Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper i Næstved

Nedenstående gruppetilbud er grupperet således, at foredrag, tilbud om bevægelse og kreativitet kommer øverst, herefter følger kurser, samtalegrupper og mødesteder. Sluttelig patientforeningernes tilbud.

Ved tilmelding af et at nedenstående tilbud giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 70 20 26 46 eller e-mail naestved@cancer.dk  for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger: https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/

Skovbad & livskvalitet
Torsdag den 8. april kl. 16.30 - 17.45

Tag med naturterapeut og yogalærer Martin Rasmussen ud i naturen og oplev, hvordan du kan øge handlekraften og livskvaliteten med øvelser fra Shirin-yoku mentaltræning og yoga. 
Vi går en langsom og kort tur i skoven, undervejs vil der være fortællinger og enkle øvelser.

Vi mødes ved indgangen til Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, i Næstved.

Tag tøj på efter vejret, gerne lag på lag, så du kan regulere undervejs.

Tilmeld dig senest onsdag den 31. marts kl. 12.00 på naestved@cancer.dk eller tlf.: 70 20 26 46

Alle berørt af kræft er velkomne og tilbuddet er gratis.

Aktiviteten er sat i bero grundet de nuværende Covid-19 restriktionerne

Drop in ”Blid Yoga” -  Åndedræt, bevægelighed og ro
Hver torsdag kl. 11.00 - 12.00 for kræftramte

Drop in Yoga er blid og skånsom yoga med elementer fra Mindfulness, for dig der er/har været ramt af kræft.

Vi mødes i  Salen i Kræftrådgivningen Næstved og medbring gerne 1-2 tæpper/håndklæder, 1 lagen og evt. en skridsikker måtte.
Underviser rådgiver og yogainstruktør Dorthe Andersen.

Tilmelding er nødvendig på 70 20 26 46 eller mail naestved@cancer.dk 

Max 10 deltagere.

Aktiviteten er sat i bero grundet de nuværende Covid-19 restriktionerne

Motion og Fællesskab tirsdage kl. 9.00 - 12.00 og fredage kl. 9.00 - 13.00

Træn med selvtrænerne i Kræftrådgivningens træningssal.

Du kan træne i salen fra kl. 9.00

Instruktion til selvtræning
v/fysioterapeut Maria Søndergård fredage, som kommer 3 x i efteråret.

Et træningsfællesskab som du kan deltage i ved henvendelse til Kræftrådgivningen på telefon 70 20 26 46.

Aktiviteten er sat i bero grundet de nuværende Covid-19 restriktionerne

Walk & Talk hver torsdag kl. 13.30 - 16.00

Har du lyst til at gå tur og få frisk luft sammen med andre,
så er du velkommen til gå en tur sammen med os.
Der vil være mulighed for både en kort eller en lang tur alt efter formåen, dog højst af 1 times varighed.
Turene er tilrettelagt i et roligt tempo så det er muligt at tale sammen.
Bagefter kan du evt. gå med ind og drikke kaffe/te i Torsdagscaféen.
Der er tilmelding til aktiviteten på telefon 70 20 26 46 eller på mail naestved@cancer.dk Møde op i Kræftrådgivningen om torsdagen kl. 13.30. Her kan du også opbevare dine effekter, mens vi går. Husk blot tøj og fodtøj svarende til vejret. 
Vi mødes i Pejsestuen. Arrangeret af Netværksgruppen og kræftrådgivningen i Næstved.

Aktiviteten er sat i bero grundet de nuværende Covid-19 restriktionerne

TorsdagsCaféen hver torsdag kl. 14.30 - 16.00

Er et tilbud til dig, der har brug for et netværk, hvor det er muligt at tale om sygdom og sorg, men også om hverdagsliv og glæde.
Du passer godt til os, hvis: 
 ·        Du har haft en kræftdiagnose og ikke er i aktiv behandling
·         Du lever med kræft, som en kronisk tilstand
·         Du er pårørende til en kræftramt, som ikke er akut syg
·         Du har mistet en nærtstående af kræft for noget tid siden

Vi mødes i Pejsestuen og der er tilmelding på telefon 70 20 26 46 eller på mail naestved@cancer.dk

Arrangeret af Netværksgruppen og kræftrådgivningen i Næstved.

Aktiviteten er sat i bero grundet de nuværende Covid-19 restriktionerne

Knitfulness - Strik og Samvær hver mandag kl. 13.00 - 15.00

Er du glad for at strikke og lave håndarbejde, eller kunne du godt tænke dig at prøve?
Vi mødes i Pejsestuen i Kræftrådgivningen i, hvor der serveres kaffe og te.

Tovholder er Iben Højlund.

Tilmelding er nødvendig på telefon 70 20 26 46 eller på mail naestved@cancer.dk 

Alle der er berørt af kræft er velkommen.

Aktiviteten er sat i bero grundet de nuværende Covid-19 restriktionerne

Yoga og dybdeafspænding, forløb over 10 gange

Opstart torsdag den 14. januar 2021 kl. 17.00 - 18.30

Yoga for dig, der er færdigbehandlet og som ønsker at finde en måde at tage vare på dig selv.

Vi sigter mod et hold med en god fordeling af både mænd og kvinder. 

Underviser er Martin Rasmussen, frivillig yogainstruktør. 

Tilmelding nødvendig, ring til Kræftrådgivningen og tilmeld dig.
Tilbuddet er gratis.

Mindfulness-kursus onsdage kl. 10.00 - 12.30
Kurset starter onsdag den 03. marts 

Forløb over 8 gange, hvor du kan træne og øge din evne til nærvær.

Kurset består bl.a. af guidede meditationer samt lette yoga- og strækøvelser.
Der kræves ikke forudgående kendskab til meditation eller yoga.
Underviser er rådgiver og mindfulness instruktør Birgitte Hesselberg.
Vi mødes i Kræftrådgivningen i Næstved, Ringstedgade 71, 4700 Næstved.
Deltagelse kræver indledende samtale med rådgiver.

Tid bestilles på telefon 70 20 26 46, eller via mail naestved@cancer.dk

Træn din mental Robusthed - Kursus for kræftpatienter over 8 mødegange

Opstart i efteråret 2021 

At få kræft kan være en stor belastning også mentalt.

Med afsæt i nyere psykologisk forskning i mental robusthed (resilliens) tilbyder Kræftens Bekæmpelse derfor kurset: 'Træn din mentale robusthed' til kræftpatienter.

Målet er, at du undervejs og efter endt kursus oplever større styrke, mental robusthed og flere handlemuligheder i livet med kræft. Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling med andre kursister om kursusindholdet. Derudover lægges op til, at du arbejder med øvelserne mellem de enkelte kursusgange.

Undervisere på kurset
Rådgiver Dorthe Andersen og
Anne Rath Rasmussen fra
Næstved Rådgivningen.

Tilmelding og mere information
Kontakt Kræftrådgivningen i
Næstved på telefon 70 20 26 46
eller via mail til: naestved@cancer.dk.

Kurset vil blive evalueret  ved hjælp af spørgeskemaer, som vi håber deltagerne vil udfylde. 

 

Frygt for tilbagefald - kursus for færdigbehandlede

Hold 1: Online Opstart onsdag d. 10. marts kl. 16.00 - 18.00
Hold 2: Opstart onsdag d. 28. april kl. 16.00 - 18.00
Der er i alt 5 mødegange.

Tilmelding og info på telefon 70 20 26 46 eller på e-mail: naestved@cancer.dk

Undervisere er rådgiver Camilla Staunsbrink og Anne Rath Rasmussen.

'Ditliv' kursus for kræftpatienter og pårørende
Opstart i efteråret 2021

Ditliv er et handleorienteret kursus over 6 gange med fokus på, hvordan du kan spise, røre dig, tænke og sove godt. Formålet med deltagelse er at øge kontrol og handlekraft i din hverdag. Læs mere på www.ditliv.dk 

Arrangeret af:Kræftrådgivningen i Næstved, telefon 70 20 26 46
Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved
Tilmelding via hjemmesiden - www.ditliv.dk 

Aktiviteten er sat i bero grundet de nuværende Covid-19 restriktionerne

Billedværksted - Tid til fordybelse
Opstart den 20. januar 2021 kl. 11.00 - 14.00

Vi mødes den 20. + 27. januar samt 03. februar 

Alle der er berørt af kræft kan deltage. Deltagelse er gratis. Der er plads til 6 deltagere.

Du behøver ikke kendskab til at male, da vi eksperimenterer os frem.
Underviser er Frivillig Iben Højlund, som er uddannet på kunsthåndværker skolen og har mange års erfaring med at arbejde med billeder.

Tilmelding til Kræftrådgivningen i Næstved telefon 70 20 26 46 eller mail: naestved@cancer.dk

Aktiviteten er sat i bero grundet de nuværende Covid-19 restriktionerne

Billedværksted for øvede/ fortsættere - Tid til fordybelse
Opstart den 04. marts kl. 11.00 - 14.0

Vi mødes den 04. marts, 11. marts, 18. marts, 25. marts                       

Alle der er berørt af kræft kan deltage. Deltagelse er gratis. 

Du behøver ikke kendskab til at male, da vi eksperimenterer os frem.
Underviser er Frivillig Iben Højlund, som er uddannet på kunsthåndværker skolen og har mange års erfaring med at arbejde med billeder.

Tilmelding til Kræftrådgivningen i Næstved telefon 70 20 26 46 eller mail: naestved@cancer.dk

Grupper for børn, som har syg forælder/familiemedlem
Gruppe for børn ml. 8 - 12 år samt gruppe for børn ml. 12 - 16 år.

Grupperne mødes 2 timer hver 14. dag i Kræftrådgivningen og ledes af frivillige i Kræftens Bekæmpelse.
Deltagelse i grupperne kræver indledende samtale, tid kan bestilles på tlf. 70 20 26 46.

Sorggruppe for unge samt Pårørendegruppe for unge
Er du mellem 18 - 28 år og har du mistet en nærtstående, der har været syg af kræft eller lever du med en syg forælder

Kom og mød andre unge! 

Vi starter op tirsdag fra kl. 18.00 - 20.00. Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig. Grupperne startes op, når der er min 5 deltagere. 

Møderne ledes af Rikke og Inge, der er frivillige rådgivere i Kræftens Bekæmpelse.

Sorggruppe for voksne der har mistet en nærtstående

Opstart i foråret 2021. Etableres når der er nok interesserede.
Der er i alt 8 mødegange.

Gruppen ledes af frivillige rådgivere.

Kontakt Kræftrådgivningen for indledende samtale på telefon 70 20 26 46

Dansk Myelomatose forening - Netværk Sydsjælland og øer

I 2021 afholder vi netværksmøder onsdag den 17/2 - 26/5 - 25/8  og 24/11 fra kl. 16.00 - 18.00

Arrangør & deltagelse, kontakt Tovholder Per Steen som kan kontaktes på mail: kap.steen@post.tele.dk

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, Næstved.

Aktiviteten er sat i bero grundet de nuværende Covid-19 restriktionerne

PROPA  NÆSTVED 
Træffetid  for mænd med prostatakræft - og deres pårørende

Vi mødes den sidste mandag i måneden kl. 16.00 - 18.00. 
Til stede  vil være en patient/repræsentant fra PROPA, samt en pårørende, der begge er klar til en snak om de mange problemer, der er ved at få en  prostatakræft-diagnose. Vi er ikke læger - men hjælper så godt vi kan!
Vi mødes i Kræftrådgivningen,  Ringstedgade 71, 4700 Næstved og tilmelding er ikke nødvendig!

Ønskes en anden dag/tidspunkt, så kontakt Poul Erik på telefon: 20 87 43 91.

Aktiviteten er sat i bero grundet de nuværende Covid-19 restriktionerne

Pårørendegruppen i PROPA 

Vi mødes sidste torsdag i måneden fra kl. 16.00 - 18.00 
Vi er en gruppe af ægtefæller / samlevere til mænd med prostatakræft.
Vi har oprettet pårørendegruppen, der er en selvhjælpsgruppe under PROPA, da der- også for de pårørende kan være mange spørgsmål i forbindelse med ovennævnte sygdom.
I pårørendegruppen kan vi uforstyrret tale sammen, og har mulighed for at få bedre forståelser af, hvad det er der sker!
Har du behov / lyst til at deltage i pårørendegruppen, så er du meget velkommen! 
Henvendelse til: Jonna Kjær, mobil  21 27 62 41 eller mail: pejk@email.dk

AFLYST I JANUAR OG FEBRUAR

Netværksaften for mænd med eller efter kræft
Et netværk for mænd som har eller har haft kræft

Vi mødes i denne periode i to hold, enten fredag midt i måneden eller den sidste fredag i hver måned fra kl. 17.00 - 21.00 ca.

15/01 eller 29/01  - 12/02 eller 26/02 -  12/03 eller 26/03 

Vi arrangerer forskellige oplæg, aktiviteter, snakker og spiser sammen.

Tilmelding til tovholder Yngve Ahlgren på telefon 20 48 90 97. 

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 

 

Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter