Gå til sygdomsliste

Patientansvarlig læge og patientvejleder

Den patientansvarlig læge er en ordning på hospitalerne, der skal skabe overblik og tryghed for patienter ved at give en enkelt læge det overordnede ansvar for patientens behandlingsforløb.

Læge og patient taler sammen

Du kan tale med din patientansvarlige læge, hvis du har spørgsmål til eller er i tvivl om noget i dit udrednings- eller behandlingsforløb.

Har jeg krav på at få en patientansvarlig læge?

Ifølge en politisk aftale mellem regeringen og Danske Regioner skal patienter fra 2017 og frem have en særlig patientansvarlig læge, der tager ansvar og skaber en oplevelse af sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen. Formålet er at øge patienternes tryghed og kvaliteten i behandlingen i det danske sygehusvæsen. Målet er, at mindst 90 pct. af alle kræftpatienter skal have en patientansvarlig læge i 2020.

Hvis du som kræftpatient ikke får tildelt en patientansvarlig læge, når du begynder dit udrednings- eller behandlingsforløb, kan du evt. spørge personalet på afdelingen om, hvem din patientansvarlige læge er.

Du han forvente at få en patientansvarlig læge, men du kan ikke forlange en, da det ikke er en patientrettighed, som er skrevet ind i loven.

Hvad er en patientansvarlig læge?

Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som har det overordnede ansvar for dit behandlingsforløb.

Det er lægens ansvar at sikre, at du får et sammenhængende og trygt behandlingsforløb, og at de forskellige behandlinger, du får, hænger sammen.

Selvom den patientansvarlige læge har det overordnede ansvar for dit behandlingsforløb, er det ikke nødvendigvis ham eller hende, der står for at udføre de enkelte behandlinger. Der vil oftest være et team omkring den patientansvarlige læge, der støtter op om behandlingen og har det medicinske og faglige ansvar (f.eks. øre-næse-hals-kirurgi eller lungemedicin osv.) for de enkelte behandlinger.

r.

Hvad gør den patientansvarlige læge?

For at sikre, at du får et sammenhængende og trygt behandlingsforløb, skal den patientansvarlige læge sørge for, at:

  • Dine og dine pårørendes ønsker og viden i dit behandlingsforløb bliver hørt
  • Du får en individuel behandlingsplan og evt. rehabiliteringsplan, der er lavet i samarbejde med dig og evt. dine pårørende og med specialister på området
  • Der er fremdrift i din behandling. Dvs. tage ansvar for, at de lægefaglige beslutninger bliver truffet og at handle, hvis der sker afvigelser fra behandlingsplanen. Lægen skal også sikre, at der er dialog mellem dig og dine behandlende læger. 
  • Din praktiserende læge eller en anden læge får dokumentation for dit behandlingsforløb, når du bliver udskrevet. Har din praktiserende læge eller din kommune spørgsmål til dit sygdomsforløb, er det din patientansvarlige læge, de skal kontakte

Du kan altid tale med din patientansvarlige læge, hvis du har spørgsmål til eller er i tvivl om noget i dit udrednings- eller behandlingsforløb på hospitalet. Du kan læse mere om den patientansvarlige læge her:

Hvidbog for den patientansvarlige læge

Patientvejleder

Hvis du støder ind i problemer, som du ikke umiddelbart kan løse sammen med personalet på hospitalet, kan du henvende dig til patientvejlederen.

Patientvejlederen kan anonymt og uforpligtende tale med dig om dine ønsker og problemer. Sammen med dig kan patientvejlederen forsøge at finde en løsning hurtigst muligt. Patientvejlederen kan også hjælpe dig med dine patientrettigheder. Patientvejlederen har tavshedspligt.

Styrelsen for Patientsikkerhed har en oversigt over kontaktoplysninger på patientvejledere:

Oversigt over patientvejledere

Forløbskoordinatorer

Mange sygehuse kan tilbyde, at der inddrages en forløbskoordinator i behandlingsforløbet, hvis der f.eks. bliver brug for koordinering og information på tværs af afdelinger, hospitaler, egen læge og hjemmepleje. Forløbskoordinatoren hjælper kræftpatienter og deres pårørende til at sikre gode og sammenhængende patientforløb, og kan hjælpe med dine spørgsmål eller bekymringer. Hvis du mangler klarhed over forløbet, kan du derfor spørge på sygehuset, om de har en forløbskoordinator, som du kan tale med.

Kræftkoordinatorer

Mange kommuner har en kræftkoordinator, som kan hjælpe dig. Vedkommende kan skabe overblik over dine muligheder for at få hjælp og støtte og hjælpe med at koordinere dit forløb mellem hospital og kommune. Kræftkoordinatoren kan også være din kontaktperson i kommunen, og kan støtte dig i at håndtere hverdagsliv og arbejdsliv under og efter behandlingen. Hvis du har bekymringer vedrørende din situation, kan du derfor rette henvendelse til din kommune og spørge, om du kan tale med en kræftkoordinator.

Hvis du vil klage

Her kan du læse mere om, hvordan du som kræftpatient kan klage og søge erstatning forskellige steder i sundhedssystemet og hos kommunen:

Klager og erstatning


Læs alt om dine rettigheder under behandling for kræft:

Rettigheder under behandling


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning