EMA). Listen indeholder både nye lægemidler som man i Danmark endnu ikke har fået indført som standardbehandling, og nye lægemidler, som man har valgt ikke skal være standardbehandling på danske hospitaler. Danske læger kan søge om lov til at bruge begge typer, hvis der er en lægelig, helbredsmæssig begrundelse for at give en patient medicinen:

Godkendt kræftmedicin man kan søge om 


Kræftmedicin i USA

Her kan du se en liste over kræftlægemidler, som er godkendt til brug i USA (FDA-godkendt), men som ikke er godkendt til brug i EU (herunder Danmark).

Ny kræftmedicin i USA


Hvordan får jeg som patient adgang til ny kræftmedicin?

Her kan du læse om mulighederne for at få adgang til kræftlægemidler, der endnu ikke er godkendt til standardbehandling på danske sygehuse.

Adgang til ny kræftmedicin

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning