Gå til sygdomsliste

Samtalegrupper

Stærke Fællesskaber - Gruppe for mennesker med kræft der bor alene.

I gruppen tilbyder vi mulighed for at indgå i et fællesskab med andre enlige kræftramte. Du har her mulighed for at møde andre, der også klarer hverdagen på egen hånd. Her kan I udveksle erfaringer, refleksioner, udfordringer og håb. Sammen vil vi forberede og spise et måltid mad sammen. 
Gruppelederne fra rådgivningen vil sørge for faglige oplæg om emner, I fælles beslutter jer for i gruppen.

Vi mødes hver anden mandag i lige uger kl. 11-14 her i kræftrådgivningen i Lyngby. 

Tilmeld dig på tlf: 70202655 eller via lyngby@cancer.dk. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Det er gratis at deltage og der er løbende optag af nye medlemmer.

Stærke fællesskaber folder

Pårørendegruppe (ægtefæller/partnere)

Gruppen mødes hver anden torsdag (ulige uger) og ledes af to rådgivere. Det er ressourcekrævende at være pårørende - og fokus er almindeligvis på den syge, men som pårørende har man lige så meget brug for at få støtte og hjælp. For sin egen skyld og for at kunne blive ved med at være en støtte for den syge. Det er vores erfaring, at mødet med andre pårørende er meningsfuldt. Gruppen giver et frirum til at tale om sine bekymringer, og mange oplever, at det giver inspiration og støtte at dele sine oplevelser og erfaringer med andre. Yderligere information kan ses i nedenstående folder. Tilmelding på telefon 70 20 26 55 eller via mail lyngby@cancer.dk og kræver en forsamtale med en af rådgiverne inden optag i gruppen.

Pårørendegruppe folder

Kronisk og uhelbredelig kræft - Samtalegruppe

Gruppen mødes en gang om ugen og ledes af en til to rådgivere. I gruppen er der mulighed for erfaringsudveksling med andre der lider af en kronisk og uheldbredelig kræftsygdom. Der vil blive taget vekslende temaer op på baggrund af ønskerne fra gruppen. Gruppen kan være med til at give klarhed, fællesskab og forståelse, og derigennem kan man få støtte til at klare de oplevelser, som man kan komme ud for som kronisk kræftpatient. Der er løbende optag til gruppen, men opstarten kræver, at man først taler med en rådgiver. Yderligere information kan ses i folderen nedenfor. Tilmelding på telefon 70 20 26 55 eller via mail lyngby@cancer.dk

Kronisk uhelbredelig kræft - Samtalegruppe folder

Gruppe for efterladte

Du kan på disse møder få viden om, hvordan de fleste mennesker oplever sorgen, og hvad de ”stiller op” med den. Kræftrådgivningen har grupper for voksne, der har mistet en ægtefælle på grund af kræft. Her er der mulighed for at møde andre, der også har mistet, og I kan hjælpe hinanden til at komme videre efter tabet. Tilmelding til interesseliste på telefon 70 20 26 55 eller via mail lyngby@cancer.dk, og kræver en forsamtale inden opstart i gruppen.

Gruppe for efterladte vil først blive til efteråret 2019. Du har mulighed for at blive skrevet på en interesseliste, så vil du få direkte besked til din mail, når vi kender opstartsdato. 

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter