Gå til sygdomsliste

Krop og Psyke

Giv hovedet et frikvarter!

Nogen gange trænger man bare til at koble tankerne fra og være til stede nu og her. Vores alternative tilbud kalder vi for Krop og Psyke og du kan klikke nedenunder for at læse mere.

Husk at tilmelde dig på vejle@cancer.dk

__________________________________________________________________

Mindfulness - starter igen 22. november 2023

Onsdage kl. 13.00 - 15.00

For kræftpatienter, pårørende og efterlevende

Du introduceres til de grundlæggende principper i mindfulness. Igennem øvelser arbejder vi med at kunne anerkende de tanker, følelser og sansninger, vi har lige nu, uden at dømme dem eller lade os indfange af dem. Målet med mindfulness er at finde en form for neutral opmærksomhed i sig selv, hvor man ikke lader sig opsluge af tanker.

Vi øver os i at være til stede i nuet gennem guidede meditationer og lette yoga øvelser. Deltagerne må være indstillet på hjemmearbejde med meditationsøvelser dagligt i kursusperioden.

Forsamtale med underviser er nødvendig før optagelse på kurset.
Skriv eller ring til rådgiver Elsebeth Dedieu på 30921506 eller ekd@cancer.dk eller bliv skrevet op hos en af vores rådgivere.

Tidspunkt:   8 gange, onsdag kl. 13.00 - 15.00
Herefter følgende datoer:  22/11, 29/11, 6/12, og 13/12 2023 samt 3/1, 10/1, 17/1 og 24/1 2024.

Undervisere: Rådgiver Elsebeth Dedieu

 

_________________________________________________________________________________________

Frygt for tilbagefald af kræft

Kræftbehandlingen er gennem årene blevet væsentlig bedre, og antallet af mennesker, der overlever kræft, er højere end nogensinde. Mange kræftoverlevere frygter imidlertid, selv efter lang tid, at sygdommen vender tilbage. Andre frygter at, behandlingen ikke har den ønskede effekt, og at sygdommen forværres. Det at have eller at have haft kræft ska-ber tit stor usikkerhed for fremtiden som kan medføre angst. Et for højt angstniveau vil for mange betyde, at deres liv påvirkes negativt f.eks. i forhold til humør, parforhold, arbejde og livskvalitet.
I træningsforløbet arbejdes der målrettet på at blive bedre til at håndtere frygt og bekym-ringer. Forløbet vil indeholde kortere undervisningsoplæg, øvelser, erfaringsudveksling og opgaver mellem gruppesessionerne. Ved deltagelse er det et forudsætning, at man delta-ger aktivt både i og mellem gruppesessionerne. Træningsforløbet er udviklet specifikt til håndtering af frygt for tilbagefald af kræft. Teoretisk gøres der brug af forskellige elemen-ter fra Metakognitiv terapi (MCT) samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det er vigtigt at bemærke, at formålet med træningsforløbet ikke er at undertrykke tanker om tilbagefald af kræft. Formålet er derimod at få dem til at spille en mindre dominerende rolle, for eksempel ved at bekymre sig mindre om dem, og derved give mere plads til dét, som for den enkelte giver livet mere værdi.

Tilbuddet bygger på dansk og international forskning. Vi tilbyder det nu bredt som en del af et forskningssamarbejde med professor Bobby Zachariae fra Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi ved Aarhus Universitet. Data for gruppen vil derfor blive indsamlet og benyttet i projektet. 24 timer inden hver session vil et spørgeskema blive udsendt til deltagerne. Derudover skal der udfyldes et kort spørgeskema ved opstart af kurset og ved afslutning.
Forløbet er for tidligere kræftpatienter, der har afsluttet deres primære behandling og oplever betydelig frygt for tilbagefald. For bedst muligt udbytte anbefaler vi, at man ikke deltager i anden psykologisk behandling eller rådgivningsforløb (med mindre dette sam-men med rådgiveren vurderes at være hensigtsmæssigt).
Tid og sted
Før opstart i gruppen introduceres deltageren til forløbet i en individuel forsamtale. Sam-talen er af 1 ½ times varighed, og den finder sted i Kræftrådgivningen i Vejle. Disse samta-le finder sted i uge 2 og 3. Gruppen mødes herefter samlet 5 gange. Gruppen mødes tirs-dage i tidsrummet 13.00-15.00 i Kræftrådgivningen i Vejle, følgende datoer: 23/1, 30/1, 6/2, 20/2 og 5/3.
Der vil være ca. 8 deltagere i gruppen. Det er vigtigt- så vidt muligt- at man møder til alle 5 sessioner. Sessionerne har forskellige fokusområder, og deltagelse har betydning for eget udbytte samt for gruppedynamikken.
Tilmelding og yderlig information
Du kan få yderligere information ved at ringe eller skrive til gruppelederne rådgiver Christina Hahn Møller chrhm@cancer.dk tlf. 52 14 41 67 eller Julie Sigsgaard jsi@cancer.dk tlf. 30 92 89 18.

_______________________________________________________________________

Yoga

Yoga

HVER TORSDAG kl. 11.30-13.00 

I yoga arbejder vi med kroppen, åndedrættet og tankens kraft.

Vi laver fysiske stræk- og styrkeøvelser og klassiske yogastillinger. Det foregår alt sammen i et roligt tempo og indenfor kroppens egne grænser.

Vi arbejder meget med koncentrerede bevægelser, som er med til at øge kropsbevidstheden. Afspændingen giver ro, og du får mulighed for også at påvirke sindet og tankerne.

Tilbuddet er for dig, der har eller har haft en  kræftsygdom og dine pårørende. Øvelserne tilpasses efter deltagernes fysiske formåen. Vi benytter madrasser samt nogle enkle hjælpemidler. Det er rart at have løstsiddende, lunt tøj og sokker på.

Er du i tvivl, om yoga er noget for dig, er du velkommen til at møde op og prøve. 

Tilmelding er ikke nødvendig. Begrænset plads max. 8 personer pr. gang.
For at sikre flow og kontinuerlig plads til nye brugere, beder vi om opmærksomhed på, at tilbud-det benyttes i en begrænset periode.

 Instruktør Karin Attermann er yoga-uddannet. Hun har selv dyrket yoga i mere end 20 år.
______________________________________________________________

Meditation 

Torsdag i ulige uger kl. 13.00-15.00 

Meditation kan bruges af alle, der ønsker at opnå:

Hjælp til bedre livskvalitet

Oplevelse af mere ro og sammenhæng

Håndtering af angst, depression og smerte

Bedre opmærksomhed på kroppens signaler

Bedre søvn

Meditation går ikke ud på at fjerne tanker og heller ikke på at beskæftige sig med tankernes indhold. Øvelsen går på at være opmærksom på, hvad der foregår i kroppen af sansninger og stemninger. Gruppen er åben - dvs. der løbende optages nye deltagere i gruppen, og man kan stoppe sin deltagelse, når man ønsker det.

Vi glæder os til at byde velkommen igen

__________________________________________________________________________________________

Walk & Talk

Onsdag kl. 10.00-12.00 - FERIE i uge 28 og 29

Hop i traveskoene og gå med på vores Walk & Talk-ture.

Du får frisk luft, motion og mulighed for en snak med andre i samme båd.

Motion og samvær giver velvære, gør dig gladere og mindre træt.

Vi er interesserede i at skabe et uformelt netværk, hvor der er plads til både det alvorlige og det sjove.

Tilbuddet er for alle, der har eller har haft kræft inde på livet.

Vi tilpasser tempoet og ruten efter jer.

Husk påklædning efter vejret og gode gåsko.

Vi glæder os til at byde jer velkommen igen.

____________________________________________________________________________________________________________