Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper i Næstved

Nedenstående gruppetilbud er grupperet således, at foredrag, tilbud om bevægelse og kreativitet kommer øverst, herefter følger kurser, samtalegrupper og mødesteder. Sluttelig patientforeningernes tilbud. 

Kommende oplæg i foråret, yderligere informationer følger:

19. februar kl. 18 - 20: Oplæg 'Valget er dit - Hvad kan du selv gøre på din rejse med kræft' v/Line Berggreen & Manse Carlenius

05. marts kl.17 - 19: Oplæg om 'Kost' v/Seniorforsker, Anja Olsen, Kræftens Bekæmpelse  

11. april kl. 19 - 21: IKKE FLERE LEDIGE PLADSER Oplæg om 'Senfølger efter Kræftbehandling' v/Læge Mogens Munch Nielsen, Kræftlinjen

07. maj kl. 17 - 19: Oplæg om 'Alternativ behandling, cannabis og trivsel' v/Projektleder Nanna Cornelius, Kræftens Bekæmpelse

Tilmelding til alle oplæg på mail: naestved@cancer.dk

Walk & Talk - Café fra kl. 13.30 - 16.00

Vi går en tur på en times tid i et roligt tempo, så det er muligt at tale sammen. Herefter er der kaffe kl. 14.30 i TorsdagsCaféen.
Du skal ikke tillmelde dig, blot møde op i rådgivningen kl.13.30, hvor du kan opbevare dine ting mens vi er ude at gå.

Arrangeret af Netværksgruppen og Kræftrådgivningen i Næstved, telefon 70 20 26 46
For yderligere oplysning kontakt rådgivningen på telefon 70 20 26 46 eller e-mail: naestved@cancer.dk

Drop in 'Blid Yoga' - åndedræt, bevægelighed og ro
alle torsdage kl. 11.00 - 12.00 

Du skal blot have løstsiddende tøj på. Undervisere er ansatte i rådgivningen Lisbeth B. Hendil, Dorthe Andersen og Birgitte Hesselberg.
Efterfølgende er der mulighed for en kop kaffe og hyggeligt samvær.
Arrangeret af Kræftrådgivningen og afholdes i  Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 
Ingen tilmelding, det er gratis og man møder blot op.

Drop in 'Dynamisk yoga'
OBS sidste gang er torsdag den 23. maj 

alle torsdage kl. 12.30 - 13.30

Yoga med mere dynamiske øvelser, hvor du kan få lidt sved på panden

Du skal blot have løstsiddende tøj på. Undervisere er ansatte i rådgivningen Lisbeth B. Hendil, Dorthe Andersen og Birgitte Hesselberg.   
Efterfølgende er der mulighed for en kop kaffe og hyggeligt samvær.
Arrangeret af Kræftrådgivningen og afholdes i  Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 
Ingen tilmelding, det er gratis og man møder blot op.

Motion og Fællesskab tirsdage kl. 9.00 - 12.00 og fredage kl. 9.00 - 13.00

Et træningsfællesskab som du kan deltage i ved henvendelse til Kræftrådgivningen på telefon 70 20 26 46.

Instruktion til selvtræning
v/fysioterapeut Maria Søndergård, fredag den 25.1. og 26.4 kl.11.00 - 13.00 

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved

Drop-in malefællesskab
fredag den  26/4, 10/5, 24/5, 7/6 og 21/6 2019 kl. 12.00 - 15.00

Kom og vær med til hyggeligt malefællesskab. Har du lyst til at male sammen med andre? Man bliver glad af farver og det er hyggeligt at være kreative sammen. 

Vi maler med bevægelse, farver og stemning. Det er ikke undervisning, men mere et fællesskab, hvor vi prøver nogle forskellige teknikker af sammen, og derfor kræver det ikke, at man kan male i forvejen.

Vi arbejder i små formater, da der ikke er plads til store lærreder. Der vil være nogle små oplæg og nogle enkle materialer, medbring gerne dine egne materialer. Så har du lyst til at være med, så drop-in. 

Tilmelding på telefon 70 20 26 46 eller mail: naestved@cancer.dk     

Ditliv kursus for kræftpatienter og pårørende
Efterår 2019

Ditliv er et handleorienteret kursus over 6 gange med fokus på, hvordan du kan spise, røre dig, tænke og sove godt. Formålet med deltagelse er at øge kontrol og handlekraft i din hverdag. Læs mere på www.ditliv.dk 

Arrangeret af:Kræftrådgivningen i Næstved, telefon 70 20 26 46
Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved
Tilmelding via hjemmesiden - www.ditliv.dk 

Mental Robusthed. Kursus i Næstved
Efterår 2019

At få kræft kan være en stor belastning også mentalt.

Med afsæt i nyere psykologisk forskning i mental robusthed (resilliens) tilbyder Kræftens Bekæmpelse derfor kurset: 'Træn din mentale robusthed' til kræftpatienter.

Målet er, at du undervejs og efter endt kursus oplever større styrke, mental robusthed og flere handlemuligheder i livet med kræft. Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling med andre kursister om kursusindholdet. Derudover lægges op til, at du arbejder med øvelserne mellem de enkelte kursusgange.

Undervisere er Psykologerne Lisbeth B. Hendil og rådgiver Dorthe Andersen Kræftrådgivningen Næstved.

Kontakt Kræftrådgivningen for indledende samtale. 

Sorggruppe for unge 
Er du mellem 18 - 28 år og har du mistet en nærtstående, der har været syg af kræft?
 

Vi starter en gruppe op tirsdag den 9. april kl. 18.00 - 20.00 

Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig.            

Møderne ledes af 2 frivillige rådgivere fra Kræftens Bekæmpelse.  

UNG KRÆFT - en gruppe for unge mellem 15 - 39 år der har eller har haft kræft

For yderligere info kontakt:
Gruppeleder Amalie Pi Westerby, på telefon 22 24 75 25
ungkraeftnaestved@outlook.dk

Se vores aktiviteter på: www.cancer.dk/ungkraeft

Netværksaften for mænd med eller efter kræft


HVER DEN SIDSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00 - 21.00 CA.

Vi arrangerer forskellige oplæg, aktiviteter, snakker og spiser sammen.

Tilmelding til tovholder Yngve Ahlgren på telefon 20 48 90 97 

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 

Mødested for Pårørende
Lever du sammen med én, der har kræft?

Vi starter et mødested op for pårørende tirsdag den 30. april kl. 17.00 -19.00

Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på

telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig.

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

Mødested for erhvervsaktive med senfølger
Kontakt rådgivningen for yderligere information

Tilbuddet er for dig, der har været i kræftbehandling og har fået senfølger, som giver udfordringer på dit nuværende eller kommende arbejde.

Det kan være udtalt træthed, lymfødem, følelsesforstyrrelser, angst eller andet, der betyder, at dit funktionsniveau har ændret sig.

Vi mødes i Kræftrådgivningen,  Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

PROPA  NÆSTVED
Træffetid  for mænd med prostatakræft - og deres pårørende

Den sidste mandag i måneden kl. 15.00 - 17.00. 
Til stede  vil være en patient/repræsentant fra PROPA, samt en pårørende, der begge er klar til en snak om de mange problemer, der er ved at få en  prostatakræft-diagnose. Vi er ikke læger - men hjælper så godt vi kan!
Vi mødes i Kræftrådgivningen,  Ringstedgade 71, 4700 Næstved og tilmelding er ikke nødvendig!

Ønskes en anden dag/tidspunkt, så kontakt Poul Erik på telefon: 20 87 43 91

Pårørendegruppen i PROPA 

Vi holder månedlige møder mandage fra kl. 15.00 - 17.00 
Vi er en gruppe af ægtefæller / samlevere til mænd med prostatakræft.
Vi har oprettet pårørendegruppen, der er en selvhjælpsgruppe under PROPA, da der- også for de pårørende kan være mange spørgsmål i forbindelse med ovennævnte sygdom.
I pårørendegruppen kan vi uforstyrret tale sammen, og har mulighed for at få bedre forståelser af, hvad det er der sker!
Har du behov / lyst til at deltage i pårørendegruppen, så er du meget velkommen! 
Henvendelse til: Jonna Kjær, mobil  21 27 62 41 eller mail: pejk@email.dk

Dansk Myelomatose forening 2019

Afholder netværksmøder onsdag den 29. maj, 28. august og den 27. november fra kl. 16.00 - 18.00

Arrangør & deltagelse, kontakt Tovholder Per Steen på: kap.steen@post.tele.dk

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, Næstved.

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter