Gå til sygdomsliste

Samtalegrupper og oplæg

Her kan du se aktuelle samtalegrupper og oplæg for både kræftramte, pårørende og efterladte.

Ved tilmelding til vores aktiviteter giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Der kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf.: 70202655 eller e-mail herlev@cancer.dk for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt.


Lær at leve med dine smerter efter kræft - et kursusforløb i naturen

Et tilbud for mennesker med smerter opstået i forbindelse med kræftforløb. Hver af de 6 sessioner vil være en blanding af faglige oplæg relateret til smerter, erfaringsudveksling, øvelser ude i naturen, mindfulness, self-compassion, guidede meditationer og åndedrætsøvelser. 

Hvad får du ud af at deltage?
· ”Redskaber” til at være med smerter - herunder meditationer, visualiseringer og øvelser i naturen.
· Erfaringsudveksling og netværk.
· Viden om smerter, den nyeste smerteteori og hjælp til at blive forstået - både i sociale sammenhænge og til lægesamtalerne.
· Øget mentalt velvære og overskud - og et rum for refleksion og selvomsorg i en hverdag påvirket af smerter.
· Fokus på energiforvaltning, identitet, dit sociale liv og dit arbejdsliv i relation til hverdagen med smerter.
· En mere mindful tilgang til dit liv.
· Få vakt forbindelsen til naturen og indsigt i naturen som en terapeutisk guide.

Tidspunkt
6 gange (3 mandage i juni og 3 fredage i august) kl. 09.30-12.30 i 2022: Den 13/6, 20/6, 27/6 og 12/8, 19/8, 26/8

Sted
Mødested: Ballerup Rideskole. Forløbet foregår i Jonstrup Vang skov. Naturen kan være med til at skabe rehabilitering, ro og fornyet overblik. Vi benytter vores egen ”terapihave” med hytte - hvis det fx regner kraftigt. Sessionerne aflyses kun ved storm eller tordenvejr.

Tilmelding
Tilmeld dig her via vores kalender. Gruppen vil være med ca. 7 deltagere.

Krav
Det er en forudsætning, at du:
· Fysisk er i stand til at gå rundt i naturen, også i lettere kuperet terræn.
· Kan sidde på en træstamme. Hvor det er muligt, sidder vi omkring en bålplads.
· Kan være ude, også selvom det regner eller er køligt.

Gruppen ledes af
Sygeplejerske og mindfulness-instruktør Camilla Lindhardt og psykolog Ulla Viffeldt Smistrup, der begge er rådgivere i Kræftrådgivningen i Herlev og har viden og erfaring med smerter efter kræft.


Kræft og spaghetti

Når en kræftsygdom flytter ind i børnefamilien

Når en mor eller far får kræft, bliver hele familien påvirket. Dette gælder også børnene, uanset hvor gamle de er. Sammen med kræftsygdommen flytter der ofte en masse bekymringer, svære tanker og følelser ind samtidig med, at hverdagen nu også for de fleste indebærer besøg på hospitalet, lægesamtaler og behandlinger. Alt dette kan gøre hverdagen ekstra udfordrende, både for den kræftramte forælder, den raske forælder og børnene. Man kan som kræftramt familie have brug for at møde andre familier, der står i samme situation og være en del af et fællesskab, hvor man kan udveksle erfaringer og  dele refleksioner om stort og småt.

Temaaftener med fælles spisning
Dette tilbud henvender sig til yngre familier med hjemmeboende børn (maks. 16 år), hvor enten mor eller far er eller har været ramt af kræft. Den kræftramte kan være i aktiv behandling eller færdigbehandlet; dog højst et år efter afsluttet behandling. Hver temaaften vil indledes med fællesspisning efterfulgt af et oplæg fra en rådgiver. Vi sørger for, at der er købt ind og hjælpes så i fællesskab om at lave maden. Efter oplægget vil familierne deles op og fordeles i hhv. voksen- og børnegrupper, hvor der - sammen med en rådgiver - vil arbejdes med aftenenes tema. Vi har hele huset for os selv, så der er masser af plads til, at mindre børn kan boltre sig.

Et forløb på 6 aftener
Gruppen mødes 5 onsdage kl. 16.30-19.30 i kræftrådgivningen i Herlev:

Næste opstart bliver i 2023.

Tilmeld her via vores kalender.

Du er også velkommen til at ringe til os på tlf.: 70 20 26 55, hvis du har spørgsmål.

Der er plads til 6-8 familier, og møderne vil blive faciliteret af rådgivere fra kræftrådgivningen i Herlev.

Det er et gratis tilbud.


Senfølger efter kræft - samtalegruppe

Har du brug for at mødes med andre i samme situation som dig?

Senfølger efter kræft kan påvirke ens livskvalitet, familieliv, sociale liv og arbejdsliv. Man kan have oplevelsen af, at man ikke længere er ”helt den samme som før”. Du har du nu mulighed for at møde andre som står i samme situation i vores samtalegruppe her i Kræftrådgivningen Herlev.

Du vil få et sted, hvor det er legalt at tale om dine senfølger og om de følelser og bekymringer, der kan fylde i din hverdag, som du måske ikke altid kan eller ønsker at dele med andre i din familie, på dit arbejde eller blandt dine venner.
Du vil få generel viden om senfølger efter kræft, og hvor du eventuelt kan hente professionel hjælp til de problemer, du har. Senfølger vi blandt andet kommer ind på er søvnløshed, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, føleforstyrrelser, seksuelle forandringer og smerter.

Gruppen ledes af sygeplejerske Camilla Lindhardt og psykolog, Simone Brorstrup Falcon, der begge er rådgivere i Kræftrådgivningen i Herlev og har viden og erfaring med senfølger efter kræft.

Vi mødes 7 gange i alt, mandage kl. 13.30 - 15.30. Den 10/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11. 

Tilmelding her via vores kalender. Skriv venligst telefonnummer. Vi kontakter dig efterfølgende.

Begrænset antal pladser. Der er ikke løbende tilmelding.

HOLDET ER DESVÆRRE FULDT BOOKET og ventelisten ligeså.


Åbent mødested for brystkræftpatienter

Her kan du møde andre brystkræftpatienter i trygge rammer med fokus på at dele oplevelser og inspirere hinanden. Mødestedet er et fællesskab, hvor I sammen deler hinandens historier og udfordringer.

Gruppen faciliteres af frivillige tilknyttet Kræftrådgivningen Herlev.

Hvornår:

I mødes hver anden torsdag i lige uger i Kræftrådgivningen Herlev Kl. 16-17.30.

Tilmelding nødvendig 1. gang du deltager her via vores kalender. Der er løbende optag i gruppen. Vi starter præcis kl. 16, så vær i god tid. Vores hoveddør låser kl. 16.00.


Stærke Fællesskaber - Gruppe for mennesker med kræft der bor alene.

I gruppen tilbyder vi mulighed for at indgå i et fællesskab med andre enlige kræftramte. Du har her mulighed for at møde andre, der også klarer hverdagen på egen hånd. Her kan I udveksle erfaringer, refleksioner, udfordringer og håb. Sammen vil vi forberede og spise et måltid mad sammen. Gruppen ledes af en frivillig i rådgivningen, som vil sørge for faglige oplæg om emner, I fælles beslutter jer for i gruppen. 

Læs mere her.

Dato:
Hver anden mandag i ulige uger kl. 11-14. Vi starter op igen mandag den 15. august.

Tilmelding:
Tilmeld dig 1. gang du deltager her via vores kalender
Du er også velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 20 26 55, hvis du har spørgsmål.

Det er gratis at deltage og der er løbende optag af nye medlemmer. Deltagelse kræver forsamtale.


Pårørendemøder - Aften (ægtefælle/partner)

Har du lyst til at mødes med ligesindede i et forløb på 4 møder, hvor det kommer til at handle om dig som person og pårørende? Du får talt dig ind til der, hvor du har et behov som du ellers ikke får udtrykt. Når der bliver sat ord på det vigtige følger en lettelse. Det bliver nemmere at have de gode samtaler med andre og der bliver plads til mere selvomsorg. Møderne vil bestå i at dele egne historier, udveksle erfaringer og tid til refleksion over det, der er særligt vigtigt i dit liv og med de vilkår du lever med.

Gruppen mødes 4 onsdage i tidsrummet kl. 19.00-21.00:

Datoer for 2. halvår 2022:

28. september, 12. oktober, 26. oktober og 9. november.

Møderne er for pårørende, som er enten ægtefælle eller partner.

Tilmelding
Tilmelding nødvendig her via vores kalender.


Kronisk og uhelbredelig kræft - Samtalegruppe

Har du lyst til at være med i en samtalegruppe, hvor du har mulighed for at tale med andre mennesker med kronisk og uhelbredelig kræftsygdom? I gruppen vil der blive talt om de oplevelser og udfordringer, som man kan møde som kronisk kræftpatient. I gruppen taler vi om de eksistentielle, følelsesmæssige og praktiske forhold, der følger med at være uhelbredelig syg. Samtaleemnerne vil ligeledes tage udgangspunkt i gruppens behov.

Gruppen består af 6-8 kræftpatienter, og gruppen mødes 8 gange.

I gruppen handler det om at dele egne historier, udveksle erfaringer og sikre tid og plads til refleksion over det, der er særligt vigtigt i dit liv og med de vilkår, du lever med nu. Deltagerne har tavshedspligt, og man skal melde afbud, hvis man ikke kan deltage.

Tidspunkt:
Torsdag kl. 14.00 – 15.30

Datoer:
6. oktober 2022
20. oktober 2022
3. november 2022
17. november 2022
8. december 2022
21. december 2022 (OBS onsdag)
5. januar 2023
26. januar 2023

Gruppeleder
Rådgiver, Tine Thers Hansen

Har du spørgsmål til gruppetilbuddet, kan du kontakte Tine Thers Hansen på telefonnummer 5219 7697.

Tilmelding her via vores kalender. Der er ikke løbende optag.

Efter tilmeldingen vil du vil blive inviteret til en afklarende samtale inden du starter i gruppen.


Eftermiddag for efterladte

At miste og være i sorg vil ofte føles, som en ubærlig byrde uden positive udsigter. Det er ikke ualmindeligt, at livet går i stå, man isolerer sig, verden mister mening og man opsluges af følelser. Samtidig føles det ofte som om, at omverden trods gode intentioner ikke kan byde ind i forhold til at løfte den byrde, man står med. 

Sorg er en proces der tager tid, men det er ikke det samme, som at den proces ikke kan lindres og gøres nemmere. Det er vores erfaring, at man i mødet med andre i samme situation kan finde en smule af den mening og det håb, man føler man mangler.

Gruppen er en måde at finde et hjem til alle de følelser og tanker, man måske har svært ved at kapere eller finde plads til. Samtidig er det meget normalt, at man finder en samhørighed og refleksion, der i sig selv kan være lindrende.

Formålet med disse mødegange er at tilbyde deltagerne et sted, hvor de kan få medmenneskeligt nærvær, erfaring og rummelig refleksion over din situation.

Kom og deltag i et af vores eftermiddagsarrangementer for efterladte. Hver enkel eftermiddag vil bestå af et oplæg fra en person tilknyttet rådgivningen og efterfølgende refleksion og samtale.
Tilbuddet er for alle voksne, som har mistet en nærtstående til kræft. Du er måske enke(-mand), bror, mor eller nær ven til en, som er gået bort.

Vi anbefaler at vente med at starte til nogle måneder efter, at du har mistet. Gerne minimum 3 måneder.

Tilmelding: Tilmelding nødvendig her via vores kalender.

Datoer 2022 - alle dage, mandage kl. 15-17, bortset fra 1. gang, som er en tirsdag:

Tirsdag 7/6: Værd at vide om sorg og reaktioner på at have mistet

20/6: Identitet

1/8: Hvordan vil jeg tage den jeg har mistet med mig videre i livet?

15/8: Valgfrit emne

29/8: Hvordan håndterer jeg mærkedage og højtider?

12/9: Hvordan finder jeg fodfæste igen?

Vi henviser også til www.sorgvejviseren.dk hvor du kan finde eventuelle sorgtilbud i dit nærområde.

Holdet er fuldt booket.


 

Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter