Gå til sygdomsliste

Godkendt kræftmedicin man kan søge om i Danmark

Her kan du se en liste over kræftmedicin i EU, din læge kan søge om at bruge til din behandling. Det er medicin, som er godkendt til salg i EU (herunder Danmark), men som ikke er godkendt af Medicinrådet som standardbehandling på danske hospitaler. Enten fordi det endnu ikke er blevet indført som standardbehandling, eller fordi man i Danmark har valgt ikke at gøre det til standardbehandling.

Standardbehandling er den eller de behandlingsformer, lægerne anvender som første valgs behandling af en kræftsygdom.

Selv om et EU-godkendt kræftlægemiddel ikke bliver standardbehandling i Danmark, kan danske patienter godt få medicinen, hvis der er en særlig lægelig, helbredsmæssig begrundelse for at give en patient medicinen (lægelig indikation).

I disse tilfælde er det en konkret lægelig vurdering, der afgør, om behandlingen kan gives til en bestemt patient. Beslutningen bliver taget på et møde, hvor afdelingens ledelse og læger med særlig ekspertise på området deltager.

Den behandlende læge kan også bede om råd i Sundhedsstyrelsens ekspertpanel for eksperimentel behandling. Lægen vil ofte følge panelets råd, men lægen har ikke pligt til at følge rådet. Det er den behandlende afdeling, der tager endelig stilling til, hvilken behandling patienten skal have. Læs mere:

Adgang til ny kræftmedicin

Tal med din læge

Hvis du vil vide mere om et bestemt lægemiddel på listen, så tal med din læge på sygehuset. Lægen kan vurdere, om lægemidlet kan være en mulighed til behandling af din kræftsygdom

Sådan indføres ny kræftmedicin

Før et lægemiddel kan tages i brug som standardbehandling i Danmark, skal et særligt lægeligt udvalg, kaldet Medicinrådet, vurdere og godkende, om ny EU-godkendt medicin skal indføres som standardbehandling til alle kræftpatienter i Danmark.

I nogle tilfælde har EU godkendt lægemidler, som Medicinrådet ikke anbefaler som standard behandling til brug i Danmark. Det skyldes oftest, at effekten af lægemidlet er marginal, eller at lægemidlet ikke passer til danske forhold.

Læs mere:

Sådan indføres ny kræftmedicin i EU og Danmark

Liste over ny kræftmedicin i EU

Listen er inddelt alfabetisk efter kræftsygdommens navn, og den er under løbende opdatering:

Akut lymfatisk leukæmi

Indholdsstof:  Blinatumomab

Handelsnavn: Blincyto®

Bruges til: Behandling af tilbagefald af Philadelphia kromosom-negativ akut lymfatisk leukæmi

Godkendt i EU: November 2015

Medicinrådet har i marts 2016 afslået at indføre medicinen som standardbehandling i Danmark i denne sammenhæng.

Brystkræft

Indholdsstof: Everolimus

Handelsnavn: Afinitor®

Bruges til: Kvinder i overgangsalderen med fremskreden østrogen receptor-positiv brystkræft, hvor hormonbehandling ikke virker længere

Godkendt i EU: Juli 2012

Medicinrådet afslog i januar 2013 at indføre medicinen som standardbehandling i denne sammenhæng.

Medicinen bruges til standardbehandling af Neuroendokrine tumorer og nyrekræft.

Bugspytkirtelkræft

Indholdsstof: Irinotecan liposome[M1] 

Handelsnavn: Onivyde®

Bruges til: Kræft i bugspytkirtlen, hvis man tidligere har fået kemoterapi med stoffet gemcitabin

Godkendt i EU: Oktober 2016

Medicinrådet har i februar 2017 afslået at indføre medicinen som standardbehandling i Danmark i denne sammenhæng.

GIST (Gastro Intestinal Stromal Tumor)

Indholdsstof: Regorafenib

Handelsnavn: Stivarga®

Bruges til: En type sarkom ved navn GIST, hvor kirurgisk behandling ikke er mulig og efter svigt af behandling med imatinib og sunitinib

Godkendt i EU: August 2014

Medicinrådet har ikke taget stilling til, om medicinen skal indføres som standardbehandling af GIST i Danmark.

Hudkræft

Indholdsstof: Vismodegib

Handelsnavn: Erivedge®

Bruges til: Fremskreden hudkræft af typen basalcellekræft, hvor operation eller strålebehandling ikke er mulig

Godkendt i EU: Februar 2014

Medicinrådet har i april 2014 afslået at indføre medicinen som standardbehandling i Danmark.

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Indholdsstof: Panobinostat 

Handelsnavn: Farydak®

Bruges til: Knoglemarvskræft med tilbagefald efter to tidligere typer behandlinger inkl. bortezomib og immunomodulerende stof. Gives i kombination med bortezomib og dexamethason

Godkendt i EU: November 2015

Medicinrådet afslog i maj 2016 at indføre medicinen som standardbehandling i Danmark.

I enkelte tilfælde kan patienter få behandling med medicinen, hvis den behandlende læge vurderer, at den kan være til særlig gavn for patienten.

Kræft i mavesæk og spiserør

Indholdsstof: Ramucirumab

Handelsnavn: Cyramza®

Bruges til: Fremskreden kræft i mavesæk og overgang til spiserør ved tilbagefald efter tidligere behandling med kemoterapi med stofferne platin og 5-FU

Godkendt i EU: December 2014

Medicinrådet har godkendt medicinen som standardbehandling Danmark til patienter, der har kræft i overgangen til spiserøret. Medicinen er ikke godkendt som standardbehandling til kræft i mavesækken.

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Indholdsstof: Ofatumumab

Handelsnavn: Azerra® 

Bruges til: Kronisk lymfatisk leukæmi i kombination med kemoterapi, hvis man ikke tåler behandling med fludarabin. Kan også anvendes til patienter som tidligere har fået anden behandling

Godkendt i EU: April 2015

Medicinrådet har endnu ikke vurderet medicinen.

Kronisk myeloid leukæmi (CML)

Indholdsstof: Ponatinib

Handelsnavn: Iclusig®

Bruges til: Kronisk myeloid leukæmi (CML), hvor tyrosinkinasehæmmere ikke virker længere samt ved Philadelphia kromosom-positiv akut lymfatisk leukæmi (ALL)

Godkendt i EU: Juli 2013.

Medicinrådet har ikke vurderet medicinen.

Lungekræft

Indholdsstof: Necitumumab 

Handelsnavn: Portrazza®

Bruges til: EGFR-positiv fremskreden ikke-småcellet lungekræft af typen planocellulært carcinom, som ikke tidligere har fået behandling

Godkendt i EU: Marts 2016

Medicinrådet har ikke vurderet medicinen.


Medicinrådet har ikke vurderet medicinen til lungekræft.Indholdsstof: Nab-paclitaxel 

Handelsnavn: Abraxane®

Bruges til: Fremskreden lungekræft, hvor patienten ikke tidligere har fået behandling for fremskreden lungekræft, og hvor hverken helbredende kirurgi eller strålebehandling er mulig

Godkendt i EU: Maj 2015

Medicinrådet har ikke vurderet medicinen til lungekræft.

Lægemidlet bruges som standardbehandling af brystkræft og bugspytkirtelkræft

Lymfeknudekræft

Indholdsstof: Idelalisib 

Handelsnavn: Zydelig®

Bruges til: En særlig type lymfekræft kaldet follikulær lymfom

Godkendt i EU: September 2014

Medicinrådet har i december 2014 afslået at bruge medicinen som standardbehandling af follikulær lymfom i Danmark.

Medicinen bruges som standardbehandling af kronisk lymfatisk leukæmi.


Indholdsstof: Obinutuzumab 

Handelsnavn: Gazyvaro®

Bruges til: En særlig type lymfekræft kaldet follikulær lymfom, hvor behandling med stoffet rituximab ikke virker

Godkendt i EU: September 2014 i kombination med chlorambucil

Medicinrådet afslog i september 2014 at indføre medicinen som standardbehandling af kronisk lymfatisk leukæmi i Danmark.

Modermærkekræft

Indholdsstof: Talimogene Laherparepvec

Handelsnavn: Imlygic®

Bruges til: Modermærkekræft, der har spredt sig, og hvor operation ikke er mulig

Godkendt i EU: December 2015

Medicinrådet har endnu ikke vurderet medicinen.

Neuroblastom hos børn

Indholdsstof: Dinutuximab

Handelsnavn: Unituxin®

Bruges til: Børn med neuroblastom som har opnået tumorsvind ved tidligere behandling. Behandlingen skal gives i kombination med stofferne GM-CSF, IL2 og isotretinoin

Godkendt i EU: August 2015

Medicinrådet har endnu ikke vurderet medicinen.

Nyrekræft

Indholdsstof: Nivolumab

Handelsnavn: Opdivo®

Bruges til: Fremskreden nyrekræft som tidligere har modtaget kræftbehandling der hæmmer nydannelse af blodkar

Godkendt i EU: Februar 2016

Medicinrådet har anbefalet medicinen som førstevalg standardbehandling til nyrekræft. Medicinrådet har endnu ikke taget stilling til, om medicinen kan bruges, hvis man allerede har fået behandling med andre mediciner.

Lægemidlet bruges som standardbehandling af lungekræft og modermærkekræft.

Polycytæmia vera

Indholdsstof: Ruxolitinib

Handelsnavn: Jakavi®

Bruges til: Forstørret milt som følge af polycytæmia vera, hvor der ikke er tilstrækkelig effekt af en anden medicin kaldet hydroxyurea

Godkendt i EU: Marts 2015

Medicinrådet afslog i juli 2015 at indføre medicinen som standardbehandling i denne sammenhæng.

Lægemidlet bruges til standardbehandling af forstørret milt ved knoglemarvsfibrose (myelofibrose).

Sarkom

Indholdsstof: Denosumab

Handelsnavn: Xgeva®

Bruges til: Gigantcelletumor i knogler, hvor kirurgi ikke skønnes muligt

Godkendt i EU: Oktober 2014

Medicinrådet har ikke taget stilling til, om medicinen skal indføres som standardbehandling i Danmark.

I enkelte tilfælde kan patienter få behandling med medicinen, hvis den behandlende læge vurderer, at den kan være til særlig gavn for patienten.


Indholdsstof: Eribulin

Handelsnavn: Halaven®

Bruges til: Liposarkom, hvor patienten tidligere er behandlet med kemoterapi med stoffet antracyclin, og hvor operation ikke er mulig

Godkendt i EU: April 2016

Lægemidlet bruges til anden kræftbehandling af: Brystkræft

Medicinrådet har ikke taget stilling til, om medicinen skal indføres som standardbehandling i Danmark.

I enkelte tilfælde kan patienter få behandling med medicinen, hvis den behandlende læge vurderer, at den kan være til særlig gavn for patienten.

Tyktarmskræft

Indholdsstof: Regorafenib

Handelsnavn: Stivarga®

Bruges til: Endetarms- og tyktarmskræft ved forværring efter behandling med flere typer kemoterapi og biologisk behandling

Godkendt i EU: August 2013

Medicinrådet har oktober 2013 afslået at indføre medicinen som standardbehandling i Danmark.

I enkelte tilfælde kan patienter få behandling med medicinen, hvis den behandlende læge vurderer, at den kan være til særlig gavn for patienten.


Indholdsstof: Trifluridine/tipiracil (tidligere navn TAS 102)

Handelsnavn: Lonsurf®

Bruges til: Fremskreden endetarms- og tyktarmskræft, som ikke er egnet til eller tidligere har fået anden form for medicinsk behandling med 5-FU, irinotecan, oxaliplatin eller anti-EGFR behandling

Godkendt i EU: April 2016

Medicinrådet har afslået at indføre medicinen som standardbehandling i Danmark.

I enkelte tilfælde kan patienter få behandling med medicinen, hvis den behandlende læge vurderer, at den kan være til særlig gavn for patienten.


Læs også:

Ny kræftmedicin i USA 

Her kan du se en liste over kræftlægemidler, som er godkendt til brug i USA (FDA-godkendt), men som ikke er godkendt til brug i EU (herunder Danmark).

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling


Til kræftpatienter, der ryger

Hjælp til rygestop

Hæfte og pjece til rygere, der har fået kræft

Hjælp til rygestop