Gå til sygdomsliste

Pakkeforløb og ventetider

Hvis din læge har mistanke om, at du kan have en kræftsygdom, skal du henvises til et pakkeforløb. Forløbet indledes med en række undersøgelser, der kan vise, om du har kræft. Når du starter i et pakkeforløb, er det altså ikke sikkert, at du har kræft.

Mand, der står i terrassedør og kigger ud

I et kræftforløb er der ofte ventetider. Pakkeforløbene skal sikre, at du undgår unødig ventetid, og at du ved, hvornår den næste undersøgelser finder sted.

Pakkeforløb skal forkorte unødig ventetid

I et pakkeforløb er de enkelte trin i udredning (undersøgelser) og behandling tilrettelagt som et veldefineret forløb, både hvad angår tid og indhold. De såkaldte 'normtider' i forløbspakkerne skal fastsætte præcise tidsfrister for, hvor lang tid de nødvendige undersøgelser må tage. Pakkeforløbene gælder i hele landet. Læs mere:

Pakkeforløb


Overblik over ventetider

Hvis du har kræft, kan det være rart at få overblik over, hvor lang ventetid der er på at komme i behandling, herunder operation, strålebehandling og kemoterapi, og hvordan dine rettigheder er. Uanset om der er tilrettelagt et pakkeforløb for en kræftsygdom eller ej, så gælder reglerne om maksimale ventetider. Læs mere:

Ventetider og behandlingsgaranti


Læs alt om behandling for kræft

Behandling - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning