Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper i Næstved

Nedenstående gruppetilbud er grupperet således, at foredrag, tilbud om bevægelse og kreativitet kommer øverst, herefter følger kurser, samtalegrupper og mødesteder. Sluttelig patientforeningernes tilbud.

Tirsdag 10. december 2019 kl. 17.00 - 19.00
”Lungekræft, behandling og livskvalitet” v/læge, er pt gang med ph.d. afhandling om lungekræft Tamim Ahmad Haidari

Aftenens oplæg handler om lungekirurgi, rygning, postoperative forløb og livet efter kirurgi og lungekræft

- Fra diagnose til lunge kirurgiGenerelt om lunge kirurgi, operation og hvilke operationer der tilbydes til de forskellige typer lungekræft
- Postoperative forløb
- Opfølgning og videre forløb og behandling
- Ophold på et lunge kirurgisk afdeling
- Lidt om ny forskning på området

Alle er velkomne - der serveres kaffe/te. 

Der er ikke tilmelding til vores oplæg / foredrag - du kommer bare.

Jule-sanke-tur
Lørdag den 30. november 2019 kl. 13.00 - 15.00

Dette tilbud er for dig, der er i gang med eller er kommet igennem et kræftforløb.

Sammen med andre, der har været igennem et lignende forløb som dig, vil du kunne udveksle erfaringer om behandling, livet efter en diagnose og meget andet.

Du er velkommen alene, sammen med en ven/veninde og/eller sammen med din familie. Hunde er også velkomne, men skal føres i snor under hele turen.

Vi går uanset vejr og vind, så klæd dig på efter forholdene. 

Vi mødes udenfor Kræftrådgivningen og går sammen til Herlufsholmskoven. Der vil være kaffe/the i LIVSRUM efter turen.

Der er ikke tilmelding, du møder blot op.

Mange gode vandrehilsner fra Jette og Lene
frivillige i kræftrådgivningen

Julehygge i TorsdagsCaféen
torsdag den 5. december kl. 13:30 - 16:00

Der er glögg og æbleskiver, så derfor vi aflyser Walk og Talk denne dag. Medbring en pakke til pakkeleg til 10 - 20 kr.
Arrangeret af Netværksgruppen og kræftrådgivningen i Næstved.
Vi glæder os til at se dig!

Walk & Talk - HOLDER JULEFERIE DEN 19. DECEMBER
hver torsdag kl. 13.30 - 14.30 

Har du lyst til at gå tur og få frisk luft sammen med andre,
så er du velkommen til gå en tur sammen med os.
Der vil være mulighed for både en kort eller en lang tur alt efter formåen, dog højst af 1 times varighed.
Turene er tilrettelagt i et roligt tempo så det er muligt at tale sammen.
Bagefter kan du evt. gå med ind og drikke kaffe/te i Torsdagscaféen.
Der er ingen tilmelding, du skal blot møde op i Kræftrådgivningen om torsdagen kl. 13.30. Her kan du også opbevare dine effekter, mens vi går. Husk blot tøj og fodtøj svarende til vejret.

Vi mødes i Pejsestuen og der er ingen tilmelding, du møder bare op. Arrangeret af Netværksgruppen og kræftrådgivningen i Næstved.

TorsdagsCaféen HOLDER JULEFERIE DEN 19. DECEMBER
hver torsdag kl. 14.30 - 16.00

Er et tilbud til dig, der har brug for et netværk, hvor det er muligt at tale om sygdom og sorg, men også om hverdagsliv og glæde.
Du passer godt til os, hvis: 
 ·        Du har haft en kræftdiagnose og ikke er i aktiv behandling
·         Du lever med kræft, som en kronisk tilstand
·         Du er pårørende til en kræftramt, som ikke er akut syg
·         Du har mistet en nærtstående af kræft for noget tid siden

Vi mødes i Pejsestuen og der er ingen tilmelding, du møder bare op. Arrangeret af Netværksgruppen og kræftrådgivningen i Næstved.

Knitfulness - Strik og Samvær 
Hver mandag kl. 13.00- 15.00

Er du glad for at strikke og lave håndarbejde, eller kunne du godt tænke dig at prøve?
Vi mødes i Pejsestuen i Kræftrådgivningen i, hvor der serveres kaffe og te.

Gruppeledere er Iben Højlund og Marianne Carlberg.

Tilmelding er  ikke nødvendig. Du kommer, når det passer ind i dit liv.

Alle der er berørt af kræft er velkommen.

Motion og Fællesskab tirsdage kl. 9.00 - 12.00 og fredage kl. 9.00 - 13.00

Træn med selvtrænerne i Kræftrådgivningens træningssal.

Du kan træne i salen fra 09.00

Instruktion til selvtræning
v/fysioterapeut Maria Søndergård fredage den 30.08. - 04.10 - 22.11  kl.10.00 - 12.00

Et træningsfællesskab som du kan deltage i ved henvendelse til Kræftrådgivningen på telefon 70 20 26 46

Drop in 'Blid Yoga' - åndedræt, bevægelighed og ro
alle torsdage kl. 11.00 - 12.00 

Du skal blot have løstsiddende tøj på.

Undervisere er ansatte i rådgivningen Lisbeth B. Hendil, Dorthe Andersen og Birgitte Hesselberg.
Efterfølgende er der mulighed for en kop kaffe og hyggeligt samvær.

Arrangeret af Kræftrådgivningen og afholdes i  Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 
Ingen tilmelding, det er gratis og man møder blot op.

Sorggruppe for unge
Er du mellem 18 - 28 år og har du mistet en nærtstående, der har været syg af kræft?
 

Start 10. september og vi mødes 8 tirsdag kl. 18.00 - 20.00. Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig. Gruppen startes op, når der er min 5 deltagere.           

Møderne ledes af Rikke og Inge, der er frivillige rådgivere i Kræftens Bekæmpelse.

UNG KRÆFT - en gruppe for unge mellem 15 - 39 år der har eller har haft kræft

For yderligere info kontakt:
Gruppeleder Amalie Pi Westerby, på telefon 22 24 75 25
ungkraeftnaestved@outlook.dk

Se vores aktiviteter på: www.cancer.dk/ungkraeft

Grupper for børn, som har syg forælder/familiemedlem
Gruppe for børn ml. 8 - 12 år samt gruppe for børn ml. 12 - 16 år.

Grupperne mødes 2 timer hver 14. dag i Kræftrådgivningen og ledes af frivillige i Kræftens Bekæmpelse.
Deltagelse i grupperne kræver indledende samtale, tid kan bestilles på tlf. 70 20 26 46.

Netværksaften for mænd med eller efter kræft


HVER DEN SIDSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00 - 21.00 CA.

Vi arrangerer forskellige oplæg, aktiviteter, snakker og spiser sammen.

Tilmelding til tovholder Yngve Ahlgren på telefon 20 48 90 97 

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved. 

Mødested for pårørende
Lever du sammen med én, der har kræft?

Vi mødes tirsdag den 27/8 - 10/9 - 24/9 - 8/10 - 22/10 - 5/11 - 19/11 -  3/12 2019 kl. 16.00 - 18.00

Hvis du har lyst til at være med, skal du blot kontakte Rådgivningen på telefon 70 20 26 46 og tale med en rådgiver, om det er det rette tilbud for dig.

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

Mødested for kræftramte med senfølger

Vi mødes torsdag den 3/10 - 17/10 - 31/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12-2019 kl. 16.30 - 18.00

Tilbuddet er for dig, der har været i kræftbehandling og har fået senfølger. Senfølger er mange ting og kan både være fysisk og psykisk. Det kan være udtalt træthed, lymfødem, følelsesforstyrrelser, angst eller andet, der betyder, at dit funktionsniveau har ændret sig.

Du tilmelder dig ved at ringe til os på telefon 70 20 26 46 eller kom ind og snak med en rådgiver, og hør om tilbuddet er noget for dig.
Vi mødes i Kræftrådgivningen,  Ringstedgade 71, 4700 Næstved.

PROPA  NÆSTVED
Træffetid  for mænd med prostatakræft - og deres pårørende

Den sidste mandag i måneden kl. 15.00 - 17.00. 
Til stede  vil være en patient/repræsentant fra PROPA, samt en pårørende, der begge er klar til en snak om de mange problemer, der er ved at få en  prostatakræft-diagnose. Vi er ikke læger - men hjælper så godt vi kan!
Vi mødes i Kræftrådgivningen,  Ringstedgade 71, 4700 Næstved og tilmelding er ikke nødvendig!

Ønskes en anden dag/tidspunkt, så kontakt Poul Erik på telefon: 20 87 43 91

Pårørendegruppen i PROPA 

Vi holder månedlige møder mandage fra kl. 15.00 - 17.00 
Vi er en gruppe af ægtefæller / samlevere til mænd med prostatakræft.
Vi har oprettet pårørendegruppen, der er en selvhjælpsgruppe under PROPA, da der- også for de pårørende kan være mange spørgsmål i forbindelse med ovennævnte sygdom.
I pårørendegruppen kan vi uforstyrret tale sammen, og har mulighed for at få bedre forståelser af, hvad det er der sker!
Har du behov / lyst til at deltage i pårørendegruppen, så er du meget velkommen! 
Henvendelse til: Jonna Kjær, mobil  21 27 62 41 eller mail: pejk@email.dk

Dansk Myelomatose forening 2019

Afholder netværksmøder onsdag den 28. august og den 27. november fra kl. 16.00 - 18.00

Arrangør & deltagelse, kontakt Tovholder Per Steen på: kap.steen@post.tele.dk

Vi mødes i Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, Næstved.

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter