Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper i Næstved

Nedenstående gruppetilbud er grupperet således, at foredrag, tilbud om bevægelse og kreativitet kommer øverst, herefter følger kurser, samtalegrupper og mødesteder. Sluttelig patientforeningernes tilbud.

Ved tilmelding til vores aktiviteter giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 70 20 26 46  eller e-mail: naestved@cancer.dk for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger: https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/

Kommende oplæg i efteråret, yderligere informationer følger:

27. aug. kl.17.00 - 19.00 ’Mindfulness og motivation din vej til mere hverdagsglæde’ v/Camilla Clausen. 
22. okt. kl. 17.00 - 19.00 ’Hvad er PROPA - hvad hjælper de med til’ v/Poul Erik Andersen, formand for patientforeningen PROPA.  
19. nov. kl 17.00 - 19.00 ’Oplæg om at miste en nærtstående’ v/Rune Trappeaud Rønne.

Kom med ud og find de vilde heste 
Lørdag den 9. november 2019 kl. 13 - 15                                                                                             

Denne vandretur og kommende vandreture er et tilbud til dig, der er i gang med eller kommet igennem et kræftforløb. Når du vandrer i naturen øger du din kondition og gennem alle de mange sansninger skærpes din livskraft og energi og livskvaliteten får et boost.

Sammen med andre, der har været gennem et lignede forløb som dig, vil du kunne udveksle erfaringer om behandling, livet efter en diagnose og meget andet. Turens længde er ca. 5 km og ledes af to frivillige tovholdere.

Praktiske oplysninger:

Hvem: Tilbuddet er til dig og din familie
Hvor: Parkeringspladsen ved Rønnebæksholm (kør til venstre gennem porten ind til Rønnebæksholm) 
Hvornår: Lørdag den 9. november 2019 kl. 13 - 15
Medbring: Kaffe/kage, vand til eget forbrug og gerne en kikkert 
Tilmelding:
Til Kræftrådgivningen på telefon: 70 20 26 46

Kørelejlighed kan eventuelt aftales.

Mange gode vandrehilsner fra Jette og Lene
frivillige i kræftrådgivningen

Walk & Talk - Café fra kl. 13.30 - 16.00

Vi går en tur på en times tid i et roligt tempo, så det er muligt at tale sammen. Herefter er der kaffe kl. 14.30 i TorsdagsCaféen.
Du skal ikke tillmelde dig, blot møde op i rådgivningen kl.13.30, hvor du kan opbevare dine ting mens vi er ude at gå.

Arrangeret af Netværksgruppen og Kræftrådgivningen i Næstved, telefon 70 20 26 46
For yderligere oplysning kontakt rådgivningen på telefon 70 20 26 46 eller e-mail: naestved@cancer.dk

Knitfulness - Strik og Samvær 
Hver mandag kl. 13.00- 15.00

Er du glad for at strikke og lave håndarbejde, eller kunne du godt tænke dig at prøve?
Vi mødes i Pejsestuen i Kræftrådgivningen i, hvor der serveres kaffe og te.

Gruppeledere er Iben Højlund og Marianne Carlberg.

Tilmelding er  ikke nødvendig. Du kommer, når det passer ind i dit liv.

Alle der er berørt af kræft er velkommen.

Motion og Fællesskab tirsdage kl. 9.00 - 12.00 og fredage kl. 9.00 - 13.00

Træn med selvtrænerne i Kræftrådgivningens træningssal.

Du kan træne i salen fra 09.00

Instruktion til selvtræning
v/fysioterapeut Maria Søndergård fredage den 30.08. - 04.10 - 22.11  kl.10.00 - 12.00

Et træningsfællesskab som du kan deltage i ved henvendelse til Kræftrådgivningen på telefon 70 20 26 46

Drop in 'Blid Yoga' - åndedræt, bevægelighed og ro
alle torsdage kl. 11.00 - 12.00 

Du skal blot have løstsiddende tøj på.

Undervisere er ansatte i rådgivningen Lisbeth B. Hendil, Dorthe Andersen og Birgitte Hesselberg.
Efterfølgende er der mulighed for en kop kaffe og hyggeligt samvær.

Arrangeret af Kræftrådgivningen og afholdes i  Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 
Ingen tilmelding, det er gratis og man møder blot op.

Billedværksted - Tid til fordybelse
Opstart den 26. september kl. 11.00 - 14.00

Vi mødes den 3. og den 10. oktober

Alle der er berørt af kræft kan deltage. Deltagelse er gratis. Der er plads til 6 deltagere.

Du behøver ikke kendskab til at male., da vi eksperimenterer os frem.
Underviser er Frivillig Iben Højlund, som er uddannet på kunsthåndværker skolen og har mange års erfaring med at arbejde med billeder.

Tilmelding til Kræftrådgivningen i Næstved telefon 70 20 26 46 eller mail: naestved@cancer.dk

Akvarel-kursus  - IKKE FLERE LEDIGE PLADSER 
Kursusdage 7 - 8 - 9 oktober kl. 10.00 - 15.00

Akvarel - Mal med intuition - Kom og få erfaringer med denne teknik.
Kurset kræver ingen forudsætninger - ud over lysten til at arbejde med farver og udtryk.
Tilmelding til Kræftrådgivningen på telefon 70 20 26 46. Alle kan tilmelde sig efter 'først til mølle princippet' max 5 deltagere på holder. 
Underviser er Bente Skovholm.
Kurset afholdes i Kræftrådgivningen i Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

'Ditliv' kursus for kræftpatienter og pårørende
Opstart 30. oktober k. 13.00 - 17.00

Ditliv er et handleorienteret kursus over 6 gange med fokus på, hvordan du kan spise, røre dig, tænke og sove godt. Formålet med deltagelse er at øge kontrol og handlekraft i din hverdag. Læs mere på www.ditliv.dk 

Arrangeret af:Kræftrådgivningen i Næstved, telefon 70 20 26 46
Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved
Tilmelding via hjemmesiden - www.ditliv.dk 

Mindfulness-kursus onsdage kl. 10.00 - 12.30
Kurset starter den 2. oktober 2019

Forløb over 8 gange, hvor du kan træne og øge din evne til nærvær.
Kurset består bl.a. af guidede meditationer samt lette yoga- og strækøvelser.
Der kræves ikke forudgående kendskab til meditation eller yoga.
Underviser: Rådgiver og mindfulness instruktør Birgitte Hesselberg.
Sted: Kræftrådgivningen i Næstved, Ringstedgade 71, 4700 Næstved.
Deltagelse: Kræver indledende samtale med rådgiver. Tid bestilles på telefon 70 20 26 46, eller via mail bh@cancer.dk

Sorggruppe for unge
Er du mellem 18 - 28 år og har du mistet en nærtstående, der har været syg af kræft?
 

Start 10. september og vi mødes 8 tirsdag kl. 18.00 - 20.00. Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig. Gruppen startes op, når der er min 5 deltagere.           

Møderne ledes af Rikke og Inge, der er frivillige rådgivere i Kræftens Bekæmpelse.

Sorggruppe for voksne
Start tirsdag 20. august kl. 15.00 - 17.00. Der er i alt 8 mødegange.

I gruppen vil vi i fællesskab dele fortællingerne om hvad og hvem vi har mistet og hvad man aldrig kan miste.
Sammen skaber vi et rum, hvor det er muligt at være til stede med alle de tanker, følelser der optager den enkelte
Vi mødes 7 mødegange.

Gruppen ledes af rådgiver/psykolog Maybritt Thomasen.

Kontakt Kræftrådgivningen for indledende samtale på telefon 70 20 26 46.

UNG KRÆFT - en gruppe for unge mellem 15 - 39 år der har eller har haft kræft

For yderligere info kontakt:
Gruppeleder Amalie Pi Westerby, på telefon 22 24 75 25
ungkraeftnaestved@outlook.dk

Se vores aktiviteter på: www.cancer.dk/ungkraeft

Grupper for børn, som har syg forælder/familiemedlem
Gruppe for børn ml. 8 - 12 år samt gruppe for børn ml. 12 - 16 år.

Grupperne mødes 2 timer hver 14. dag i Kræftrådgivningen og ledes af frivillige i Kræftens Bekæmpelse.
Deltagelse i grupperne kræver indledende samtale, tid kan bestilles på tlf. 70 20 26 46.

Netværksaften for mænd med eller efter kræft


HVER DEN SIDSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00 - 21.00 CA.

Vi arrangerer forskellige oplæg, aktiviteter, snakker og spiser sammen.

Tilmelding til tovholder Yngve Ahlgren på telefon 20 48 90 97 

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 

Mødested for pårørende
Lever du sammen med én, der har kræft?

Vi mødes tirsdag den 27/8 - 10/9 - 24/9 - 8/10 - 22/10 - 5/11 - 19/11 -  3/12 2019 kl. 16.00 - 18.00

Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig.

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

Mødested for kræftramte med senfølger

Vi mødes torsdag den 3/10 - 17/10 - 31/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12-2019 kl. 16.30 - 18.00

Tilbuddet er for dig, der har været i kræftbehandling og har fået senfølger. Senfølger er mange ting og kan både være fysisk og psykisk. Det kan være udtalt træthed, lymfødem, følelsesforstyrrelser, angst eller andet, der betyder, at dit funktionsniveau har ændret sig.

Du tilmelder dig ved at ringe til os på telefon 70 20 26 46 eller kom ind og snak med en rådgiver, og hør om tilbuddet er noget for dig.
Vi mødes i Kræftrådgivningen,  Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

PROPA  NÆSTVED
Træffetid  for mænd med prostatakræft - og deres pårørende

Den sidste mandag i måneden kl. 15.00 - 17.00. 
Til stede  vil være en patient/repræsentant fra PROPA, samt en pårørende, der begge er klar til en snak om de mange problemer, der er ved at få en  prostatakræft-diagnose. Vi er ikke læger - men hjælper så godt vi kan!
Vi mødes i Kræftrådgivningen,  Ringstedgade 71, 4700 Næstved og tilmelding er ikke nødvendig!

Ønskes en anden dag/tidspunkt, så kontakt Poul Erik på telefon: 20 87 43 91

Pårørendegruppen i PROPA 

Vi holder månedlige møder mandage fra kl. 15.00 - 17.00 
Vi er en gruppe af ægtefæller / samlevere til mænd med prostatakræft.
Vi har oprettet pårørendegruppen, der er en selvhjælpsgruppe under PROPA, da der- også for de pårørende kan være mange spørgsmål i forbindelse med ovennævnte sygdom.
I pårørendegruppen kan vi uforstyrret tale sammen, og har mulighed for at få bedre forståelser af, hvad det er der sker!
Har du behov / lyst til at deltage i pårørendegruppen, så er du meget velkommen! 
Henvendelse til: Jonna Kjær, mobil  21 27 62 41 eller mail: pejk@email.dk

Dansk Myelomatose forening 2019

Afholder netværksmøder onsdag den 28. august og den 27. november fra kl. 16.00 - 18.00

Arrangør & deltagelse, kontakt Tovholder Per Steen på: kap.steen@post.tele.dk

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, Næstved.

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter