Gå til sygdomsliste

Personalepolitik i forbindelse med livstruende sygdom

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at både private og offentlige arbejdspladser har en personalepolitik i forbindelse med livstruende sygdom. Nedskrevne retningslinjer på en arbejdsplads guider ledere og syge medarbejdere, så de får drøftet de relevante problemstillinger.

En personalepolitik er et godt arbejdsredskab, når lederen pludselig står i en situation, der kan være vanskelig at håndtere. Det kan også mindske usikkerheden hos medarbejderne, at firmaet har formuleret en politik, der fastslår holdningen til og procedurerne ved alvorlig sygdom.

Hvis I skal udarbejde en politik i forbindelse med kritisk sygdom

Virksomheder har forskellige forudsætninger og prioriteringer i forhold til en politik om livstruende sygdom. Der kan derfor ikke opstilles en facitliste for indholdet. Her er eksempler på forhold, det er relevante at tage stilling til ved udarbejdelsen af en politik i forhold til livstruende sygdom:

  • Skal virksomheden/lederen handle på en bestemt måde, hvis en ansat har fået en livstruende sygdom – f.eks. sende blomster eller ringe op?
  • Hvornår og hvordan skal de andre kolleger informeres?
  • En sygefraværssamtale senest inden for fire uger af sygefraværet er lovpligtig. Skal lederen tilbyde en uddybende samtale som supplement til sygefraværssamtalen?
  • Ønsker man at fremme, at medarbejderen så vidt muligt har kontakt med arbejdspladsen under et eventuelt sygefravær? Hvem har ansvaret for, at det sker?
  • Skal virksomheden tilbyde, at den syge kan arbejde med visse opgaver i et omfang, der passer til den syges situation? Skal virksomheden f.eks. bede om en mulighedserklæring? Vil man foreslå den syge, at man sammen udarbejder en fastholdelsesplan?
  • Hvad er virksomhedens holdning til kritisk sygdom, og hvor stort et sygefravær accepterer virksomheden?
  • Er der særlige former for støtte, som virksomheden kan tilbyde den syge, f.eks. psykologhjælp eller økonomisk støtte til konkrete problemer?
  • Skal virksomheden tilbyde en samtale i forbindelse med genoptagelse af arbejdet? Hvilke emner skal da på dagsordenen?

Læs alt om når en medarbejder får kræft

Arbejdsgiver: Når en medarbejder får kræft - forside

 

Om kræftsygdomme

Nærbillede af celler

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling ved de forskellige kræftsygdomme:

Kræftsygdomme


Psykiske reaktioner

Der er forskel på, hvordan vi reagerer på svære oplevelser i livet
 
Psykiske reaktioner


Bivirkninger og senfølger

Der kan være stor forskel på, hvor belastende to personers sygdomsforløb er, eller hvor længe de er sygemeldt

Bivirkninger og senfølger


Rettigheder

Økonomisk hjælp og hjælp i hjemmet.

Rettigheder