Gå til sygdomsliste

Når en medarbejder ønsker at genoptage arbejdet

Du kan invitere den syge medarbejder til en samtale, inden han eller hun vender tilbage til sit arbejde. Her kan I afstemme forventningerne til arbejdsindsatsen i begyndelsen og på sigt. Og du kan som leder afklare, om der f.eks. er muligheder for at få økonomisk støtte fra kommunerne til en gradvis genoptagelse af arbejdet.

Nogle kræftpatienter, som har været igennem en langvarig behandling, ser frem til at komme i gang med arbejdet igen – og meget gerne på fuld tid. For andre fylder de fysiske og følelsesmæssige forandringer meget, og de er bekymrede for, om de kan klare deres tidligere opgaver. Generelt viser erfaringerne, at det er bedst at starte på nedsat tid og eventuelt med mindre krævende opgaver, og derefter gradvis øge arbejdstid og krav. Nogle vil hurtigt komme op på normaltid, andre vil have brug for en længere periode, hvor der tages hensyn.

Medarbejderen vil ofte være påvirket af sygdom og behandling, og det kan tage tid at vende tilbage til det tidligere arbejdsniveau

Det er forskelligt fra person til person, hvordan man reagerer på den kræftbehandling, man får. Nogle lider f.eks. af træthed, kvalme, nedsat muskelkraft, hukommelses- og koncentrationsbesvær samt fysiske forandringer. Samtidig kan tanker om den nye livssituation efter kræft med usikkerhed og uvished fylde meget.

Bivirkningerne forsvinder tit igen, men nogle kan vise sig at vare ved. Derfor kan det være svært at passe et fuldtidsjob. For mange tager det længere tid at vende tilbage til sit tidligere arbejdsniveau, end man tror. 

Både du og kommunen kan bidrage til, at genoptagelsen af arbejdet sker på en måde, der er tilpasset medarbejderens kræfter og situation. Kommunerne har flere tilbud om både økonomisk og praktisk hjælp, som kan hjælpe med til, at den syge fastholder sit arbejde.

En mand sidder ved en computer

Det kan tage tid for medarbejderen at vende tilbage til det tidligere arbejdsniveau

Som leder kan du invitere medarbejderen til en samtale inden jobstart

I samtalen kan I komme ind på:

  • Behov for midlertidige eller permanente ændringer på arbejdspladsen
  • Mulighederne for at starte på deltid med en gradvis optrapning af arbejdstiden
  • Eventuelle belastende arbejdsopgaver, som skal fordeles på andre i en periode
  • Afklaring af den syges økonomiske forhold – skal der søges tilskud fra kommunen ved nedsat arbejdsevne i den første tid?
  • Hvordan kollegagruppen orienteres om, hvad der aftales på mødet
  • Et tidspunkt for næste samtale, hvor I sammen ser på, om der er behov for at justere på det aftalte

Kommunen kan hjælpe praktisk og økonomisk med fastholdelse af medarbejderen

Der er forskellige muligheder for fastholdelse af en medarbejder, som midlertidigt eller permanent ikke kan levere samme indsats som tidligere. Der findes nogle bestemmelser i lovgivningen, som kan være en hjælp for virksomheder, der ønsker at støtte og fastholde belastede medarbejdere.

Sygedagpengelovgivningen giver mulighed for, at medarbejderen kan starte op med få timer og trappe arbejdstiden langsomt op. Medarbejderen kan være delvis sygemeldt, indtil han/hun er klar til fuld raskmelding, og så længe han/hun i øvrigt opfylder betingelserne i lovgivningen.

Der kan bl.a. være mulighed for at indgå en såkaldt § 56 aftale, hvis medarbejderen ikke bliver helt rask og fremover har hyppigt fravær. Ved en § 56 aftale fritages arbejdsgiveren fra arbejdsgiverperioden og får refusion fra første sygedag. Aftalen kan indgås, hvis der er tale om langvarig eller kronisk sygdom, som medfører mindst 10 fraværsdage inden for 1 år. En § 56 aftale skal være skriftlig og godkendes af kommunen. Læs mere om mulighederne her:

Sygedagpenge

Redskaber til lederen
Logo med schweizerkniv for kampagnen Tag hånd om

Er du leder, og ønsker du at blive endnu bedre rustet til at håndtere kræft på arbejdspladsen?

Find 6 redskaber her

Læs alt om når en medarbejder får kræft

Arbejdsgiver: Når en medarbejder får kræft - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning