Gå til sygdomsliste

Samtalegrupper

Stærke Fællesskaber - Gruppe for mennesker med kræft der bor alene.

I gruppen tilbyder vi mulighed for at indgå i et fællesskab med andre enlige kræftramte. Du har her mulighed for at møde andre, der også klarer hverdagen på egen hånd. Her kan I udveksle erfaringer, refleksioner, udfordringer og håb. Sammen vil vi forberede og spise et måltid mad sammen. 
Gruppelederne fra rådgivningen vil sørge for faglige oplæg om emner, I fælles beslutter jer for i gruppen.

Vi mødes første gang d. 12. november kl. 11-14, eller når der er minimum 6 tilmeldte. Derefter hver anden mandag kl. 11-14 her i kræftrådgivningen i Lyngby. 

Tilmeld dig på tlf: 70202655 eller via lyngby@cancer.dk. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Det er gratis at deltage og der er løbende optag af nye medlemmer.

Stærke fællesskaber folder

Træn din mentale robusthed - Pårørende

Vi starter nyt kursus for pårørende, med fokus på at træne din mentale robusthed. Se mere information under Kurser eller i kalenderoversigten.

Kontakt os gerne for mere information og tilmelding til interesselisten på tlf 70202655 eller mail: lyngby@cancer.dk

Pårørendemøder - Aften

Har du lyst til at mødes med ligesindede i et forløb på 3 møder, hvor det kommer til at handle om dig som person og pårørende? Du får talt dig ind til der, hvor du har et behov som du ellers ikke får udtrykt. Når der bliver sat ord på det vigtige følger en lettelse. Det bliver nemmere at have de gode samtaler med andre og der bliver plads til mere selvomsorg. Møderne vil bestå i at dele egne historier, udveksle erfaringer og tid til refleksion over det, der er særligt vigtigt i dit liv og med de vilkår du lever med. Gruppen mødes 3 gange på tirsdage d. 5. februar, 19. februar og 5. marts 2019 i tidsrummet kl. 19.00-21.00. Møderne er for pårørende som er enten ægtefæller og partnere. Yderligere information kan ses i folderen nedenfor. Tilmelding på telefon 70 20 26 55 eller via mail lyngby@cancer.dk

Pårørendemøder folder

Gruppe for pårørende (ægtefæller/partnere)

Gruppen mødes hver anden torsdag (ulige uger) og ledes af to rådgivere. Det er ressourcekrævende at være pårørende - og fokus er almindeligvis på den syge, men som pårørende har man lige så meget brug for at få støtte og hjælp. For sin egen skyld og for at kunne blive ved med at være en støtte for den syge. Det er vores erfaring, at mødet med andre pårørende er meningsfuldt. Gruppen giver et frirum til at tale om sine bekymringer, og mange oplever, at det giver inspiration og støtte at dele sine oplevelser og erfaringer med andre. Yderligere information kan ses i nedenstående folder. Tilmelding på telefon 70 20 26 55 eller via mail lyngby@cancer.dk og kræver en for samtale med en af rådgiverne inden optag i gruppen.

Der holdes sommerferie fra d. 21. juni til 16. august 2018

Pårørendegruppe folder

Kronisk og uhelbredelig kræft - Samtalegruppe

Gruppen mødes en gang om ugen og ledes af en til to rådgivere. I gruppen er der mulighed for erfaringsudveksling med andre der lider af en kronisk og uheldbredelig kræftsygdom. Der vil blive taget vekslende temaer op på baggrund af ønskerne fra gruppen. Gruppen kan være med til at give klarhed, fællesskab og forståelse, og derigennem kan man få støtte til at klare de oplevelser, som man kan komme ud for som kronisk kræftpatient. Der er løbende optag til gruppen, men opstarten kræver, at man først taler med en af gruppelederne. Yderligere information kan ses i folderen nedenfor. Tilmelding på telefon 70 20 26 55 eller via mail lyngby@cancer.dk

Kronisk uhelbredelig kræft - Samtalegruppe folder

Gruppe for efterladte

Du kan på disse møder få viden om, hvordan de fleste mennesker oplever sorgen, og hvad de ”stiller op” med den. Kræftrådgivningen har grupper for voksne, der har mistet en ægtefælle på grund af kræft. Her er der mulighed for at møde andre, der også har mistet, og I kan hjælpe hinanden til at komme videre efter tabet. Yderligere information kan ses i folderen nedenfor. Tilmelding på telefon 70 20 26 55 eller via mail lyngby@cancer.dk

Gruppen er fuldt booket for efteråret 2018. Vi arbejder på at få en gruppe igen til foråret 2019. 

Gruppe for efterladte folder

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Tegnsprogstolket film om rådgivningstilbud

Filmen fortæller om Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud. Filmen er henvendt til døve, og er tegnsprogstolket.


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter