Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper i Næstved

Nedenstående gruppetilbud er grupperet således, at foredrag, tilbud om bevægelse og kreativitet kommer øverst, herefter følger kurser, samtalegrupper og mødesteder. Sluttelig patientforeningernes tilbud. 

Workshop for kræftramte - Yoga & Mindfulness
- Kom og forkæl dig selv tirsdag den 9. juli kl. 10.00 - 14.00

Kom til en workshop hvor vi arbejder mere i dybden med yoga og mindfulness.
Vi starter med at synge fra højskolesangbogen inden vi arbejder med enkle yogagrundøvelser og afslutter med afspænding.
Efter yoga er der pause hvor du kan gå en tur i skoven og spise lidt mad.
Efterfølgende er der mindfulness og meditationsøvelser, hvor åndedrættet vil være i fokus. Det anbefales at have løstsiddende tøj på.

Vi glæder os meget til dagen!

Undervisere: Lisbeth B. Hendil & Birgitte Hesselberg 
Tilmelding på mail til : lbhendil@cancer.dk eller bh@cancer.dk

Walk & Talk - Café fra kl. 13.30 - 16.00
Sommerferie -  Café er lukket fra 1. juli og starter op igen 15. august

Vi går en tur på en times tid i et roligt tempo, så det er muligt at tale sammen. Herefter er der kaffe kl. 14.30 i TorsdagsCaféen.
Du skal ikke tillmelde dig, blot møde op i rådgivningen kl.13.30, hvor du kan opbevare dine ting mens vi er ude at gå.

Arrangeret af Netværksgruppen og Kræftrådgivningen i Næstved, telefon 70 20 26 46
For yderligere oplysning kontakt rådgivningen på telefon 70 20 26 46 eller e-mail: naestved@cancer.dk

Knitfulness - Strik og Samvær holder
Sommerferie
og mødes igen mandag den 19. august kl. 13.00 - 15.00

Er du glad for at strikke og lave håndarbejde, eller kunne du godt tænke dig at prøve?
Vi mødes i Pejsestuen i Kræftrådgivningen i, hvor der serveres kaffe og te.

Gruppeledere er Iben Højlund og Marianne Carlberg.

Tilmelding er  ikke nødvendig. Du kommer, når det passer ind i dit liv.

Alle der er berørt af kræft er velkommen.

Drop in 'Blid Yoga' - åndedræt, bevægelighed og ro
alle torsdage kl. 11.00 - 12.00 

Du skal blot have løstsiddende tøj på. Undervisere er ansatte i rådgivningen Lisbeth B. Hendil, Dorthe Andersen og Birgitte Hesselberg.
Efterfølgende er der mulighed for en kop kaffe og hyggeligt samvær.
Arrangeret af Kræftrådgivningen og afholdes i  Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 
Ingen tilmelding, det er gratis og man møder blot op.

Motion og Fællesskab tirsdage kl. 9.00 - 12.00 og fredage kl. 9.00 - 13.00

Et træningsfællesskab som du kan deltage i ved henvendelse til Kræftrådgivningen på telefon 70 20 26 46.

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved

Drop-in malefællesskab
fredag den 21/6 2019 kl. 12.00 - 15.00

Kom og vær med til hyggeligt malefællesskab. Har du lyst til at male sammen med andre? Man bliver glad af farver og det er hyggeligt at være kreative sammen. 

Vi maler med bevægelse, farver og stemning. Det er ikke undervisning, men mere et fællesskab, hvor vi prøver nogle forskellige teknikker af sammen, og derfor kræver det ikke, at man kan male i forvejen.

Vi arbejder i små formater, da der ikke er plads til store lærreder. Der vil være nogle små oplæg og nogle enkle materialer, medbring gerne dine egne materialer. Så har du lyst til at være med, så drop-in. 

Tilmelding på telefon 70 20 26 46 eller mail: naestved@cancer.dk     

Billedværksted - Tid til fordybelse
Opstart den 26. september kl. 11.00 - 14.00

Vi mødes den 3. og den 10. oktober

Alle der er berørt af kræft kan deltage. Deltagelse er gratis. Der er plads til 6 deltagere.

Du behøver ikke kendskab til at male., da vi eksperimenterer os frem.
Underviser er Frivillig Iben Højlund, som er uddannet på kunsthåndværker skolen og har mange års erfaring med at arbejde med billeder.

Tilmelding til Kræftrådgivningen i Næstved telefon 70 20 26 46 eller mail: naestved@cancer.dk

Akvarel-kursus  
Kursusdage 23 + 24 + 25 september kl. 10.00 - 15.00

Akvarel - Mal med intuition - Kom og få erfaringer med denne teknik.
Kurset kræver ingen forudsætninger - ud over lysten til at arbejde med farver og udtryk.
Tilmelding til Kræftrådgivningen på telefon 70 20 26 46. Alle kan tilmelde sig efter 'først til mølle princippet' max 5 deltagere på holder. 
Underviser er Bente Skovholm.
Kurset afholdes i Kræftrådgivningen i Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

Ditliv kursus for kræftpatienter og pårørende
Efterår 2019

Ditliv er et handleorienteret kursus over 6 gange med fokus på, hvordan du kan spise, røre dig, tænke og sove godt. Formålet med deltagelse er at øge kontrol og handlekraft i din hverdag. Læs mere på www.ditliv.dk 

Arrangeret af:Kræftrådgivningen i Næstved, telefon 70 20 26 46
Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved
Tilmelding via hjemmesiden - www.ditliv.dk 

Træn din mental Robusthed. Kursus for kræftpatienter over 8 mødegange.
Start tirsdag den 10. september kl. 1300 - 15.30

At få kræft kan være en stor belastning også mentalt.

Med afsæt i nyere psykologisk forskning i mental robusthed (resilliens) tilbyder Kræftens Bekæmpelse derfor kurset: 'Træn din mentale robusthed' til kræftpatienter.

Målet er, at du undervejs og efter endt kursus oplever større styrke, mental robusthed og flere handlemuligheder i livet med kræft. Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling med andre kursister om kursusindholdet. Derudover lægges op til, at du arbejder med øvelserne mellem de enkelte kursusgange.

Undervisere er Psykologerne Lisbeth B. Hendil og rådgiver Dorthe Andersen Kræftrådgivningen Næstved.

Kontakt Kræftrådgivningen for indledende samtale eller mail til: lbhendil@cancer.dk

Sorggruppe for unge 
Er du mellem 18 - 28 år og har du mistet en nærtstående, der har været syg af kræft?
 

Vi mødes 8 tirsdag kl. 18.00 - 20.00 Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig. Gruppen startes op, når der er min 5 deltagere.           

Møderne ledes af Rikke og Inge, der er frivillige rådgivere i Kræftens Bekæmpelse.

Sorggruppe for voksne
Opstart tirsdag 20. august kl. 15.00 - 17.00. Der er i alt 8 mødegange.

I gruppen vil vi i fællesskab dele fortællingerne om hvad og hvem vi har mistet og hvad man aldrig kan miste.
Sammen skaber vi et rum, hvor det er muligt at være til stede med alle de tanker, følelser der optager den enkelte
Vi mødes 7 mødegange.

Gruppen ledes af rådgiver/psykolog Maybritt Thomasen.

Kontakt Kræftrådgivningen for indledende samtale på telefon 70 20 26 46.

UNG KRÆFT - en gruppe for unge mellem 15 - 39 år der har eller har haft kræft

For yderligere info kontakt:
Gruppeleder Amalie Pi Westerby, på telefon 22 24 75 25
ungkraeftnaestved@outlook.dk

Se vores aktiviteter på: www.cancer.dk/ungkraeft

Netværksaften for mænd med eller efter kræft


HVER DEN SIDSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00 - 21.00 CA.

Vi arrangerer forskellige oplæg, aktiviteter, snakker og spiser sammen.

Tilmelding til tovholder Yngve Ahlgren på telefon 20 48 90 97 

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 

Mødested for pårørende
Lever du sammen med én, der har kræft?

Vi mødes tirsdag den 27/8 - 10/9 - 24/9 - 8/10 - 22/10 - 5/11 - 19/11 -  3/12 2019 kl. 16.00 - 18.00

Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på

telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig.

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

Mødested for erhvervsaktive med senfølger
Kontakt rådgivningen for yderligere information

Tilbuddet er for dig, der har været i kræftbehandling og har fået senfølger, som giver udfordringer på dit nuværende eller kommende arbejde.

Det kan være udtalt træthed, lymfødem, følelsesforstyrrelser, angst eller andet, der betyder, at dit funktionsniveau har ændret sig.

Vi mødes i Kræftrådgivningen,  Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

PROPA  NÆSTVED
Træffetid  for mænd med prostatakræft - og deres pårørende

Den sidste mandag i måneden kl. 15.00 - 17.00. 
Til stede  vil være en patient/repræsentant fra PROPA, samt en pårørende, der begge er klar til en snak om de mange problemer, der er ved at få en  prostatakræft-diagnose. Vi er ikke læger - men hjælper så godt vi kan!
Vi mødes i Kræftrådgivningen,  Ringstedgade 71, 4700 Næstved og tilmelding er ikke nødvendig!

Ønskes en anden dag/tidspunkt, så kontakt Poul Erik på telefon: 20 87 43 91

Pårørendegruppen i PROPA 

Vi holder månedlige møder mandage fra kl. 15.00 - 17.00 
Vi er en gruppe af ægtefæller / samlevere til mænd med prostatakræft.
Vi har oprettet pårørendegruppen, der er en selvhjælpsgruppe under PROPA, da der- også for de pårørende kan være mange spørgsmål i forbindelse med ovennævnte sygdom.
I pårørendegruppen kan vi uforstyrret tale sammen, og har mulighed for at få bedre forståelser af, hvad det er der sker!
Har du behov / lyst til at deltage i pårørendegruppen, så er du meget velkommen! 
Henvendelse til: Jonna Kjær, mobil  21 27 62 41 eller mail: pejk@email.dk

Dansk Myelomatose forening 2019

Afholder netværksmøder onsdag den 28. august og den 27. november fra kl. 16.00 - 18.00

Arrangør & deltagelse, kontakt Tovholder Per Steen på: kap.steen@post.tele.dk

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, Næstved.

Netværksgruppe for hjernetumorpatienter og deres pårørende

Vi møden den 2. onsdag i hver måned i Kræftrådgivningen kl. 17.00 - 19.00

Er du patient eller pårørende, og har du lyst til at snakke, dele dine oplevelser og erfaringer med andre i samme situation, så kom og vær med.

Alle er velkommen til møderne, hvor vi på bedst mulig vis forsøger at holde os opdateret, dele erfaringer, opbygge faglige og sociale netværk og allervigtigste, at væe der for hinanden, når der er behov.

Kontaktperson: Winnie Lyloff, mobil: 51 90 72 89 mail winnie.lylloff.lylloff@gmail.com

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter