Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper og tilbud i København

I kræftrådgivningen i København har vi en lang række tilbud til patienter og pårørende. Mange spørgsmål kan trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation.

Ved tilmelding af et at nedenstående tilbud giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk  for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger : https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/

Grupper for kræftpatienter

Når du får kræft, kan en række spørgsmål trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation. Vi har en række forskellige tilbud blandt andet kurser og samtalegrupper.

Drop-in Mindfulness for kræftpatienter og pårørende
Livet som kræftpatient og som pårørende er ofte præget af stress, angst og uro. Erfaringerne viser, at træning i mindfulness kan hjælpe med at reducere nogle af disse psykiske og fysiske gener, og du kan gennem træningen lære at blive mere nærværende og bevidst om dine egne måder at reagere på.

Tidspunkt: Tirsdage kl. 15.30 -17.00

Datoer: fra den 4. januar - 28. juni 2022, juli måned ferie og igen fra 30. august - 20. december 2022(yderligere ferie kan forekomme)

Du behøver ikke have forudgående kendskab til mindfulness. En forudsætning for deltagelse er imidlertid normal hørelse eller teleslynge til eget høreapparat.

Sted:                                                                                                                         
'Elefanthuset’, sal 2
Thit Jensens Vej 2
2200 København N
(bygningen bag Center for Kræft & Sundhed, Nørre Allé 45

Underviser: Psykoterapeut og mindfulnessinstruktør Majken Kaznelson.


Stærke fællesskaber - for dig der bor alene og har kræft 
Hvis man rammes af kræft og samtidig bor alene, kan man blive konfronteret med nogle særlige problemstillinger. I denne gruppe kan du indgå i et fællesskab, hvor du kan møde andre, der også klarer hverdagen på egen hånd. I kan udveksle erfaringer, refleksioner, udfordringer og håb. På hvert møde forbereder vi et måltid, som vi spiser sammen. Gruppelederne vil bidrage med faglige oplæg om emner, der er af fælles interesse for gruppens deltagere.
Det er gratis at deltage, og der er løbende optag af nye deltagere. Du skal selv være i stand til at transportere dig til og fra møderne.
Tilmelding foregår via samtale med en rådgiver i Kræftrådgivningen.

Samtalegruppe for kræftpatienter 
Gruppen er for dig der er færdig, eller snart færdig, med behandlingen.
Mange føler sig lettede over at være blevet erklæret rask. Men måske oplever du, at denne glæde blandes med frygt for fremtiden, frygt for tilbagefald, usikkerhed med at vende tilbage til arbejdspladsen samt oplevelser af senfølger efter behandlingen. Samtalegruppen giver dig mulighed for at udveksle erfaringer, tanker og følelser i forbindelse med din sygdom. 
Gruppen mødes gang om ugen ca. 8 gange og ledes af 2 rådgivere fra Kræftrådgivningen.
Tilmelding foregår via samtale med en rådgiver i Kræftrådgivningen.

Hjernetumorforeningens netværksgruppe - for kræftpatienter med hjernetumorer  
Er du ramt af en hjernetumor, så er netværksgruppen måske noget for dig. I netværksgruppen har du mulighed for at tale med andre i samme situation som dig selv. Vi ønsker at skabe et frirum, hvor du som hjernetumorpatient kan tale om de udfordringer og tanker, der kan dukke op i forbindelse med sygdommen.
Vi mødes kl. 16.00-18.00 den 2. mandag hver måned - undtagen juli måned.
Tilmelding er ikke nødvendig, du kan bare møde op.

Mænds Mødested i Elefanthuset 
Mænds Mødested i Elefanthuset er for mænd, der har, eller har haft, kræft.
Her kan du drikke kaffe, spille kort, lave mad eller bare snakke med andre mænd, som har været igennem det samme som dig.
Vi holder åbent onsdage mellem kl. 11.00-14.00. Planlagte aktiviteter kan du se her
Du finder Mænds Mødested på Thit Jensens Vej 2, 2200 København N (bygningen bag Kræftrådgivningen). 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Mænds Mødested på tlf. 21 66 98 74 eller send en mail til: maendsmoedestedelefanthuset@gmail.com

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i et eller flere af ovenstående tilbud, så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf.: 82 20 58 05 eller e-mail: koebenhavn@cancer.dk 
Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside

Grupper for pårørende

Når du er pårørende til en kræftpatient, kan en række spørgsmål trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation.

Gruppe for mandlige pårørende
Livet som pårørende til en partner med kræft rummer både store udfordringer og risiko for belastninger. Mange mænd oplever at være alene med deres bekymringer, udfordringer og belastninger.
Derfor er der mulighed for, at mandelige pårørende kan mødes med andre mænd i samme livssituation. På møderne kan man drøfte oplevelser og dele erfaringer med mænd, der selv har en syg partner.
Gruppen mødes 1. tirsdag i måneden kl. 17-19. Der er ikke mødepligt, så man deltager afhængigt af mulighed og behov.
Gruppen ledes af fysioterapeut Claus Faber tlf. 60 29 82 14 og psykolog Steen P. Nielsen tlf. 30 76 59 76. 
Tilmelding forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen eller til en af gruppelederne.

Gruppe for kvindelige pårørende
Livet som pårørende til en partner med kræft rummer både store udfordringer og risiko for belastninger. Mange kvinder oplever at være alene med deres bekymringer, udfordringer og belastninger.
Derfor er der mulighed for, at mandelige pårørende kan mødes med andre kvinder i samme livssituation. På møderne kan man drøfte oplevelser og dele erfaringer med kvinder, der selv har en syg partner.
Gruppen mødes 1. tirsdag i måneden kl. 17-19. Der er ikke mødepligt, så man deltager afhængigt af mulighed og behov.
Gruppen ledes af psykoterapeut Lone Rønholt tlf. 30 76 59 72 og psykoterapeut Majken Kaznelson tlf. 27 77 10 89.
Tilmelding forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen eller til en af gruppelederne.

Kræftens Bekæmpelses Netværk for yngre pårørende og efterladte (28-40 år)
Er du mellem 28 og 40 år, og er du pårørende eller efterladt til en kræftramt, så er netværksgruppen måske noget for dig.
Vi er et team af frivillige samme aldersgruppe som målgruppen. Vi har alle erfaringer som pårørende/efterladte og ønsker at skabe et frirum, hvor du som pårørende og efterladt kan tale om de problemer og tanker, der kan dukke op i forbindelse med sygdom og evt. dødsfald.
Tilmelding til møderne foregår via Facebook.
Du kan også kontakte Mette Harpsøe Engel, som er leder i Kræftrådgivningen, på mail: mhe@cancer.dk 

Hjernetumorforeningens netværksgruppe for pårørende
Formålet med gruppen er, at give pårørende mulighed for at mødes og vende stort og småt med andre i samme situation. Gruppen er åben og vi mødes den 2. mandag i måneden kl. 16.00 – 18.00, undtagen juli måned.
Tilmelding er ikke nødvendig – mød bare op.
Har du har spørgsmål om pårørendegruppen, er du velkommen til at kontakte Line Lüchow på tlf. 40 46 02 34 eller på mail: lineluchow@gmail.com

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i et eller flere af ovenstående tilbud, så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf. 82 20 58 05 eller mail koebenhavn@cancer.dk 
Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside

Grupper for efterladte

Når en af dine nære dør af kræft, kan det vende op og ned på hele din tilværelse. Til at begynde med oplever mange tit, at de får meget opmærksomhed fra omgivelserne, men som tiden går, forsvinder opmærksomheden, selv om behovet stadig er der. Så kan det være en stor hjælp at mødes med andre, der er i samme situation.

Grupper for unge

Når man, eller en i familien, bliver ramt af alvorlig sygdom eller, kan det være en rigtig god ide at mødes med andre i samme situation.

Ungeforum for pårørende mellem 18-27 år

Kom og mød andre unge, som har en forælder, der er syg af kræft.
Vi taler om, hvordan man klarer, at ens forælder er alvorligt syg:
Hvordan påvirker det ens liv? Hvem kan man tale med om sygdommen? Føler man sig godt nok informeret? Støtter man den syge godt nok, og hvad gør man, hvis den syge dør? Hvordan passer man på sig selv?
Møderne styres af rådgivningsleder Mette Harpsøe Engel og frivillig gruppeleder Emma Fischer.
Ønsker du mere information om dette Ungeforum, eller vil du gerne skrives op til næste gruppeforløb, kan du kontakte Mette Harpsøe Engel, mail: mhe@cancer.dk 

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i en gruppe så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf. 82 20 58 05 eller mail: koebenhavn@cancer.dk 
Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside.

Familieweekender 2022

Kræftens Bekæmpelse tilbyder familier, hvor en forælder er ramt af kræft, en underholdende og lærerig familieweekend.
Fokus vil være på gode oplevelser og på at tale sammen i familien og med de andre familier.

Familieweekender 2022

Kræftens Bekæmpelse kan, takket være en donation, tilbyde familier, hvor en forælder er ramt af kræft, et gratis weekendophold på Kragerup Gods. Formålet er dels at få nogle sjove oplevelser, dels at møde ligestillede og udveksle erfaringer. En af aktiviteterne er Go High, en klatrepark for hele familien på Kragerup Gods.Målgruppen er familier, hvor en af forældrene er ramt af kræft og er i behandling, eller har været i behandling indenfor det seneste år, og hvor børnene er ml. 7-18 år.
Deltagelse i en Familieweekend, indebærer en telefonisk for-samtale med den ansvarlige rådgiver inden opstart.

Datoer for 2022 - endnu ikke oplyst:

Tilmelding og yderligere information
Tilmelding nødvendig pga. begrænset antal pladser og skal ske til Kræftrådgivningen i Herlev tlf.nr. 70 20 26 55 eller e-mail herlev@cancer.dk

Gratis foredrag om kræft i Center for Kræft & Sundhed

Foredrag om kræft

Center for Kræft & Sundhed København holder jævnligt gratis foredrag om kræftsygdom og kræftbehandling. Foredragene holdes af specialister.

TORSDAG DEN 3. MARTS 2022 KL. 16.30-18.30
NÅR FAMILIEN BLIVER BERØRT AF KRÆFT 
Ved psykolog Søren Balling
Center for Mental Sundhed
Københavns Kommune 

TORSDAG DEN 24. MARTS 2022 KL. 16.30-18.30
MAD OG KRÆFT - MYTER OG VIDEN
Ved klinisk diætist, cand.scient.klinisk ernæring, Vibeke Sode
Center for Kræft & Sundhed København

TORSDAG DEN 5. MAJ 2022 KL. 16.30-18.30
ANGST OG DEPRESSION
Ved psykolog Steen Peter Nielsen
Kræftrådgivningen i København
Kræftens Bekæmpelse

TORSDAG DEN 19. MAJ 2022 KL. 16.30-18.30
SENFØLGER EFTER KRÆFT
Ved rådgiver, læge Mogens Munch Nielsen
Kræftens Bekæmpelse

Alle foredrag foregår i Center for Kræft & Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N. Læs mere på www.kraeft.kk.dk, og tilmeld dig på mail: kraeft@kk.dk

 

Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter