Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper i Næstved

Nedenstående gruppetilbud er grupperet således, at foredrag, tilbud om bevægelse og kreativitet kommer øverst, herefter følger kurser, samtalegrupper og mødesteder. Sluttelig patientforeningernes tilbud.

Ved tilmelding af et at nedenstående tilbud giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 70 20 26 46 eller e-mail naestved@cancer.dk  for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger: https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/

Foredrag i efteråret vil blive annonceret så hurtigt som muligt.

Udendørs yoga orsdage kl. 11.00 -12.00 
til og med torsdag den 2. juli

Vi må endnu ikke samles indendørs, men det er også skønt at lave yoga udendørs på græs.

Medbring selv en måtte/liggeunderlag og et par tæpper. Du kan også låne en afsprittet måtte i rådgivningen.
Tag tøj på efter vejret, gerne lag på lag, så du kan tage af og på.

Vi mødes ved indgangen til Kræftrådgivningen kl. 10.50 og følges ad ned til græsplænen ved skoven.
Ring og tilmeld dig på telefon 70 20 26 46.

Max 9 deltagere.

Vi afholder ikke selvtræning for at mindske risikoen for smitte

Motion og Fællesskab tirsdage kl. 9.00 - 12.00 og fredage kl. 9.00 - 13.00

Træn med selvtrænerne i Kræftrådgivningens træningssal.

Du kan træne i salen fra kl. 9.00

Instruktion til selvtræning
v/fysioterapeut Maria Søndergård fredage, som kommer 3 x i efteråret.

Et træningsfællesskab som du kan deltage i ved henvendelse til Kræftrådgivningen på telefon 70 20 26 46.

Walk & Talk hver torsdag kl. 13.30 - 16.00
Opstart 6. august

Har du lyst til at gå tur og få frisk luft sammen med andre,
så er du velkommen til gå en tur sammen med os.
Der vil være mulighed for både en kort eller en lang tur alt efter formåen, dog højst af 1 times varighed.
Turene er tilrettelagt i et roligt tempo så det er muligt at tale sammen.
Bagefter kan du evt. gå med ind og drikke kaffe/te i Torsdagscaféen.
Der er ingen tilmelding, du skal blot møde op i Kræftrådgivningen om torsdagen kl. 13.30. Her kan du også opbevare dine effekter, mens vi går. Husk blot tøj og fodtøj svarende til vejret.

Vi mødes i Pejsestuen og der er ingen tilmelding, du møder bare op. Arrangeret af Netværksgruppen og kræftrådgivningen i Næstved.

TorsdagsCaféen hver torsdag kl. 14.30 - 16.00
Opstart 6. august

Er et tilbud til dig, der har brug for et netværk, hvor det er muligt at tale om sygdom og sorg, men også om hverdagsliv og glæde.
Du passer godt til os, hvis: 
 ·        Du har haft en kræftdiagnose og ikke er i aktiv behandling
·         Du lever med kræft, som en kronisk tilstand
·         Du er pårørende til en kræftramt, som ikke er akut syg
·         Du har mistet en nærtstående af kræft for noget tid siden

Vi mødes i Pejsestuen og der er ingen tilmelding, du møder bare op. Arrangeret af Netværksgruppen og kræftrådgivningen i Næstved.

Yoga og dybdeafspænding, forløb over 10 gange

Opstart torsdag den 17. september 2020 kl. 17.00 - 18.30

Yoga for dig, der er færdigbehandlet og som ønsker at finde en måde at tage vare på dig selv.

Vi sigter mod et hold med en god fordeling af både mænd og kvinder. 

Underviser er Martin Rasmussen, frivillig yogainstruktør. 

Tilmelding nødvendig, ring til Kræftrådgivningen og tilmeld dig. Tilbuddet er gratis.

Træn din mental Robusthed - Kursus for kræftpatienter over 8 mødegange

Opstart tirsdag den 8. september kl. 13.00 - 15.30

At få kræft kan være en stor belastning også mentalt.

Med afsæt i nyere psykologisk forskning i mental robusthed (resilliens) tilbyder Kræftens Bekæmpelse derfor kurset: 'Træn din mentale robusthed' til kræftpatienter.

Målet er, at du undervejs og efter endt kursus oplever større styrke, mental robusthed og flere handlemuligheder i livet med kræft. Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling med andre kursister om kursusindholdet. Derudover lægges op til, at du arbejder med øvelserne mellem de enkelte kursusgange.

Undervisere er rådgiver Dorthe Andersen, Kræftrådgivningen Næstved.

Kontakt Kræftrådgivningen for indledende samtale eller mail til dorthea@cancer.dk

Mindfulness-kursus onsdage kl. 10.00 - 12.30
Kurset starter onsdag den 23. september

Forløb over 8 gange, hvor du kan træne og øge din evne til nærvær.

Kurset består bl.a. af guidede meditationer samt lette yoga- og strækøvelser.
Der kræves ikke forudgående kendskab til meditation eller yoga.
Underviser er rådgiver og mindfulness instruktør Birgitte Hesselberg.
Vi mødes i Kræftrådgivningen i Næstved, Ringstedgade 71, 4700 Næstved.
Deltagelse kræver indledende samtale med rådgiver.

Tid bestilles på telefon 70 20 26 46, eller via mail bh@cancer.dk 

Knitfulness - Strik og Samvær hver mandag kl. 13.00 - 15.00
Opstart 31. august 

Er du glad for at strikke og lave håndarbejde, eller kunne du godt tænke dig at prøve?
Vi mødes i Pejsestuen i Kræftrådgivningen i, hvor der serveres kaffe og te.

Tovholder er Iben Højlund.

Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer, når det passer ind i dit liv.

Alle der er berørt af kræft er velkommen.

Billedværksted - Tid til fordybelse
Opstart den 7. oktober kl. 11.00 - 14.00

Vi mødes den 7. 14. og 21. oktober

Alle der er berørt af kræft kan deltage. Deltagelse er gratis. Der er plads til 6 deltagere.

Du behøver ikke kendskab til at male, da vi eksperimenterer os frem.
Underviser er Frivillig Iben Højlund, som er uddannet på kunsthåndværker skolen og har mange års erfaring med at arbejde med billeder.

Tilmelding til Kræftrådgivningen i Næstved telefon 70 20 26 46 eller mail: naestved@cancer.dk

Grupper for børn, som har syg forælder/familiemedlem
Gruppe for børn ml. 8 - 12 år samt gruppe for børn ml. 12 - 16 år.

Grupperne mødes 2 timer hver 14. dag i Kræftrådgivningen og ledes af frivillige i Kræftens Bekæmpelse.
Deltagelse i grupperne kræver indledende samtale, tid kan bestilles på tlf. 70 20 26 46.

Sorggruppe for unge samt Pårørendegruppe for unge
Er du mellem 18 - 28 år og har du mistet en nærtstående, der har været syg af kræft eller lever du med en syg forælder

Kom og mød andre unge! 

Vi starter op tirsdag fra kl. 18.00 - 20.00. Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig. Grupperne startes op, når der er min 5 deltagere. 

Møderne ledes af Rikke og Inge, der er frivillige rådgivere i Kræftens Bekæmpelse.

Mødested for pårørende
Lever du sammen med én, der har kræft?

Vi mødes tirsdag den 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12 og 15/12 kl. 16.00 - 18.00

Gruppen ledes af John Mclaughlin, frivillig rådgiver og vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig.

Dansk Myelomatose forening - Netværk Sydsjælland og øer

Afholder netværksmøder onsdag den 26. august og 25. november fra kl. 16.00 - 18.00

Arrangør & deltagelse, kontakt Tovholder Per Steen som kan kontaktes på mail: kap.steen@post.tele.dk

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, Næstved.

Netværksaften for mænd med eller efter kræft
Opstart torsdag den 27. august 

Vi mødes hver den sidste torsdage i måneden kl. 17.00 - 21.00 ca.

Vi arrangerer forskellige oplæg, aktiviteter, snakker og spiser sammen.

Tilmelding til tovholder Yngve Ahlgren på telefon 20 48 90 97. 

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 

PROPA  NÆSTVED mødes mandag den 31. august 2020
Træffetid  for mænd med prostatakræft - og deres pårørende

den sidste mandag i måneden kl. 16.00 - 18.00. 
Til stede  vil være en patient/repræsentant fra PROPA, samt en pårørende, der begge er klar til en snak om de mange problemer, der er ved at få en  prostatakræft-diagnose. Vi er ikke læger - men hjælper så godt vi kan!
Vi mødes i Kræftrådgivningen,  Ringstedgade 71, 4700 Næstved og tilmelding er ikke nødvendig!

Ønskes en anden dag/tidspunkt, så kontakt Poul Erik på telefon: 20 87 43 91.

Pårørendegruppen i PROPA  mødes mandag den 31. august 2020

Vi holder månedlige møder mandage fra kl. 16.00 - 18.00 
Vi er en gruppe af ægtefæller / samlevere til mænd med prostatakræft.
Vi har oprettet pårørendegruppen, der er en selvhjælpsgruppe under PROPA, da der- også for de pårørende kan være mange spørgsmål i forbindelse med ovennævnte sygdom.
I pårørendegruppen kan vi uforstyrret tale sammen, og har mulighed for at få bedre forståelser af, hvad det er der sker!
Har du behov / lyst til at deltage i pårørendegruppen, så er du meget velkommen! 
Henvendelse til: Jonna Kjær, mobil  21 27 62 41 eller mail: pejk@email.dk

Sorggruppe for voksne
Opstart mandag den 31. august 2020 kl. 15.00 - 17.00

Der er i alt 8 mødegange.

I gruppen vil vi i fællesskab dele fortællingerne om hvad og hvem vi har mistet og hvad man aldrig kan miste.
Sammen skaber vi et rum, hvor det er muligt at være til stede med alle de tanker, følelser der optager den enkelte
Vi mødes 7 mødegange.

Gruppen ledes af frivillige rådgivere.

Kontakt Kræftrådgivningen for indledende samtale på telefon 70 20 26 46.

 

Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter