Gå til sygdomsliste

Samtalegrupper og kurser

Når du selv eller et familiemedlem bliver alvorligt syg af kræft, kan du få behov for at møde ligestillede. I Kræftrådgivningen i Odense har vi en række forskellige grupper til både patienter, pårørende og efterladte i alle aldre.

Online samtalegrupper

Kræftpatienter, pårørende og efterladte i hele landet har mulighed for at deltage i en online samtalegruppe. I online samtalegrupper kan du udveksle tanker og erfaringer med andre i samme situation som dig. Alle grupper varetages af professionel rådgiver fra en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivning. Du kan tilmelde dig grupperne uanset hvor i landet, du bor.
På nedenstående link kan du se, hvilke online-grupper, vi tilbyder lige nu. Listen opdateres løbende, og du kan se kontaktinformationer ved de enkelte grupper:
Online samtalegrupper

Samtalegruppe for børn i alderen 9-13 år med en forælder, der er syg af kræft

Samtalegruppen henvender sig til børn i alderen fra ca. 9-13 år, med en kræftsyg forælder. Gruppens primære formål er at tilbyde barnet et fællesskab med andre børn i lignende situationer. I gruppen taler vi om, hvordan det er at have en mor eller far, der har kræft. Vi kan også hygge os, tegne, male, læse eller spille. Barnet får mulighed for at møde andre og at dele tanker og følelser, som er en naturlig følge af at være barn i en familie med en syg forælder.
Gruppen mødes cirka hver 14. dag om eftermiddagen i 1,5 time. Gruppeforløbet er 8 mødegange. Gruppen ledes af to rådgivere fra Kræftrådgivningen i Odense. Deltagelse gruppen forudsætter en afklarende forældresamtale med en rådgiver i Kræftrådgivningen. Der planlægges en gruppe årligt, vanligt i efteråret, og vi skriver løbende op på interesseliste. Opstart af gruppen er forudsat tilstrækkeligt deltagergrundlag. Ring og hør nærmere på tlf.: 70 20 26 87.

Samtalegruppe for unge 15-25 år som har en forælder, der er syg af kræft.

I gruppen skabes rum til at møde andre unge, der ved hvad det vil sige at have en syg forælder. Mange unge med en syg forælder kan opleve at stå meget alene, fordi det kan være svært for andre at forstå, hvad man gennemgår, når en tæt på har kræft. I gruppen kan du dele erfaringer og følelser med andre unge i samme situation.
Gruppen mødes cirka hver 14. dag om eftermiddagen i 2 timer. Gruppeforløbet er 8 mødegange. Gruppen ledes af to rådgivere fra Kræftrådgivningen i Odense. For at deltage i gruppen skal du først have en afklarende samtale med en af kræftrådgivningens rådgivere. Sammen vil vi finde ud af om gruppen er noget for dig. Der planlægges en gruppe årligt, vanligt i foråret, og vi skriver løbende op på interesseliste. Opstart af gruppen er forudsat tilstrækkeligt deltagergrundlag. Ring og hør nærmere på tlf.: 70 20 26 87.

Samtalegruppe for yngre efterladte i alderen 18-40 år.
I gruppen tilbydes et frirum, hvor du møder ligestillede og hvor der frit kan tales om emner som, sorg og savn, sygdoms forløb, fokus på det ændrede liv, glæder og minder. Gruppen mødes 8 gange med på forhånd fastsat tidspunkter. Gruppen ledes af frivillige. For at deltage i gruppen skal du først have en afklarende samtale med en af Kræftrådgivningens rådgivere. Sammen vil I finde ud af, om gruppen er noget for dig. Når du bliver tilmeldt, skrives du på en interesseliste og bliver kontaktet, når der er en ledig plads i gruppen. Ring og hør nærmere på tlf. 70 20 26 87.

Selvhjælpsgruppe for pårørende til kræftpatienter

Som pårørende til en kræftpatient kan du ofte stå i situationer, du har brug for at drøfte med andre, der har oplevet noget lignende. F.eks. forholdet til sygehuset, hvad skal jeg tale med min ægtefælle om og hvor meget, har min ægtefælle andre behov end jeg og lignende spørgsmål. Gruppen mødes efter aftale.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Kræftrådgivningen på tlf.: 70 20 26 87 eller e-mail: odense@cancer.dk

Selvhjælpsgruppe for efterladte

Det er vores erfaring, at efterladte, selv om de ikke har brug for at komme i en egentlig sorggruppe, kan have gavn af at mødes med andre efterladte. I gruppen kan du udveksle erfaringer om det forløb, du har været igennem samt tale om, hvordan du kommer videre. Gruppen mødes efter aftale om aftenen. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Kræftrådgivningen på e-mail: odense@cancer.dk

Ung Kræft 15 -39 år


Ung Kræft er for unge 15-39 år, som har eller har haft kræft. Vi mødes én gang om måneden. Vi mødes altid til en aktivitet - det kan være til spilleaften, mad, foredrag eller standup. Vi snakker om kræft, sex, kærester, børn og frygt. Vi hænger ud, griner og bakker hinanden op i det svære. Kom og vær med. Skriv til os for mere informationer. Vores mail: ungkraeftodense@gmail.com . Eller find os på Facebook. Vi har en lukket gruppe, hvor vi deler erfaringer og planlægger aktiviteter: Facebookgruppe

Kursus: Styrk din mentale robusthed

At få kræft er en stor belastning, også mentalt.
Både under og efter sygdomsforløbet er det almindeligt at opleve angst, svære tanker og manglende overskud. Med afsæt i nyere psykologisk forskning i mental robusthed (resilliens) tilbyder Kræftens Bekæmpelse derfor kurset: ”Styrk din mentale robusthed” til kræftpatienter.

Mental robusthed dækker over det at kunne klare sig på trods af svære belastninger i livet. På kurset arbejder du med egne styrker og værdier, dit netværk og din indflydelse på eget liv.
Målet er, at du undervejs og efter endt kursus oplever større styrke, mental robusthed og flere handlemuligheder i livet med kræft. Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og
erfaringsudveksling med andre kursister. Derudover lægges op til, at du arbejder med øvelserne mellem de enkelte kursusgange.
Kurset henvender sig til mennesker, som har eller har haft kræft. Kunne kurset være noget for dig?
Så henvend dig i åben rådgivning inden for vores åbningstid, som er mandag-torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 10-13.

Kræftrådgivningen i Odense
Kløvervænget 18 B,
5000 Odense C.
Tlf.: 70 20 26 87

Samtalegruppe for mennesker med  kronisk,  uhelbredelig kræft.

Gruppen for mennesker med kronisk, uhelbredelig kræft er en fortløbende gruppe for dig, der har fået at vide, at du ikke kan helbredes for din kræftsygdom. Gruppen mødes hver anden tirsdag i lige uger  og du har mulighed for at deltage i op til et halvt år. Gruppen ledes af to rådgivere.
Ligestillede: I gruppen har du mulighed for at møde ligestillede, der befinder sig i en situation, som minder om din. Dette kan give mulighed for en oplevelse af forståelse, som man ikke nødvendigvis finder hos sine nærmeste.
Frirum: Der er mulighed for at tale om alt, også de følelser og tanker, som man måske har svært ved at åbne op om over for ens nærmeste.

Tilmelding: For at deltage i gruppen skal du først have en afklarende samtale med en af Kræftrådgivningens rådgivere. Sammen vil I finde ud af om gruppen er noget for dig.
Når du bliver tilmeldt, skrives du på interesseliste og bliver kontaktet, når der er en ledig plads i gruppen. 

Kræftrådgivningen i Odense
Kløvervænget 18B
5000 Odense C
Tlf.: 70 20 26 87

Video om samtalegruppen for mennesker med kronisk/uhelbredelig kræft.

Overvejer du at være med i samtalegruppen for mennesker med kronisk/uhelbredelig kræft? Så kan du i denne video høre, hvad John og Hanne har fået ud af at deltage i gruppen. Varighed 3.09 min.

 

Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter