Gå til sygdomsliste

Kurser

Ved tilmelding til vores aktiviteter giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Der kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 70202655 eller e-mail herlev@cancer.dk for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt.

2 dages kursus for par
Alvorlig sygdom kan være en enorm belastning, ikke blot for det menneske der har fået en kræftdiagnose, men i høj grad også for partneren og for parforholdet.
Vores kursus er målrettet par, hvor den ene har en kræftdiagnose, og fokus vil være:

  • Kærligheden og den fælles historie
  • Kommunikation  og kontakt
  • Intimitet og nærvær
  • Værdier og fælles retning

Kurset vil bestå af oplæg fra kursuslederne, som er 2 psykologer fra Kræftrådgivningen Herlev, samt af øvelser for de enkelte par.

Formålet er at give jer som par psykosocial støtte og redskaber og dermed gode forudsætninger for at komme bedst muligt igennem kræftsygdomsforløbet - sammen og individuelt.

Kurset er beregnet for par, der er i gang med et behandlingsforløb eller har overstået behandlingen for kræft inden for de seneste 2 år.

Kursusdage:
Torsdag d. 19. marts kl. 10 - 16
Fredag d. 3. april kl. 10 - 16

Vi byder på kaffe, te, og vand, samt en let frokost i løbet af kursusdagene. Kurset bliver afholdt i Kræftrådgivningen Herlev.

Tilmelding 
Tilmelding via mail: herlev@cancer.dk, der er plads til 5 par på kurset.
Hvert par vil blive indkaldt til en forsamtale inden kursusstart, med henblik på forventningsafstemning.

Mindful Selfcompassion kursus
- Bevidst nærvær med medfølelse og omsorg for en selv

Når du har kræft, har du mere end nogensinde brug for, at du kan møde dig selv på en kærlig og omsorgsfuld måde. Mange af os tror, at hvis vi er hårde mod os selv, er der større chance for, at vi gør det, som er nødvendigt. Du er ikke egoistisk, når du er venlig mod dig selv, fordi det er ikke bare godt for dig, det er også godt for din omverden.
I mindful self-compassion prøver vi i stedet at møde livets udfordringer og kriser med omsorg, empati og medfølelse. Vi prøver at være gode mod os selv og rumme det svære, det tunge, det lidelsesfulde.

Indhold:
Igennem guidede meditationer, øvelser og fælles diskussioner træner vi vores iboende medfølelse i mødet med os selv. Vi træner vores evne til at rumme vores svære følelser og situationer med større rummelighed, og vi træner evnen til at motiverer os selv på en venlig måde. Med denne træning vil du kunne opleve, at du bl.a. bliver mere robust og bedre til at holde fast i det, der er vigtigt for dig.
Dette kursus er baseret på de to psykologer Kerstin Neff, PhD og Chris Germers forskning og det kursus, som de har udviklet. Se https://centerformsc.org/learn-msc/

Forudsætninger for deltagelse:
Kurset er for kræftpatienter, og du behøver ikke at have forudgående kendskab til mindfulness. For at du kan få udbytte af kurset opfordrer vi til, at du bruger de forskellige øvelser i din hverdag.

Forløb:
9 mødegange, altid tirsdage.
April: 21.4 og 28.4
Maj: 5.5 12.5 19.5, 26.5
Juni: 9.6., 16.6., 23.6.
NB: ingen kursus den 2.6!

Alle dage kl.10.15-13.00, undtagen retrætedag den 26.5 fra kl.10.15-14.15

Mødested:
Kræftrådgivningen i Herlev, Borgmester Ib Juuls vej 2, 2730 Herlev (lige foran Herlev Hospital)

Begrænsede antal pladser, tilmelding nødvendig på mail: herlev@cancer.dk 

Mindfulness kursus

Livet som kræftpatient opleves af de fleste som både stressende og angstfuldt. Usikkerhed, fysisk ubehag og psykisk belastning er en del af hverdagen, og mange efterspørger måder at håndtere den svære livssituation på. Flere steder i verden har man igennem mange år arbejdet med Mindfulness som metode til dette. Underviser er rådgiver Tania Hur, psykoterapeut MPF og Mindfulness instruktør. 

Forudsætninger for deltagelse: 
Kurset er for kræftpatienter. Du behøver ikke have forudgående kendskab for at kunne deltage, men udbyttet knytter sig dog til graden af deltagelse på mødegangene og indebærer 30-60 minutters daglig træning, 6 dage ugentligt.

Kursusforløb:
Kurset forløber over 8 gange kl. 10.00-12.30.

Datoer:

d. 15/1 + 22/1 + 29/1 + 5/2 + 12/2 + 19/2 + 26/2 + 4/3

Der er en egenbetaling på 500 kr. som betales kontant i rådgivningen på første kursusdag. Kurset bliver afholdt i Kræftrådgivningen i Herlev, Borgmester Ib Juuls vej 2, 2730 Herlev (lige foran Herlev Hospital).

Tilmelding via mail: herlev@cancer.dk, begænset antal pladser, der er ikke løbende optag.

DIT LIV - handlekraft til dig og dit liv

Mange oplever, at de mister kontrol og handlemuligheder i hverdagen, når de får kræft. Du kan have det, som om sygdom og behandling har sat sig i førersædet, og du selv er passager, der bare må følge med. Kurset hjælper til at genvinde kontrol og handlekraft i din hverdag. Du vil blive præsenteret for en slags værktøjskasse med viden, inspiration, gode råd og enkle redskaber inden for de fire områder: Mad, bevægelse, søvn og tanker. Du kan læse mere om de fire områder på www.ditliv.dk. Kurset er for dig, der har kræft eller har haft kræft inden for de sidste 2 år. Yderligere information samt tilmelding sket via www.ditliv.dk. Der er begrænset antal pladser.

Ditliv kursus vil blive afholdt i Herlev, Borgmester Ib Juuls vej 2, 2730 Herlev (foran Herlev Hospital)

Kursusdatoer for 2020:

10. november

17. november

24. november

8. december

kl. 9.30-14.00

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter