Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper og netværk i Vejle

Når du selv eller et familiemedlem bliver alvorligt syg af kræft, kan du få behov for at møde ligestillede. I Kræftrådgivningen i Vejle har vi en række forskellige grupper og netværk til både patienter, pårørende og efterladte i alle aldre.

Grupper for dig, der har fået kræft

 • Kvinder der lever med kronisk og uhelbredelig kræft
 • "Herreværelset" for kræftramte mænd
 • Mandenetværk - åben gruppe
 • Plan B - netværksgruppe for mænd 30-55 år

Pårørendegrupper - for dig, der er i familie med en, som er syg

 • Børnegruppe for 6-12 årige, der har en syg forælder
 • Teengruppe for 13-19 årige, der har en syg forælder
 • Pårørendegruppe (lukket gruppe)

Sorggrupper - for dig, der har mistet en du holder af

 • Sorggruppe for 20-40 årige, der har mistet en forælder
 • Sorggruppe for 45+, der har mistet en ægtefælle

Netværk i Kræftrådgivningen i Vejle

 • KIU - For kvinder der har eller har haft kræft i underlivet
 • Propa - For ægtefæller/samlevere til mænd med prostatakræft
 • Patientforeningen NEMO - Netværk for modermærkekræftramte
 • UNG KRÆFT – Netværk for unge med og efter kræft mellem 15-39 år
 • Senfølgerforeningen - Netværk for dig, som oplever senfølger efter kræftsygdom eller behandling
 • Dansk Myelomatose Forening - For patienter der lider af myelomatose og deres pårørende
 • HjernetumorForeningen - For patienter med hjernetumor og deres pårørende Grupper for dig, der har fået kræft

Kvinder der lever med kronisk og uhelbredelig kræft

Denne gruppe henvender sig til dig, der har brug for at få talt om de mange følelsesmæssige og tankemæssige udfordringer der kan være ved at leve med kræft.
Gruppen er baseret på at du deler dine personlige erfaringer med de andre. Alle livets temaer er relevante i denne gruppe: Sorgen over det forandrede liv, familien, relationer til venner arbejdskollegaer og andre, samt bekymring og angst. Livskvalitet og livsmod er også vigtige teamer for gruppen.
Kræver en indledende samtale. 

"Herreværelset" for kræftramte mænd

Gruppen er for mænd, som er i gang med eller har været igennem et behandlings-forløb for kræft. 
Vi vil drøfte nærværende emner, og især vil vi dele oplevelser om såvel fysiske som psykiske følger af en kræftsygdom. Det betyder naturligvis, at samtalerne vil indeholde yderst forskellige temaer som arbejdsliv, øget sårbarhed og psykiske reaktioner, ændret rolle i familien, hvordan får vi talt sammen, samt fysiske problemer som f. eks smerter, træthed, samlivsproblemer m.m.
Gruppen vil blive ledet af en psykoterapeut og Finn Petersen tidligere praktiserende læge. Kræver en indledende samtale. 
Hver anden onsdag i lige uger. Kontakt rådgiverne for nærmere information.


Plan B - netværksgruppe for mænd, 30 til 55 år - åben gruppe

Er du mand i alderen 30-55 år og er du ramt af kræft, så er denne gruppe måske noget for dig?

Du skal have lyst til at dele noget af den indsigt og livserfaring, som du har opnået som menneske i en situation, hvor sygdom i en kortere eller længere periode er blevet en del af din hverdag. Du skal kunne se det som værdifuldt, både at dele og modtage erfaringer fra andre mænd, som kender til en hverdag med kræft, hvor rollen som familiefar eller kæreste er nærværende. Det kan være, du også er erhvervsaktiv, og villig til at dele erfaringer, som knytter sig til denne del af dit liv.
Torsdag i ulige uger fra 13.00-15.00  
Deltagelse forudsætter en samtale i Kræftrådgivningen.  


Mandenetværk - åben gruppe

Netværket er for mænd, der har eller har haft kræft, og som ønsker at møde andre mænd i samme situation. Mændene har huset for sig selv til hygge, fællesspisning
og fælles snak.
Vi gør lidt ud af at kalde det et netværk – og ikke en gruppe. Netværk i denne sammenhæng betyder, at man ikke skal visiteres, man behøver ikke at komme fast, man kan altid invitere nye med, og det er ikke en samtalegruppe.

Sidste torsdag hver måned, klokken 18:00-22:00 (ikke i juli måned).


Pårørendegrupper - for dig, der er i familie med en, som er syg

Børnegruppe for 6-12 årige, der har en syg forælder

I gruppen giver vi børnene mulighed for at dele de tanker og følelser der opstår, når de lever med en forælder, der er syg af kræft.
Børnene kommer til at opleve, at de ikke er de eneste, der befinder sig i deres situation, og at de andre børn i gruppen også kender til alt det svære som kammeraterne ikke altid forstår.
Udover samtalen laver vi forskellige aktiviteter. Gruppen er for børn op til 13 år og ledes af professionelle terapeuter.
Kræver en indledende samtale. 
Mandag i lige uger, klokken 15:30-17:30.

Teengruppe for 13-19 årige, der har en syg forælder

Det er svært at være ung og samtidig have en syg forælder. De unge kan her støtte hinanden der, hvor det er svært for deres egne kammerater at forstå deres situation. De unge kommer ofte i et dilemma, idet de skal tage et stort hensyn derhjemme og samtidig har de brug for at løsrive sig.
I gruppen deler vi tanker og følelser, vi hygger med hinanden og skaber et frirum med forskellige aktiviteter. Gruppen ledes af to professionelle terapeuter.
Kræver en indledende samtale. 
Torsdag i lige uger, klokken 16:00-18:00.

Gruppetilbud for pårørende ægtefæller til uhelbredeligt syge kræftpatienter

Kræftens Bekæmpelse Vejle har en pårørendegruppe. Der optages medlemmer i gruppen hvert kvartal, hvis der er plads i gruppen, og forløbet består af tolv møder over et halvt år.
Vi mødes hver 14. dag – tirsdage i lige uger kl. 17-19 i Kræftpatienternes Hus.
Der er ingen aldersbegrænsning, så alle er velkomne. Du skal dog have været til en samtale i Rådgivningen først, som derefter kan henvise dig til gruppen.
I gruppen taler vi om rollen som pårørende. Om hvordan egne behov og eget liv ofte tilsidesættes af hensyn til ægtefællen. Om hvordan sygdommen stjæler dagsordenen, sætter begrænsninger i tilværelsen og kan medføre et savn og en følelse af at miste.

Sorggrupper - for dig, der har mistet en, du holder af

Sorggruppe for 20-40 årige, der har mistet en forælder

I sorggruppen har du mulighed for at dele svære tanker og følelser, som er opstået i forbindelse med at en forælder er død af kræft. Det kan være overvældende at miste en forælder i en tidlig alder. Når du deler dine følelser og tanker med andre føler de fleste sig mindre alene i sorgen. Gruppen ledes af to professionelle terapeuter.
Kræver en indledende samtale. 

Sorggruppe for 45+, der har mistet en ægtefælle

Sorg er naturligt, når man mister. Der er ingen, der kan tage sorgen væk, men i gruppen kan du dele din sorg med andre. Det kan gøre den lettere at bære. Vi giver dig inspiration til og tanker om, hvordan du kan takle din smerte og dine bekymringer, og giver viden om og støtte til de reaktioner som er overvældende og helt naturlige i en sorgproces. Gruppen ledes af to professionelle terapeuter.
Kræver en indledende samtale. Og du deltager i alt 8 gange. 

Skulle du have interesse vedr. ovenstående grupper, så kontakt Kræftrådgivningen i Vejle på tlf.: 70 20 26 86 eller vejle@cancer.dk 

Netværk i Kræftrådgivningen i Vejle

KIU - For kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet

Hos os kan du få information, støtte og hjælp. Kom til en uformel samtale og samvær med andre i samme situation.
Første tirsdag i måneden, klokken 14:30-16:30 (ikke i juli måned).
Yderligere oplysninger: Lene Middelhede på tlf.: 51 70 87 83 eller lene.middelhede@gmail.com

Propa - For ægtefæller/samlevere til mænd med prostatakræft

Er du berørt af Prostatakræft, og kunne du tænke dig at tale med en ligestillede, så er du meget velkommen i Kræftrådgivningen.
Anden onsdag i måneden, klokken 15:00-17:00 (ikke i juli og december måned).
Yderligere oplysninger: Henning Martinussen, tlf.nr 51 52 80 27

Patientforeningen NEMO - Netværk for modermærkekræftramte

Der afholdes cafémøder i Kræftrådgivningen i Vejle 4 gange om året - se tidspunkter på www.modermaerkekraeft.dk

UNG KRÆFT – Netværk for unge med og efter kræft mellem 18-39 år

Ung kræft støtter, oplyser og inspirerer unge med og efter kræft.
Du er ikke alene! Kom og vær med.
Første torsdag i måneden, klokken 19:00-21:30.
Yderligere oplysninger: ungkraeft.vejle@gmail.com 
Facebookside: Ung kræft Vejle

Senfølgerforeningen - Netværk for dig, som oplever senfølger efter kræftsygdom eller behandling

Netværksmøde, tredje tirsdag i måneden, klokken 16:00-18:00 (dog ikke i Juli måned) - læs mere her: www.senfoelger.dk

Dansk Myelomatose Forening - For patienter der lider af myelomatose og deres  pårørende
Foreningen afholder 4 møder årligt, hvor du kan udveksle erfaringer med livet som myelomatose patient eller pårørende, se nærmere her:
www.myelomatose.dk
Kontakt personer:
Tovholder Lissie Jørgensen - lissiejoergensen@gmail.com - tlf. 30 53 0 85

HjernetumorForeningen - For patienter med hjernetumor og deres pårørende 
Afholder møde, første onsdag i måneden, klokken 15:00-17:00. Og har til formål at give patienter med hjernetumor og deres pårørende mulighed for at mødes, søge støtte og udveksle erfaringer. 
Tilmelding ikke nødvendig. Mødet afholdes uanset antallet af tilmeldte.
Yderligere oplysninger: Merethe Thorup - mthorup@cancer.dk - tlf. 28 99 01 36

 

Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter