Gå til sygdomsliste

Samtalegrupper og oplæg

Her kan du se aktuelle samtalegrupper og oplæg for både kræftramte, pårørende og efterladte.

Ved tilmelding til vores aktiviteter giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Der kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf.: 70202655 eller e-mail herlev@cancer.dk for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt.


Kræft og spaghetti

Når en kræftsygdom flytter ind i børnefamilien

Når en mor eller far får kræft, bliver hele familien påvirket. Dette gælder også børnene, uanset hvor gamle de er. Sammen med kræftsygdommen flytter der ofte en masse bekymringer, svære tanker og følelser ind samtidig med, at hverdagen nu også for de fleste indebærer besøg på hospitalet, lægesamtaler og behandlinger. Alt dette kan gøre hverdagen ekstra udfordrende, både for den kræftramte forælder, den raske forælder og børnene. Man kan som kræftramt familie have brug for at møde andre familier, der står i samme situation og være en del af et fællesskab, hvor man kan udveksle erfaringer og  dele refleksioner om stort og småt.

Temaaftener med fælles spisning
Dette tilbud henvender sig til yngre familier med hjemmeboende børn (maks. 16 år), hvor enten mor eller far er eller har været ramt af kræft. Den kræftramte kan være i aktiv behandling eller færdigbehandlet; dog højst et år efter afsluttet behandling. Hver temaaften vil indledes med fællesspisning efterfulgt af et oplæg fra en rådgiver. Vi sørger for, at der er købt ind og hjælpes så i fællesskab om at lave maden. Efter oplægget vil familierne deles op og fordeles i hhv. voksen- og børnegrupper, hvor der - sammen med en rådgiver - vil arbejdes med aftenenes tema. Vi har hele huset for os selv, så der er masser af plads til, at mindre børn kan boltre sig.

Et forløb på 6 aftener
Gruppen mødes 6 onsdage kl. 16.30-19.30 i kræftrådgivningen i Herlev henover vinteren og foråret 2022 på følgende datoer:

19. januar 2022, 9. februar 2022, 16. marts 2022, 6. april 2022 - de sidste datoer fastlægges senere.

Tilmeld her via vores kalender eller skriv til herlev@cancer.dk

Du er også velkommen til at ringe til os på tlf.: 70 20 26 55, hvis du har spørgsmål.

Der er plads til 6-8 familier, og møderne vil blive faciliteret af rådgivere fra kræftrådgivningen i Herlev.

Det er et gratis tilbud.


Senfølger efter kræft - samtalegruppe

Har du brug for at mødes med andre i samme situation som dig?

Senfølger efter kræft kan påvirke ens livskvalitet, familieliv, sociale liv og arbejdsliv. Man kan have oplevelsen af, at man ikke længere er ”helt den samme som før”. Du har du nu mulighed for at møde andre som står i samme situation i vores samtalegruppe her i Kræftrådgivningen Herlev.

Du vil få et sted, hvor det er legalt at tale om dine senfølger og om de følelser og bekymringer, der kan fylde i din hverdag, som du måske ikke altid kan eller ønsker at dele med andre i din familie, på dit arbejde eller blandt dine venner.
Du vil få generel viden om senfølger efter kræft, og hvor du eventuelt kan hente professionel hjælp til de problemer, du har. Senfølger vi blandt andet kommer ind på er søvnløshed, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, føleforstyrrelser, seksuelle forandringer og smerter.

Gruppen ledes af sygeplejerske Camilla Lindhardt, der har stor viden og erfaring med senfølger efter kræft. Hun har gennem flere år afholdt undervisningsforløb om rehabilitering og senfølger for både patienter, pårørende og sygeplejersker, og har blandt andet arbejdet på kræftafdelingen på Herlev Hospital og i et kommunalt sundhedscenter.

Vi mødes 7 gange i alt, mandage kl. 13.30 - 15.30.

Den 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 21/2 og 28/2, 2022.

Vi mødes fortrinsvis i Kræftrådgivningen i Herlev, medmindre restriktionerne ift. Corona ikke tillader dette. I så fald mødes vi udenfor omkring bålpladsen ved Kildegårdens Naturcenter i Herlev fra kl. 15.00-17.00 (Der er skoleklasser indtil da).

Tilmelding her via vores kalender. Skriv venligst telefonnummer. Vi kontakter dig efterfølgende.

Begrænset antal pladser. Der er ikke løbende tilmelding.


Åbent mødested for brystkræftpatienter

Her kan du møde andre brystkræftpatienter i trygge rammer med fokus på at dele oplevelser og inspirere hinanden. 
Mødestedet er et fællesskab, hvor I sammen deler hinandens historier og udfordringer.

Mødestedet faciliteres af frivillige tilknyttet Kræftrådgivningen Herlev.

Hvornår:
Vi mødes hver anden torsdag i lige uger kl. 16-17.30. 

Der er ingen tilmelding. Vi starter præcis kl. 16, så husk at være der i god tid.

Datoer og eventuelle aflysninger kan ses i kalenderen på www.cancer.dk/herlev 


Stærke Fællesskaber - Gruppe for mennesker med kræft der bor alene.

I gruppen tilbyder vi mulighed for at indgå i et fællesskab med andre enlige kræftramte. Du har her mulighed for at møde andre, der også klarer hverdagen på egen hånd. Her kan I udveksle erfaringer, refleksioner, udfordringer og håb. Sammen vil vi forberede og spise et måltid mad sammen. Gruppen ledes af en frivillig i rådgivningen, som vil sørge for faglige oplæg om emner, I fælles beslutter jer for i gruppen. 

Læs mere her.

Dato:
Hver anden mandag i ulige uger kl. 11-14.

Tilmelding:
Tilmeld dig her via vores kalender
Du er også velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 20 26 55, hvis du har spørgsmål.

Det er gratis at deltage og der er løbende optag af nye medlemmer.


Kronisk og uhelbredelig kræft - Samtalegruppe

Gruppen mødes 7 gange og ledes af to rådgivere. I gruppen er der mulighed for erfaringsudveksling med andre der lider af en kronisk og uhelbredelig kræftsygdom. Der vil blive taget vekslende temaer op i forløbet. Gruppen kan være med til at give klarhed, fællesskab, støtte og forståelse. Inden opstart kræves det, at man får en samtale med de gruppeansvarlige rådgivere.

Tidspunkt:
Onsdag kl. 14.00 – 15.30

Datoer:
17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 22/12, 5/1, 19/1, 2/2

Gruppeledere:
Rådgiverne Ulla Viffeldt Smistrup og Tine Thers Hansen

Tilmelding og spørgsmål:
E-mail herlev@cancer.dk eller tlf.: 70 20 26 55.

Begrænset antal pladser.

Næste holdstart annonceres her på siden, så snart den er fastlagt. Skriv til os på herlev@cancer.dk hvis du ønsker at få direkte besked om næste holdstart.


Eftermiddag for efterladte

At miste og være i sorg vil ofte føles, som en ubærlig byrde uden positive udsigter. Det er ikke ualmindeligt, at livet går i stå, man isolerer sig, verden mister mening og man opsluges af følelser. Samtidig føles det ofte som om, at omverden trods gode intentioner ikke kan byde ind i forhold til at løfte den byrde, man står med. 

Sorg er en proces der tager tid, men det er ikke det samme, som at den proces ikke kan lindres og gøres nemmere. Det er vores erfaring, at man i mødet med andre i samme situation kan finde en smule af den mening og det håb, man føler man mangler.

Gruppen er en måde at finde et hjem til alle de følelser og tanker, man måske har svært ved at kapere eller finde plads til. Samtidig er det meget normalt, at man finder en samhørighed og refleksion, der i sig selv kan være lindrende.

Formålet med disse mødegange er at tilbyde deltagerne et sted, hvor de kan få medmenneskeligt nærvær, erfaring og rummelig refleksion over din situation.

Kom og deltag i et af vores eftermiddagsarrangementer for efterladte. Hver enkel eftermiddag vil bestå af et oplæg fra en person tilknyttet rådgivningen og efterfølgende refleksion og samtale.
Tilbuddet er for alle voksne, som har mistet en nærtstående til kræft. Du er måske enke(-mand), bror, mor eller nær ven til en, som er gået bort.

Vi opfordrer dig til at deltage i alle mødegangene, men du har også mulighed for at tilvælge eller fravælge enkelte af mødegangene.

Tilmelding: Tilmelding nødvendig første gang du deltager her via vores kalender.

Næste hold opstartes d. 14. februar 2022, mandage kl. 15-17 - temaer:

14.02: Værd at vide om sorg og reaktioner på at have mistet

28.02: Hvordan involverer og håndterer man netværket?

14.03: Valgfrit emne

28.03: Hvordan vil jeg tage den jeg har mistet med mig videre i livet?

11.04: Hvordan håndterer jeg mærkedage og højtider?

25.04: Hvordan finder jeg fodfæste igen?

Vi henviser også til www.sorgvejviseren.dk hvor du kan finde eventuelle sorgtilbud i dit nærområde.


Pårørendemøder - Aften (ægtefælle/partner)

Har du lyst til at mødes med ligesindede i et forløb på 4 møder, hvor det kommer til at handle om dig som person og pårørende? Du får talt dig ind til der, hvor du har et behov som du ellers ikke får udtrykt. Når der bliver sat ord på det vigtige følger en lettelse. Det bliver nemmere at have de gode samtaler med andre og der bliver plads til mere selvomsorg. Møderne vil bestå i at dele egne historier, udveksle erfaringer og tid til refleksion over det, der er særligt vigtigt i dit liv og med de vilkår du lever med.

Gruppen mødes 4 gange i tidsrummet kl. 19.00-21.00:

Næste hold d. 3., 10. og 24. nov. samt 8. december 2021 er fuldt booket.

Møderne er for pårørende som er enten ægtefælle eller partner.

Begrænset antal pladser. Det er vigtigt at du melder afbud, hvis du er forhindret i at deltage.

Næste holdstart annonceres her på siden, så snart den er fastlagt. Skriv til os på herlev@cancer.dk hvis du ønsker at få direkte besked om næste holdstart.


Livet med kræft - et tilbud til kræftramte og deres pårørende

Mange ting i tilværelsen ændrer sig med et slag, når man bliver ramt af kræft. Det gælder både for den, der er syg og for de pårørende. Dette er et forløb, hvor man kan vælge at komme hver gang, eller bare komme til de temaer, der optager en mest.

Hver gang er der et kort oplæg fra en rådgiver med efterfølgende fælles diskussion/refleksion. Derefter er der videre samtale med de øvrige deltagere, uden rådgiver, opdelt i hhv. patienter og pårørende.

Forløb efterår 2021 - alle dage kl. 14.00 - 16.00

Tilmelding:
Begrænset antal pladser. Tilmelding er nødvendig - separat til hver enkel gang og for hver enkel person via kalenderen eller links herunder.
BEMÆRK: Efter dit navn, skriv venligst (pt) for patient eller (på) for pårørende.

1. gang, Tema: Ramt af kræft - torsdag d. 9. september
Tilværelsen ændrer sig, når man selv, eller en i familien, får kræft. Hvad kan man selv påvirke i sin livssituation, og hvordan tager man vare på sig selv? Oplæg om at finde balance mellem sygdom og hverdagsliv. Tilmeld her via kalenderen.

2. gang, Tema: Søvn - torsdag d. 16. september
Det har stor betydning for livskvaliteten, at vi sover godt. Både den, der har kræft, og de pårørende kan opleve at få problemer med søvnen. Her kan du få viden og redskaber, der kan hjælpe dig til at sove bedre. Vi ser også på fakta og myter omkring søvn. Tilmeld her via kalenderen.

3. gang, Tema: Parforholdet - torsdag d. 18. november (OBS: dato ændret fra d. 23. september)
Kommunikation i familien. Kontakt og seksualitet, når parforholdet kommer under pres. Det at være henholdsvis patient og pårørende i et parforhold kan for mange være en udfordring, især over tid. Begge parter kan opleve et pres, både fysisk og psykisk, og der kan være brug for, at man får en god dialog om, hvordan man  støtter hinanden bedst. Tilmeld her via kalenderen.

4. gang, Tema: Senfølger - torsdag d. 30. september
Senfølger kan få store konsekvenser på mange områder af tilværelsen. De vil ofte ændre det energimæssige overskud, være ”skjulte” for omverdenen og måske tabubelagte. Her kan du få viden, erfaringsudveksling og redskaber ift. nogle af de mest almindelige senfølger som fx træthed, smerter, koncentration og hukommelse. Tilmeld her via kalenderen.

5. gang, Tema: Børn og unge - torsdag d. 7. oktober
Når mor, far eller andre nære relationer får kræft, påvirker det børnenes liv, og man kan blive usikker på hvordan man skal håndtere det. Et oplæg om den nødvendige åbenhed, og hvordan vi kan hjælpe vores børn bedst muligt i forhold til livet med kræft. Tilmeld her via kalenderen.

6. gang, Tema: Sund mad og fysisk aktivitet - d. 14. oktober: Tilmeld her via kalenderen

7. gang, Tema: Sund mad og fysisk aktivitet - d. 28. oktober: Tilmeld her via kalenderen.

8. gang, Tema: Værdier - torsdag d. 4. november
Mange patienter og pårørende oplever, at de i løbet af et kræftforløb ændrer syn på deres værdier i tilværelsen. Det kan give anledning til overvejelser om nye prioriteringer. Hvad og hvem står mig nærmest? Hvad og hvem træder mere i baggrunden? Tilmeld her via kalenderen.

Næste holdstart annonceres her på siden, så snart den er fastlagt. Skriv til os på herlev@cancer.dk hvis du ønsker at få direkte besked om næste holdstart.

Der tages forbehold for, at temaerne på de enkelte dage kan bliver byttet rundt, hvis nødvendigt

 

Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter