Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper og tilbud i København

I kræftrådgivningen i København har vi en lang række tilbud til patienter og pårørende. Mange spørgsmål kan trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation.

Ved tilmelding af et at nedenstående tilbud giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk  for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger : https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/

Grupper for kræftpatienter

Når du får kræft, kan en række spørgsmål trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation. Vi har en række forskellige tilbud blandt andet kurser og samtalegrupper.

Stærke fællesskaber - for dig der bor alene og har kræft.
Hvis man rammes af kræft og samtidig bor alene, kan man blive konfronteret med nogle særlige problemstillinger. I denne gruppe kan du indgå i et fællesskab, hvor du kan møde andre, der også klarer hverdagen på egen hånd. I kan udveksle erfaringer, refleksioner, udfordringer og håb.På hvert møde forbereder vi et måltid, som vi spiser sammen. Gruppelederne vil bidrage med faglige oplæg om emner, der er af fælles interesse for gruppens deltagere.
Gruppen ledes af socialerådgiverne Dorrit Stadager telefon 30 76 59 71 og Jane Jensen telefon 21 54 78 54.
Tilmelding foregår til en af gruppelederne eller ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen.

Samtalegruppe for kræftpatienter
Gruppen er for dig der er færdig, eller snart færdig, med behandlingen.
Mange føler sig lettede over at være blevet erklæret rask. Men måske oplever du, at denne glæde blandes med frygt for fremtiden, frygt for tilbagefald, usikkerhed med at vende tilbage til arbejdspladsen samt oplevelser af senfølger efter behandlingen. Samtalegruppen giver dig mulighed for at udveksle erfaringer, tanker og følelser i forbindelse med din sygdom. 
Gruppen ledes af psykoterapeut Lone Rønholt tlf. 30 76 59 72 og psykolog Gitte Bowman Bak tlf. 30 76 59 70.
Tilmelding og foregår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen.

Samtalegruppe for uhelbredeligt syge kræftpatienter
Gruppen giver støtte til at leve med og forholde sig til de oplevelser, man kan komme ud for som kræftpatient. Erfaringen viser, at der i gruppen udvikles fællesskab, forståelse, klarhed og måske håb.
Gruppen ledes af rådgiver fra Kræftrådgivningen 
Tilmelding forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen.

Mindfulness 8-ugers kursus 
Livet som kræftpatient opleves af de fleste som både stressende og angstfyldt. Man kan have svært ved at stoppe strømmen af tanker. Nogle kræftpatienter kan have vanskeligt ved at håndtere fysiske fornemmelser, som evt. kan vise sig som forsøg på at undlade at mærke efter i kroppen eller i form af en over-opmærksomhed på kroppen. Smerter kan også være en del af hverdagen, både under og efter et kræftforløb. Dette kan gøre det vanskeligt at være nærværende, både i forhold til ens omgivelser og i det daglige liv. Erfaringerne viser, at træning i Mindfulness kan reducere nogle af disse psykiske og fysiske gener.
Der er en egenbetaling på kr. 300,-
Kursusforløb:
Kurset består af:
 - Informationsmøde fredag d. 31/1 kl. 10.30-12.30
 - 8 kursusgange fredage 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 6/3, 13/3, 20/3 og 27/3 kl. 10.30-13.00
 - Derudover indeholder kurset en obligatorisk ”retreat” (retræte) lørdag d. 14/3 kl. 10.00-15.30, hvor du kan fordybe dig yderligere i øvelserne.
Underviser: Psykolog Camilla Hartvig Nielsen tlf. 30 76 59 70.
Tilmelding skal ske til Kræftrådgivningen på tlf. 82 20 58 05 eller mail: koebenhavn@cancer.dk

Visualisering - en meditation med afspændende musik
Onsdage kl. 14.00-15.30
Dette tilbud er til dig, som er patient, og som har lyst til at udforske de muligheder, du har for selv at gøre noget ved nogle af de problemer, der kan opstå som følge af en kræftsygdom.
At visualisere (danne indre billeder) kan være et redskab til at fremme forbindelsen mellem krop og psyke, som kan give en følelse af kontrol og velvære. Visualiseringen er guidet hele vejen igennem. Der vil være tid til en snak bagefter.
Tilmelding er ikke nødvendig, du kan bare møde op - men dørene lukkes kl. 14.00.

Hjernetumorforeningens netværksgruppe - for kræftpatienter med hjernetumorer
Er du ramt af en hjernetumor, så er netværksgruppen måske noget for dig. I netværksgruppen har du mulighed for at tale med andre i samme situation som dig selv. Vi ønsker at skabe et frirum, hvor du som hjernetumorpatient kan tale om de udfordringer og tanker, der kan dukke op i forbindelse med sygdommen.
Vi mødes kl. 16.00-18.00 den 2. mandag hver måned - undtagen juli måned.
Tilmelding er ikke nødvendig, du kan bare møde op.

Mænds Mødested i Elefanthuset
Mænds Mødested i Elefanthuset er for mænd, der har, eller har haft, kræft.
Her kan du drikke kaffe, spille kort, lave mad eller bare snakke med andre mænd, som har været igennem det samme som dig.
Vi holder åbent onsdage mellem kl. 11.00-14.00. Planlagte aktiviteter kan du se her
Du finder Mænds Mødested på Thit Jensens Vej 2, 2200 København N (bygningen bag Kræftrådgivningen). 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Mænds Mødested på tlf. 21 66 98 74 eller send en mail til: maendsmoedestedelefanthuset@gmail.com

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i et eller flere af oventående tilbud, så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf. 82 20 58 05 eller mail: koebenhavn@cancer.dk. Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside

Grupper for pårørende

Når du er pårørende til en kræftpatient, kan en række spørgsmål trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation.

Samtalegruppe for pårørende
For dig, som har en syg partner/ægtefælle.
Samtalegruppen kan give et frirum, hvor du kan få inspiration og støtte fra de andre deltagere, således at du måske kan få øje på nye muligheder og ressourcer.
Samtalegruppen giver dig mulighed for at udveksle erfaringer, tanker og følelser i forbindelse med din paretner/ægtefælles sygdom.
Gruppen mødes en eftermiddag om ugen i ca. 8 gange og ledes af to af rådgivningens rådgivere.
Tilmelding forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen. Gruppen starter ved min. 8 tilmeldte.

Gruppe for mandlige pårørende
Livet som pårørende til en partner med kræft rummer både store udfordringer og risiko for belastninger. Mange mænd oplever at være alene med deres bekymringer, udfordringer og belastninger.
Derfor er der mulighed for, at mandelige pårørende kan mødes med andre mænd i samme livssituation. På møderne kan man drøfte oplevelser og dele erfaringer med mænd, der selv har en syg partner.
Gruppen mødes 1. tirsdag i måneden kl. 17-19. Der er ikke mødepligt, så man deltager afhængigt af mulighed og behov.
Gruppen ledes af fysioterapeut Claus Faber tlf. 60 29 82 14 og psykolog Steen P. Nielsen tlf. 30 76 59 76. 
Tilmelding forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen eller til en af gruppelederne.

Kræftens Bekæmpelses Netværk for yngre pårørende og efterladte (28-40 år)
Er du mellem 28 og 40 år, og er du pårørende eller efterladt til en kræftramt, så er netværksgruppen måske noget for dig.
Vi er et team af frivillige samme aldersgruppe som målgruppen. Vi har alle erfaringer som pårørende/efterladte og ønsker at skabe et frirum, hvor du som pårørende og efterladt kan tale om de problemer og tanker, der kan dukke op i forbindelse med sygdom og evt. dødsfald.
Vi mødes torsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00.
Tilmelding til møderne foregår via Facebook.
Du kan også kontakte Dorrit Stadager, som er rådgiver i Kræftrådgivningen, på mail: dst@cancer.dk eller telefon 30 76 59 71.

Hjernetumorforeningens netværksgruppe for pårørende
Formålet med gruppen er, at give pårørende mulighed for at mødes og vende stort og småt med andre i samme situation. Gruppen er åben og vi mødes den 2. mandag i måneden kl. 16.00 – 18.00, undtagen juli måned.
Tilmelding er ikke nødvendig – mød bare op.
Har du har spørgsmål om pårørendegruppen, er du velkommen til at kontakte Line Lüchow på tlf. 40 46 02 34 eller på mail: lineluchow@gmail.com

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i et eller flere af ovenstående tilbud, så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf. 82 20 58 05 eller mail koebenhavn@cancer.dk. Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside

Grupper for efterladte

Når en af dine nære dør af kræft, kan det vende op og ned på hele din tilværelse. Til at begynde med oplever mange tit, at de får meget opmærksomhed fra omgivelserne, men som tiden går, forsvinder opmærksomheden, selv om behovet stadig er der. Så kan det være en stor hjælp at mødes med andre, der er i samme situation.

Sorggruppe for yngre, der har mistet en forælder
I gruppen vil du møde andre som selv har oplevet at mistet en forælder, og i det fællesskab vil du kunne dele dine tanker og følelser i forbindelse med tabet. En samtalegruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at pressedig til at ’komme videre’. Den er et fællesskab, hvor du kan opleve få hjælp, støtte og forståelse ved at tale med andre i samme situation.
Gruppen mødes ca. 8 gange en gang om ugen
Gruppen ledes af to frivillige psykologer med professionel baggrund for arbejdet.
Tilmelding til en kommende gruppe forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen.

Sorggruppe for voksne, der har mistet en partner/ægtefælle
I gruppen er der mulighed for at dele dine erfaringer og oplevelser med de andre deltagere. Gruppen er et sted, hvor man kan dele sine tanker og følelser i forbindelse med tabet. Samtalegruppens formål er ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ‘komme videre’. Fællesskabet med andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag. 
Gruppen mødes:
Kl. 13.30-15.00 hhv. d. 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12, 6/1, 20/1 og 27/1.
Gruppen ledes af psykologpraktikanter Charlotte Bergqvist og Anina Bohr, tlf. 30 75 59 73
Der er ikke flere ledige pladser i disse grupper. Tilmelding til en kommende gruppe forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen.

Kræftens Bekæmpelses Netværk for yngre pårørende og efterladte (28-40 år)
Er du mellem 28 og 40 år, og er du pårørende eller efterladt til en kræftramt, så er netværksgruppen måske noget for dig.
Vi er et team af frivillige samme aldersgruppe som målgruppen. Vi har alle erfaringer som pårørende/efterladte og ønsker at skabe et frirum, hvor du som pårørende og efterladt kan tale om de problemer og tanker, der kan dukke op i forbindelse med sygdom og evt. dødsfald.
Vi mødes torsdage i ulige uger kl. 19-21.
Tilmelding til møderne foregår via Facebook.
Du kan også kontakte Dorrit Stadager, som er rådgiver i Kræfrtådgivningen på mail: dst@cancer.dk eller telefon 30 76 59 71.

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i en gruppe så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf. 82 20 58 05 eller mail: koebenhavn@cancer.dk. Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside.

Grupper for unge

Når man, eller en i familien, bliver ramt af alvorlig sygdom eller, kan det være en rigtig god ide at mødes med andre i samme situation.

Ungeforum for pårørende mellem 18-28 år

Kom og mød andre unge, som har en forælder, der er syg af kræft.
Vi taler om, hvordan man klarer, at ens forælder er alvorligt syg:
Hvordan påvirker det ens liv? Hvem kan man tale med om sygdommen? Føler man sig godt nok informeret? Støtter man den syge godt nok, og hvad gør man, hvis den syge dør? Hvordan passer man på sig selv?
1. halvår af 2020 mødes vi 29/1, 26/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6 alle dage kl. 16.30-19.00.
Møderne styres af Dorrit Stadager, som er rådgiver i Kræftrådgivningen og Emma Slebsager Nielsen, som frivillig psykolog i Kræftrådgivningen.
Ønsker du mere information om dette Ungeforum, eller vil du gerne deltage, kan du kontakte rådgiver Dorrit Stadager på telefon 30 76 59 71, mail: dst@cancer.dk

Ønsker du mere information, eller vil du gerne deltage i en gruppe så kontakt Kræftrådgivningen i København enten personligt, på tlf. 82 20 58 05 eller mail: koebenhavn@cancer.dk. Du kan også se mere om tilbuddene på vores hjemmeside.

Familieweekender 2020

Kræftens Bekæmpelse tilbyder familier, hvor en forælder er ramt af kræft, en underholdende og lærerig familieweekend.
Fokus vil være på gode oplevelser og på at tale sammen i familien og med de andre familier.

Familieweekender 2020

Kræftens Bekæmpelse kan, takket være en donation, tilbyde familier, hvor en forælder er ramt af kræft, et gratis weekendophold på Kragerup Gods. Formålet er dels at få nogle sjove oplevelser, dels at møde ligestillede og udveksle erfaringer. En af aktiviteterne er Go High, en klatrepark for hele familien på Kragerup Gods.Målgruppen er familier, hvor en af forældrene er ramt af kræft og er i behandling, eller har været i behandling indenfor det seneste år, og hvor børnene er ml. 7-18 år.
Deltagelse i en Familieweekend, indebærer en telefonisk for-samtale med den ansvarlige rådgiver inden opstart.
Datoer:
1. - 3. maj
5. - 7. juni
26. - 28. juni
31. juli - 2. august
14. - 16. august
Tilmelding og yderligere information
Tilmelding nødvendig pga. begrænset antal pladser og skal ske til Kræftrådgivningen i Herlev tlf.nr. 70 20 26 55 eller e-mail herlev@cancer.dk

Foredrag om kræft

Center for Kræft & Sundhed København holder jævnligt gratis foredrag om kræftsygdom og kræftbehandling. Foredragene holdes af specialister.

Alle foredragene er for dig, der har eller, har haft kræft, og for pårørende. Du kan få viden om kræft og kræftbehandling samt svar på de spørgsmål, som måske fylder i din hverdag.

Torsdag den 30. januar kl. 16.30-18.30
MAD OG KRÆFT – MYTER OG VIDEN 
Ved klinisk diætist, cand.scient. Vibeke Sode, Center for Kræft & Sundhed København 
Tilmeld dig her

Torsdag den 27. februar kl. 16.30-18.30
SØVNPROBLEMER OG KRÆFT
Ved lektor, ph.d., postdoc og sygeplejerske Katrine Løppenthin, Onkologisk afdeling, Rigshospitalet
Tilmeld dig her

​​Torsdag den 12. marts kl. 16.30-18.30
HVORDAN STRESS OG BEKYMRINGER PÅVIRKER KROPPEN
Ved lektor, master i sundhedspædagogik og fysioterapeut Pernille Thomsen 
Tilmeld dig her

Torsdag den 2. april kl. 16.30-18.00 
OM AT VÆRE PÅRØRENDE 
Ved psykolog Camilla Schrøder, Specialist i sundhedspsykologi
Tilmeld dig her

Torsdag den 23. april kl. 16.30 - 18.30
HVAD ER MENINGEN MED LIVET?
Ved hospitalspræst Christian Busch, Rigshospitalet 
Tilmeld dig her

Torsdag den 14. maj kl. 16.30-18.30 
HVORFOR ER MOTION SÅ VIGTIG FOR PATIENTER MED KRÆFT?
Ved fysioterapeuterne Jonas Ravn og Maja Schick Sommer, Center for Kræft & Sundhed København
Tilmeld dig her

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter