Gå til sygdomsliste

Hvordan får jeg som patient adgang til ny kræftmedicin?

Her kan du læse om mulighederne for at få adgang til kræftlægemidler, der endnu ikke er godkendt eller taget i brug som standardbehandling på danske sygehuse.

Som patient kan du få adgang til ny kræftmedicin:

 • Ved at din læge undersøger om sygehusledelsen og regionerne vil betale for lægemidlet, i de tilfælde hvor det er godkendt i EU, men endnu ikke taget i brug i danmark, og der er en lægelig, helbredsmæssig begrundelse for, at du skal have det 
 • Ved at deltage i en forsøgsbehandling
 • Ved at blive henvist til behandling i udlandet efter indstilling fra hospitalsafdeling med højt specialiseret funktion i Danmark
 • Ved at få behandling på hospitalsafdelinger gennem særlige programmer (compassionate use, human enkeltudlevering eller expanded access program)

Find forsøgsbehandlinger i Danmark

Det rådgivende panel om eksperimentel behandling

Adgang til lægemidler der er godkendt i EU, men endnu ikke taget i brug i Danmark

Er et lægemiddel godkendt af Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA) og solgt og markedsført i EU, kan det købes frit og bruges af lægen, hvis sygehusledelsen og regionerne vil betale for brugen.

Drejer det sig om et lægemiddel, som kan gavne mange patienter, skal Medicinrådet tage stilling til, om kræftlægemiddelet skal tages i brug som standardbehandling i Danmark.

Tal med din læge

Hvis du vil vide mere om et nyt lægemiddel, så tal med din læge på sygehuset. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Adgang til lægemidler, der ikke er godkendt i EU

Er et lægemiddel ikke godkendt af 'European Medicines Agency' (EMA), kan europæiske læger i princippet ikke bruge lægemidlet.

Kun patienter, der deltager i forsøgsbehandling kan få lægemidlet. Resultatet af disse videnskabelige forsøg danner grundlag for en eventuel senere godkendelse.

Det er muligt at få adgang til ikke-godkendte lægemidler gennem særlige programmer:

 • Compassionate use
  I særlige tilfælde kan en bestemt patient eller grupper af patienter få adgang til et ikke-godkendt lægemiddel. Dette kaldes compassionate use.
 • Human enkeltudlevering
  Hvis lægen mener, at et ikke-godkendt lægemiddel kunne gavne dig som patient, kan lægen ansøge lægemiddelfirmaet og lægemiddelstyrelsen om en såkaldt enkeltudleveringstilladelse. 

  Lægemiddelfirmaet skal give tilladelse til, at lægemidlet udleveres. Sundhedsstyrelsen tillader, at medicinen gives til et menneske. Tilladelsen bortfalder, hvis et tilsvarende lægemiddel bliver godkendt og markedsført. Du kan ikke selv søge, men du kan bede din læge på sygehuset om at indsende en ansøgning.
 • Expanded access program'
  Hvis et lægemiddelfirma forventer en godkendelse af EMA, vil firmaet og læger i nogle tilfælde give en større gruppe patienter adgang til det nye lægemiddel.

  Sådanne programmer kaldes expanded access programmer og forløber efter samme retningslinjer, som hvis det var en forsøgsbehandling. Du kan derfor kun indgå i et expanded access program, hvis du opfylder bestemte kriterier.

Programmet ophører, så snart EU-kommissionen tillader markedsføring af lægemidlet.

Du kan kun få behandlingen på de afdelinger, der indgår i programmerne. Spørg din sygehuslæge, om han eller hun kan henvise til en sådan afdeling. Du kan evt. bede lægen rådspørge Sundhedsstyrelsens ekspert panel vedrørende eksperimentel behandling.

Behandling i udlandet

I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at få kræftbehandling i udlandet. I menupunktet ”Behandling i udlandet” kan du læse om, hvornår du har ret til gratis behandling i udlandet. Du kan også finde råd og vejledning, hvis du overvejer at tage til udlandet og få en bestemt behandling for egen regning:

Behandling i udlandet

Læs mere:

Sådan indføres nye kræftmedicin i i EU og Danmark

Godkendt kræftmedicin man kan søge om i Danmark

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning