Gå til sygdomsliste

Samtalegrupper og oplæg

Ved tilmelding til vores aktiviteter giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Der kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 70202655 eller e-mail herlev@cancer.dk for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt.

Angst for tilbagefald - samtalegruppe
Mange kræftoverlevere frygter, selv efter land tid, at sygdommen vender tilbage. Andre frygter at behandlingen ikke har den ønskede effekt, og at sygdommen forværres. Dette tilbud er et gruppeforløb, hvor der arbejde målrettet på at blive bedre til at håndtere angst for tilbagefald. Forløbet vil indeholde korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og opgaver mellem gruppesessionerne. Ved deltagelse forventes det at man deltager aktivt både i og mellem gruppesessionerne. Tilbuddet bygger på dansk og international forskning, hvor der er fundet en markant positiv effekt på reduceringen af angst ved deltagelse i konceptet.

Det kræver en forsamtale inden opstart. Der er ikke løbende tilmelding.

Mødedatoer: 
Opstartsdato d. 12. august 2020
Forløb på i alt 5 onsdage fra kl. 14.00-16.30

Du skal kunne deltage i alle 5 gruppesessioner.

Tilmelding til herlev@cancer.dk eller via kalenderen, begrænset antal pladser. 


Livet med kræft - et tilbud til kræftramte og deres pårørende

Mange ting i tilværelsen ændrer sig med et slag, når man bliver ramt af kræft.  Det gælder både for den, der er syg og for de pårørende.
Dette er et forløb, hvor man kan vælge at komme hver gang, eller bare komme til de temaer, der optager en mest.

Hver gang er der et kort oplæg fra en rådgiver med efterfølgende fælles diskussion/refleksion.
Derefter er der videre samtale med de øvrige deltagere, uden rådgiver, opdelt i hhv. patienter og pårørende.

Forløb - alle dage kl. 14.00 - 16.00:

  • Torsdag 1. oktober - Mental robusthed, at finde balance mellem sygdom og hverdagsliv.
  • Torsdag 8. oktober - Sov godt, oplæg om søvn.
  • Torsdag 22 oktober - Kommunikation i familien, kontakt og seksualitet, hvis parforholdet kommer under pres.
  • Torsdag 5. november - Livet med senfølger
  • Torsdag 19. november - Hvordan hjælper vi vores børn bedst, når mor, far eller andre nære relationer får kræft? Et oplæg om åbenhed og kommunikation.
  • Torsdag 3. december - Liv, død og meningsfuldhed, en snak om værdier.

Tilmelding:
Tilmelding er nødvendig, da der pt er et begrænset antal pladser til rådighed grundet coronasituationen. Kontakt kræftrådgivningen på: Tlf.: 70 20 26 55 eller mail: herlev@cancer.dk

Der tages forbehold for at temaerne på de enkelte dage kan bliver byttet rundt, hvis nødvendigt

Grundet Coronasituationen er der pt. max antal personer tilladt i mødelokalet på 12 personer.


Senfølger efter kræft - samtalegruppe

Har du brug for at mødes med andre i samme situation som dig?

Senfølger efter kræft kan påvirke ens livskvalitet, familieliv, sociale liv og arbejdsliv. Man kan have oplevelsen af, at man ikke længere er ”helt den samme som før”. Du har du nu mulighed for at møde andre som står i samme situation i vores samtalegruppe her i Kræftrådgivningen Herlev.

Du vil få et sted, hvor det er legalt at tale om dine senfølger og om de følelser og bekymringer, der kan fylde i din hverdag, som du måske ikke altid kan eller ønsker at dele med andre i din familie, på dit arbejde eller blandt dine venner.
Du vil få generel viden om senfølger efter kræft, og hvor du eventuelt kan hente professionel hjælp til de problemer, du har. Senfølger vi blandt andet kommer ind på er søvnløshed, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, føleforstyrrelser, seksuelle forandringer og smerter.

Gruppen ledes af sygeplejerske Camilla Lindhardt, der har stor viden og erfaring med senfølger efter kræft. Hun har gennem flere år afholdt undervisningsforløb om rehabilitering og senfølger for både patienter, pårørende og sygeplejersker, og har blandt andet arbejdet på kræftafdelingen på Herlev Hospital og i et kommunalt sundhedscenter.

Læs mere om tilbuddet i vores folder

Mødedatoer HOLD 5:
Mandage kl. 13.30-15-40.

16. november 2020
30. november 2020
14. december 2020
4. januar 2021
18. januar 2021
1. februar 2021
15. februar 2021

Begrænset antal pladser, tilmelding via mail: herlev@cancer.dk eller via kalenderen på cancer.dk.
Der er ikke løbende tilmelding.


Åbent mødested for brystkræftpatienter

Her kan du møde andre brystkræftpatienter i trygge rammer med fokus på at dele oplevelser og inspirere hinanden. 
Mødestedet er et fællesskab, hvor I sammen deler hinandens historier og udfordringer.

Mødestedet faciliteres af frivillige tilknyttet Kræftrådgivningen Herlev.

Hvornår:
I mødes hver anden torsdag i lige uger kl. 16-17.30. Opstart efter sommerferien d. 6. august.

Der er ingen tilmelding. Vi starter præcis kl. 16, så husk at være der i god tid.

Datoer og eventuelle aflysninger kan ses i kalenderen på www.cancer.dk/herlev 


Stærke Fællesskaber - Gruppe for mennesker med kræft der bor alene.

I gruppen tilbyder vi mulighed for at indgå i et fællesskab med andre enlige kræftramte. Du har her mulighed for at møde andre, der også klarer hverdagen på egen hånd. Her kan I udveksle erfaringer, refleksioner, udfordringer og håb. Sammen vil vi forberede og spise et måltid mad sammen. 
Gruppelederne fra rådgivningen vil sørge for faglige oplæg om emner, I fælles beslutter jer for i gruppen. 

På grund af coronasituationen laver vi pt ikke mad sammen, men mødes i stedet til en god samtale. 

Dato:
Vi mødes i august kl. 12.00-14.00, dvs d. 3/8. 17/8 og 31/8 uden madlavning.
Hver anden mandag i lige uger kl. 11-14 fra september 2020, hvor vi forhåbentlig må lave mad sammen igen.

Tilmelding:
herlev@cancer.dk
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Det er gratis at deltage og der er løbende optag af nye medlemmer.


Kronisk og uhelbredelig kræft - Samtalegruppe

Gruppen mødes 7 gange og ledes af to rådgivere. I gruppen er der mulighed for erfaringsudveksling med andre der lider af en kronisk og uheldbredelig kræftsygdom. Der vil blive taget vekslende temaer op i forløbet. Gruppen kan være med til at give klarhed, fællesskab, støtte og forståelse. Inden opstart kræves det, at man får en samtale med de gruppeansvarlige rådgivere.

Bliv allerede nu skrevet på interesselisten og få besked, så snart dato og tidspunkt for forløbet i efteråret 2020 er fastlagt.

Tilmelding og spørgsmål:
Mail herlev@cancer.dk eller tlf: 70 20 26 55 .

Begrænset antal pladser.


Eftermiddag for efterladte

Kom og deltag i et af vores eftermiddagsarrangementer for efterladte. Hver enkelt eftermiddag vil bestå af et oplæg fra en person tilknyttet rådgivningen og efterfølgende refleksion og samtale.
Tilbuddet er for alle voksne, som har mistet en nærtstående til kræft. Du er måske enke, bror, mor eller nær ven til en, som er gået bort.

Tilmelding og yderligere info: Da der pt er et begrænset antal pladser pga. coronasituationen, er tilmelding nødvendig. Kontakt Kræftrådgivningen på 7020 2655 eller mail til herlev@cancer.dk 

Grundet Coronasituationen er der pt. et max antal personer i mødelokalet på 30 personer.

Datoer og temaer:

Mandag d. 26. oktober kl. 15.00 – 17.00:
Værd at vide om sorg og reaktioner på at have mistet

Mandag d. 23. november kl. 15.00 – 17.00:
Hvordan involverer man og håndterer netværket?

Mandag d. 14. december kl. 15.00 – 17.00:
Hvordan håndterer jeg mærkedage og højtider?

Mandag d. 25. januar 2021 kl. 15.00 – 17.00:
Hvordan vil jeg tage den, jeg har mistet, med mig videre i livet?

Mandag d. 22. februar 2021 kl. 15.00 – 17.00:
Hvordan finder jeg fodfæste igen?

Vi henviser også til www.sorgvejviseren.dk hvor du kan finde eventuelle sorgtilbud i dit nærområde.

 

Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter