Gå til sygdomsliste

Samtalegrupper

Stærke Fællesskaber - Gruppe for mennesker med kræft der bor alene.

I gruppen tilbyder vi mulighed for at indgå i et fællesskab med andre enlige kræftramte. Du har her mulighed for at møde andre, der også klarer hverdagen på egen hånd. Her kan I udveksle erfaringer, refleksioner, udfordringer og håb. Sammen vil vi forberede og spise et måltid mad sammen. 
Gruppelederne fra rådgivningen vil sørge for faglige oplæg om emner, I fælles beslutter jer for i gruppen.

Dato:
Vi mødes fra august hver anden mandag i lige uger kl. 11-14

Mødested:
Kræftrådgivningen i Herlev, Borgmester Ib Juuls vej 2, 2730 Herlev (lige foran Herlev Hospital) 

Tilmelding:
Tlf: 70202655 eller via herlev@cancer.dk
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Det er gratis at deltage og der er løbende optag af nye medlemmer.

Pårørendemøder - Aften (ægtefælle/partner)

Har du lyst til at mødes med ligesindede i et forløb på 3 møder, hvor det kommer til at handle om dig som person og pårørende? Du får talt dig ind til der, hvor du har et behov som du ellers ikke får udtrykt. Når der bliver sat ord på det vigtige følger en lettelse. Det bliver nemmere at have de gode samtaler med andre og der bliver plads til mere selvomsorg. Møderne vil bestå i at dele egne historier, udveksle erfaringer og tid til refleksion over det, der er særligt vigtigt i dit liv og med de vilkår du lever med.

Gruppen mødes 3 gange tirsdag d. 13. august - 27. august - 10. september 2019 i tidsrummet kl. 19.00-21.00.
Møderne er for pårørende som er enten ægtefælle og partner.

Tilmelding:
Telefon 70 20 26 55 eller via mail herlev@cancer.dk

Mødested:
Kræftrådgivningen i Herlev, Borgmester Ib Juuls vej 2, 2730 Herlev, lige foran Herlev Hospital.

Pårørendemøder Aften (for pårørende der ikke er ægtefælle/partner)

Vi arbejder på at lave en gruppe for pårørende til efteråret 2019, når vi er flyttet til Herlev. Det kan bl.a. være for dig som er datter, søn, søster, bror, god ven eller veninde til en kræftramt. Du kan pt. blive skrevet op til en interesseliste, og så vil du blive kontaktet med nærmere information, når vi ved mere.

Har du lyst til at mødes med ligesindede i et forløb på 3 møder, hvor det kommer til at handle om dig som person og pårørende? Du får talt dig ind til der, hvor du har et behov som du ellers ikke får udtrykt. Når der bliver sat ord på det vigtige følger en lettelse. Det bliver nemmere at have de gode samtaler med andre og der bliver plads til mere selvomsorg. Møderne vil bestå i at dele egne historier, udveksle erfaringer og tid til refleksion over det, der er særligt vigtigt i dit liv og med de vilkår du lever med. Møderne er for pårørende som ikke er ægtefælle og partner.

Tilmelding til interesseliste:
Telefon 70 20 26 55 eller via mail herlev@cancer.dk

Mødested:
Kræftrådgivningen i Herlev
Borgmester Ib Juuls vej 2
2730 Herlev

Pårørendegruppe - eftermiddag (ægtefælle/partner)

Gruppen mødes hver anden torsdag (ulige uger) og ledes af to rådgivere. Det er ressourcekrævende at være pårørende - og fokus er almindeligvis på den syge, men som pårørende har man lige så meget brug for at få støtte og hjælp. For sin egen skyld og for at kunne blive ved med at være en støtte for den syge. Det er vores erfaring, at mødet med andre pårørende er meningsfuldt. Gruppen giver et frirum til at tale om sine bekymringer, og mange oplever, at det giver inspiration og støtte at dele sine oplevelser og erfaringer med andre. 

Tilmelding:
Telefon 70 20 26 55 eller via mail herlev@cancer.dk)
Deltagelse forudsætter, at du har haft en afklarende samtale med gruppelederne.

 

Mødested fra august:
Kræftrådgivningen i Herlev
Borgmester Ib Juuls vej 2
2730 Herlev (lige foran Herlev Hospital)

Kronisk og uhelbredelig kræft - Samtalegruppe

Gruppen mødes en gang om ugen og ledes af en til to rådgivere. I gruppen er der mulighed for erfaringsudveksling med andre der lider af en kronisk og uheldbredelig kræftsygdom. Der vil blive taget vekslende temaer op på baggrund af ønskerne fra gruppen. Gruppen kan være med til at give klarhed, fællesskab og forståelse, og derigennem kan man få støtte til at klare de oplevelser, som man kan komme ud for som kronisk kræftpatient. Der er løbende optag til gruppen, men opstarten kræver, at man først taler med en rådgiver.

Gruppen mødes igen efter sommerferien d. 14. august i vores nye rådgivning i Herlev.

Kræftrådgivningen i Herlev
Borgmester Ib Juuls vej 2
2730 Herlev (lige foran Herlev Hospital)

Tilmelding på telefon 70 20 26 55 eller via mail herlev@cancer.dk

Gruppe for efterladte

Du kan på disse møder få viden om, hvordan de fleste mennesker oplever sorgen, og hvad de ”stiller op” med den. Kræftrådgivningen har grupper for voksne, der har mistet en ægtefælle på grund af kræft. Her er der mulighed for at møde andre, der også har mistet, og I kan hjælpe hinanden til at komme videre efter tabet. Tilmelding til interesseliste på telefon 70 20 26 55 eller via mail herlev@cancer.dk, og kræver en forsamtale inden opstart i gruppen.

Gruppe for efterladte vil først blive til efteråret 2019. Du har mulighed for at blive skrevet på en interesseliste, så vil du få direkte besked til din mail, når vi kender opstartsdato. 

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter