Gå til sygdomsliste

Kurser

Ved tilmelding til vores aktiviteter giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Der kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 70202655 eller e-mail herlev@cancer.dk for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger: https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/”

Mindfulness kursus

Livet som kræftpatient opleves af de fleste som både stressende og angstfuldt. Usikkerhed, fysisk ubehag og psykisk belastning er en del af hverdagen, og mange efterspørger måder at håndtere den svære livssituation på. Flere steder i verden har man igennem mange år arbejdet med Mindfulness som metode til dette. Underviser er rådgiver Tania Hur, psykoterapeut MPF og Mindfulness instruktør. 

Forudsætninger for deltagelse: 
Kurset er for kræftpatienter. Du behøver ikke have forudgående kendskab for at kunne deltage, men udbyttet knytter sig dog til graden af deltagelse på mødegangene og indebærer 30-60 minutters daglig træning, 6 dage ugentligt.

Kursusforløb:
Kurset forløber over 8 gange kl. 10.00-12.30:

På grund af mangel på deltagere er kurset pt. udsat, tilmeld dig interesseliste og få besked om opstartsdato, så snart der er nok deltagere.

Der er en egenbetaling på 500 kr. som betales kontant i rådgivningen på første kursusdag. Kurset bliver afholdt i Kræftrådgivningen i Herlev, Borgmester Ib Juuls vej 2, 2730 Herlev (lige foran Herlev Hospital).

Tilmelding til interesseliste via mail: herlev@cancer.dk

Mindful Selfcompassion kursus
- Bevidst nærvær med medfølelse og omsorg for en selv

Når du har kræft, har du mere end nogensinde brug for, at du kan møde dig selv på en kærlig og omsorgsfuld måde. Mange af os tror, at hvis vi er hårde mod os selv, er der større chance for, at vi gør det, som er nødvendigt. Du er ikke egoistisk, når du er venlig mod dig selv, fordi det er ikke bare godt for dig, det er også godt for din omverden.
I mindful self-compassion prøver vi i stedet at møde livets udfordringer og kriser med omsorg, empati og medfølelse. Vi prøver at være gode mod os selv og rumme det svære, det tunge, det lidelsesfulde.

Indhold:
Igennem guidede meditationer, øvelser og fælles diskussioner træner vi vores iboende medfølelse i mødet med os selv. Vi træner vores evne til at rumme vores svære følelser og situationer med større rummelighed, og vi træner evnen til at motiverer os selv på en venlig måde. Med denne træning vil du kunne opleve, at du bl.a. bliver mere robust og bedre til at holde fast i det, der er vigtigt for dig.
Dette kursus er baseret på de to psykologer Kerstin Neff, PhD og Chris Germers forskning og det kursus, som de har udviklet. Se https://centerformsc.org/learn-msc/

Forudsætninger for deltagelse:
Kurset er for kræftpatienter, og du behøver ikke at have forudgående kendskab til mindfulness. For at du kan få udbytte af kurset opfordrer vi til, at du bruger de forskellige øvelser i din hverdag.

Forløb:
8 - 9 mødegange, fredage kl. 10-12.30. Opstarts dato: 6. september t.o.m. 8. november 2019. (dog ferie d. 27. september)
En af kursusdagene vil være en retreatdag på 4 timer, dagen er dog ikke fastlagt endnu

Mødested:
Kræftrådgivningen i Herlev, Borgmester Ib Juuls vej 2, 2730 Herlev (lige foran Herlev Hospital)

Begrænsede antal pladser, tilmelding nødvendig på mail: herlev@cancer.dk eller via kalenderen.

DIT LIV - handlekraft til dig og dit liv

Mange oplever, at de mister kontrol og handlemuligheder i hverdagen, når de får kræft. Du kan have det, som om sygdom og behandling har sat sig i førersædet, og du selv er passager, der bare må følge med. Kurset hjælper til at genvinde kontrol og handlekraft i din hverdag. Du vil blive præsenteret for en slags værktøjskasse med viden, inspiration, gode råd og enkle redskaber inden for de fire områder: Mad, bevægelse, søvn og tanker. Du kan læse mere om de fire områder på www.ditliv.dk. Kurset er for dig, der har kræft eller har haft kræft inden for de sidste 2 år. Yderligere information samt tilmelding sket til Kræftrådgivningen Herlev på www.ditliv.dk

Ditliv kursus vil blive afholdt i Herlev, Borgmester Ib Juuls vej 2, 2730 Herlev (foran Herlev Hospital)

Træn din mentale robusthed for pårørende
En kræftsygdom udgør en stor belastning, ikke kun for den, der er syg, men også for den pårørende. Det påvirke ofte forholdet og den relation, man ellers har haft til hinanden.
Med afsæt i nyere psykologisk forskning i mental robusthed (resiliens) tilbyder Kræftens Bekæmpelse derfor et kursus med fokus på at tackle de særlige udfordringer, man har som pårørende. Her vil vi sætte fokus på hvordan du kan øge din modstandskraft, håndtere eller acceptere det ændrede liv og samtidig styrke relationen til den, der er syg.
Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling med andre kursister. Derudover lægges der op til, at du arbejder med øvelserne mellem de enkelte kursusgange.
Se folderen for mere information om indholdet pr. gang.

Tilmelding 
Kursus forløb på 7 gange. Vi afventer ny kursusdato.
Kurset er som udgangspunkt for partner/ægtefælle.

Tilmelding til interesseliste på herlev@cancer.dk 

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter