Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper og tilbud i København

I kræftrådgivningen i København har vi en lang række tilbud til patienter og pårørende. Mange spørgsmål kan trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation.

Ved tilmelding af et at nedenstående tilbud giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk  for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger : https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/

Grupper for kræftpatienter

Når du får kræft, kan en række spørgsmål trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation. Vi har en række forskellige tilbud blandt andet kurser og samtalegrupper.

Drop-in Mindfulness for kræftpatienter og pårørende
Livet som kræftpatient og som pårørende er ofte præget af stress, angst og uro. Erfaringerne viser, at træning i mindfulness kan hjælpe med at reducere nogle af disse psykiske og fysiske gener, og du kan gennem træningen lære at blive mere nærværende og bevidst om dine egne måder at reagere på.

Tidspunkt: Tirsdage kl. 15.30 -17.00

Datoer: fra den 31. august - 21. december 2021 (ferie kan forekomme)

Du behøver ikke have forudgående kendskab til mindfulness. En forudsætning for deltagelse er imidlertid normal hørelse eller teleslynge til eget høreapparat.

Sted:                                                                                                                         
'Elefanthuset’, sal 2
Thit Jensens Vej 2
2200 København N
(bygningen bag Center for Kræft & Sundhed, Nørre Allé 45

Underviser: Psykoterapeut og mindfulnessinstruktør Majken Kaznelson.


Stærke fællesskaber - for dig der bor alene og har kræft - datoer følger, når vi igen kan åbne op for grupper. (gruppetilbuddet er pt. sat på pause)
Hvis man rammes af kræft og samtidig bor alene, kan man blive konfronteret med nogle særlige problemstillinger. I denne gruppe kan du indgå i et fællesskab, hvor du kan møde andre, der også klarer hverdagen på egen hånd. I kan udveksle erfaringer, refleksioner, udfordringer og håb. På hvert møde forbereder vi et måltid, som vi spiser sammen. Gruppelederne vil bidrage med faglige oplæg om emner, der er af fælles interesse for gruppens deltagere.
Det er gratis at deltage, og der er løbende optag af nye deltagere. Du skal selv være i stand til at transportere dig til og fra møderne.
Tilmelding foregår via samtale med en rådgiver i Kræftrådgivningen.

Samtalegruppe for kræftpatienter - datoer følger, når vi igen kan åbne op for grupper.
Gruppen er for dig der er færdig, eller snart færdig, med behandlingen.
Mange føler sig lettede over at være blevet erklæret rask. Men måske oplever du, at denne glæde blandes med frygt for fremtiden, frygt for tilbagefald, usikkerhed med at vende tilbage til arbejdspladsen samt oplevelser af senfølger efter behandlingen. Samtalegruppen giver dig mulighed for at udveksle erfaringer, tanker og følelser i forbindelse med din sygdom. 
Gruppen mødes gang om ugen ca. 8 gange og ledes af 2 rådgivere fra Kræftrådgivningen.
Tilmelding foregår via samtale med en rådgiver i Kræftrådgivningen.

Samtalegruppe for uhelbredeligt syge kræftpatienter
Gruppen giver støtte til at leve med og forholde sig til de oplevelser, man kan komme ud for som kræftpatient. Erfaringen viser, at der i gruppen udvikles fællesskab, forståelse, klarhed og måske håb. 
Onsdage kl. 13.30- 15.00
Gruppen ledes af to rådgivere fra Kræftrådgivningen.
Tilmelding til en kommende gruppe foregår via samtale med en rådgiver ved henvendelse i Kræftrådgivningen.

Hjernetumorforeningens netværksgruppe - for kræftpatienter med hjernetumorer  
Er du ramt af en hjernetumor, så er netværksgruppen måske noget for dig. I netværksgruppen har du mulighed for at tale med andre i samme situation som dig selv. Vi ønsker at skabe et frirum, hvor du som hjernetumorpatient kan tale om de udfordringer og tanker, der kan dukke op i forbindelse med sygdommen.
Vi mødes kl. 16.00-18.00 den 2. mandag hver måned - undtagen juli måned.
Tilmelding er ikke nødvendig, du kan bare møde op.

Mænds Mødested i Elefanthuset 
Mænds Mødested i Elefanthuset er for mænd, der har, eller har haft, kræft.
Her kan du drikke kaffe, spille kort, lave mad eller bare snakke med andre mænd, som har været igennem det samme som dig.
Vi holder åbent onsdage mellem kl. 11.00-14.00. Planlagte aktiviteter kan du se her
Du finder Mænds Mødested på Thit Jensens Vej 2, 2200 København N (bygningen bag Kræftrådgivningen). 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Mænds Mødested på tlf. 21 66 98 74 eller send en mail til: maendsmoedestedelefanthuset@gmail.com

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i et eller flere af ovenstående tilbud, så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf.: 82 20 58 05 eller e-mail: koebenhavn@cancer.dk 
Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside

Grupper for pårørende

Når du er pårørende til en kræftpatient, kan en række spørgsmål trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation.

Samtalegruppe for pårørende 

For dig, som har en syg partner/ægtefælle.
Samtalegruppen kan give et frirum, hvor du kan få inspiration og støtte fra de andre deltagere, således at du måske kan få øje på nye muligheder og ressourcer.
Samtalegruppen giver dig mulighed for at udveksle erfaringer, tanker og følelser i forbindelse med din partner/ægtefælles sygdom.
Gruppen mødes en gang om ugen ca. 8 gange og ledes af 2 rådgivere fra Kræftrådgivningen.
Tilmelding forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen. Gruppen starter ved min. 8 tilmeldte.

Gruppe for mandlige pårørende
Livet som pårørende til en partner med kræft rummer både store udfordringer og risiko for belastninger. Mange mænd oplever at være alene med deres bekymringer, udfordringer og belastninger.
Derfor er der mulighed for, at mandelige pårørende kan mødes med andre mænd i samme livssituation. På møderne kan man drøfte oplevelser og dele erfaringer med mænd, der selv har en syg partner.
Gruppen mødes 1. tirsdag i måneden kl. 17-19. Der er ikke mødepligt, så man deltager afhængigt af mulighed og behov.
Gruppen ledes af fysioterapeut Claus Faber tlf. 60 29 82 14 og psykolog Steen P. Nielsen tlf. 30 76 59 76. 
Tilmelding forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen eller til en af gruppelederne.

Kræftens Bekæmpelses Netværk for yngre pårørende og efterladte (28-40 år)
Er du mellem 28 og 40 år, og er du pårørende eller efterladt til en kræftramt, så er netværksgruppen måske noget for dig.
Vi er et team af frivillige samme aldersgruppe som målgruppen. Vi har alle erfaringer som pårørende/efterladte og ønsker at skabe et frirum, hvor du som pårørende og efterladt kan tale om de problemer og tanker, der kan dukke op i forbindelse med sygdom og evt. dødsfald.
Vi mødes tirsdag kl. 19.00-21.00. Den 26. oktober og den 23. november 2021 
Tilmelding til møderne foregår via Facebook.
Du kan også kontakte Mette Harpsøe Engel, som er leder i Kræftrådgivningen, på mail: mhe@cancer.dk 

Hjernetumorforeningens netværksgruppe for pårørende
Formålet med gruppen er, at give pårørende mulighed for at mødes og vende stort og småt med andre i samme situation. Gruppen er åben og vi mødes den 2. mandag i måneden kl. 16.00 – 18.00, undtagen juli måned.
Tilmelding er ikke nødvendig – mød bare op.
Har du har spørgsmål om pårørendegruppen, er du velkommen til at kontakte Line Lüchow på tlf. 40 46 02 34 eller på mail: lineluchow@gmail.com

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i et eller flere af ovenstående tilbud, så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf. 82 20 58 05 eller mail koebenhavn@cancer.dk 
Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside

Grupper for efterladte

Når en af dine nære dør af kræft, kan det vende op og ned på hele din tilværelse. Til at begynde med oplever mange tit, at de får meget opmærksomhed fra omgivelserne, men som tiden går, forsvinder opmærksomheden, selv om behovet stadig er der. Så kan det være en stor hjælp at mødes med andre, der er i samme situation.

Sorggruppe for yngre, der har mistet en forælder 
Gruppe er for yngre voksne mellem 28 og 40 år, som inden for de seneste år har mistet en forælder pga. kræftsygdom.
I gruppen vil du møde andre som selv har oplevet at mistet en forælder, og i det fællesskab vil du kunne dele dine tanker og følelser i forbindelse med tabet. En samtalegruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at pressedig til at ’komme videre’. Den er et fællesskab, hvor du kan opleve få hjælp, støtte og forståelse ved at tale med andre i samme situation.
Gruppen mødes en eftermiddag om ugen i ca. 8 uger og ledes af to frivillige psykologer med professionel baggrund for arbejdet, Dorte Bak og Stina Bøgehave.
Tilmelding forgår via samtale med en rådgiver i Kræftrådgivningen.

Sorggruppe for voksne, der har mistet en partner/ægtefælle
I gruppen er der mulighed for at dele dine erfaringer og oplevelser med de andre deltagere. Gruppen er et sted, hvor man kan dele sine tanker og følelser i forbindelse med tabet. Samtalegruppens formål er ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ‘komme videre’. Fællesskabet med andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag. 
Gruppen mødes mandage kl. 16.30-18.00. 
Gruppen ledes rådgivningsleder og psykolog fra Kræftrådgivningen Mette Harpsøe Engel tlf. 22 59 44 40 og en frivillig. 
Denne gruppe er ovetegnet. Tilmelding til en kommende gruppe forgår via samtale med en rådgiver i Kræftrådgivningen.

Kræftens Bekæmpelses Netværk for yngre pårørende og efterladte (28-40 år) 
Er du mellem 28 og 40 år, og er du pårørende eller efterladt til en kræftramt, så er netværksgruppen måske noget for dig.
Vi er et team af frivillige samme aldersgruppe som målgruppen. Vi har alle erfaringer som pårørende/efterladte og ønsker at skabe et frirum, hvor du som pårørende og efterladt kan tale om de problemer og tanker, der kan dukke op i forbindelse med sygdom og evt. dødsfald.
Vi mødes tirsdag kl.19.00-21.00.  Den 26. oktober og den 23. november 2021.
Tilmelding til møderne foregår via Facebook.
Du kan også kontakte Mette Harpsøe Engel, som er leder i Kræftrådgivningen, på mail: mhe@cancer.dk 

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i en gruppe så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf. 82 20 58 05 eller mail: koebenhavn@cancer.dk. Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside.

Grupper for unge

Når man, eller en i familien, bliver ramt af alvorlig sygdom eller, kan det være en rigtig god ide at mødes med andre i samme situation.

Ungeforum for pårørende mellem 18-27 år

Kom og mød andre unge, som har en forælder, der er syg af kræft.
Vi taler om, hvordan man klarer, at ens forælder er alvorligt syg:
Hvordan påvirker det ens liv? Hvem kan man tale med om sygdommen? Føler man sig godt nok informeret? Støtter man den syge godt nok, og hvad gør man, hvis den syge dør? Hvordan passer man på sig selv?
Møderne styres af rådgivningsleder Mette Harpsøe Engel og frivillig gruppeleder Emma Fischer.
Ønsker du mere information om dette Ungeforum, eller vil du gerne skrives op til næste gruppeforløb, kan du kontakte Mette Harpsøe Engel, mail: mhe@cancer.dk 

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i en gruppe så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf. 82 20 58 05 eller mail: koebenhavn@cancer.dk 
Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside.

Samtalegruppen er for dig, der er mellem 26 og 39 år og er blevet diagnosticeret med kræft 

Det kan være overvældende at være blevet diagnosticeret med kræft tidligt i livet. Det er ikke ualmindeligt, at bekymringer om fremtiden og det aktuelle behandlingsforløb kan spille en stor rolle i tilværelsen og for ens trivsel.
Samtalegruppen giver dig mulighed for at udveksle erfaringer, tanker og følelser i forbindelse med din sygdom, med andre, der står i lignende udfordringer.  

Hvem kan deltage? - Gruppen er for alle mellem 26 og 39 år, som har en kræftdiagnose. Du behøver ikke have et forløb i Center for Kræft og Sundhed for at deltage i gruppen.

Tilmelding foregår via en samtale med en rådgiver i Kræftrådgivningen. Gruppen er på nuværende tidspunkt fuldt booket. Du er velkommen til at ringe for yderligere information på tlf. 8220 5805.

 

Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter