Donation, arv og legater

Her kan du læse om, hvordan du ved at støtte HjernetumorForeningen kan hjælpe patienter, pårørende og forskningsprojekter. Du kan også se, hvilke donationer foreningen har modtaget.

Vi har brug for din støtte!

Den daglige drift af HjernetumorForeningen betales af medlemmernes kontingent samt støtte fra Kræftens Bekæmpelse. Derudover ønsker foreningen at gennemføre aktiviteter, hvor der er brug for ekstra midler i form af arv, donationer, gaver, legater eller fondsmidler.

Hvad kan du gøre?

Ønsker du at støtte HjernetumorForeningen med et pengebeløb har du følgende muligheder:
Beløbet kan indsættes i Jyske Bank på:

Reg.nr.:
7837 

Konto nr.:
1245453

HUSK at angive dit navn og adresse tydeligt på indbetalingen, så vi kan registrere din donation. Det er selvfølgeligt også muligt at donere anonymt, hvis du foretrækker det.

Hvis du giver tilladelse til, at vi nævner dit navn på vores hjemmeside, må du gerne sende os en e-mail på formand@hjernetumorforeningen.dk

Vi gør opmærksom på, at donationer til HjernetumorForeningen på nuværende tidspunkt ikke er fradragsberettigede.

Kontakt

Formand Karen Risgaard
Mail: formand@hjernetumorforeningen.dk  
tlf 81 91 92 08


Hvad går pengene til? - Handleplan for donationer, arv, gaver og legater

Foreningen vil anvende ekstra tildelte midler til:

 • Geografisk placerede informationsmøder for specielle medlemsgrupper:
  - hjernetumorramte og teenagebørn
  - hjernetumorramte og skolebørn
  - unge hjernetumorramte
 • Weekendseminar for unge med hjernetumor
 • Weekendseminar for patienter og pårørende
 • Dagsseminar for efterladte
 • Familieweekender for børnefamilie
 • Genoptryk af Håndbog for hjernetumorpatienter
 • Igangsættelse af undersøgelser og kortlægning af forhold og vilkår for tumorramte.
 • Synliggørelse af foreningens formål i den brede befolkning
 • Skærpelse af samarbejdet med hjernetumorforeningerne i de øvrige nordiske lande
 • Skærpelse af samarbejdet med foreninger på nationalt og internationalt plan

Til minde om Karin Kadin

Foreningen har i oktober 2019 modtaget 500 kr. i donationer

Til minde om Rasmus Brandt

Foreningen har i oktober 2019 modtaget 1.375 kr. i donationer

Til minde om Kim Ørtoft Jensen

Foreningen har i januar 2019 modtaget 19.300 kr. i donationer

Til minde om Flemming Andersen

Foreningen har i juli 2018 modtaget 9.100 kr. i donationer

Til minde om Eva Lund

Foreningen har i september 2018 modtaget 4.150 kr. i donationer

Til minde om Emma Friis Jensen

Foreningen har i oktober 2018 modtaget 3.000 kr. i donationer

Til minde om Ole C. Jepsen

Foreningen har i november 2018 modtaget 150 kr. i donationer

Til minde om Børge Sørensen

Foreningen har i november 2018 modtaget 1.850 kr. i donationer

Donation fra Birthe Longhi

Birthe Longhe har på familiens vegne doneret 50.000 kr til HjernetumorForeningens arbejde. Donationen er begrundet i flere sammenfaldende dødsfald i familien med hjernetumor som dødsårsag. Foreningen er meget taknemmelig for den generøse gave, som vil blive anvendt på aktiviteter for patienter og pårørende.

Til minde om Bo Ladefoged

Foreningen har i juni 2018 modtaget 2.795 kr. i donationer

Til minde om Karl Aage S. Nielsen

Foreningen har i alt modtaget 5.100,- kr. i donationer.

Donation fra Kristine Kjær Ries

HjernetumorForeningen har modtaget en donation på 10.000 kr fra Kristine Kjær Ries i taknemmelighed over at have gennemgået en kompetent og empatisk behandling i Århus for sig selv og sin familie. Pengene doneres for at støtte andre i samme situation. 

Til minde om Birthe Dahl Nielsen

Foreningen har i august 2017 modtaget 4.650,- kr. i donationer.

Til minde om Mogens Lundø

Foreningen har i maj 2017 modtaget 4.360,- kr. i donationer.

Til minde om Thorsten Jensen

Foreningen har i april 2017 modtaget 7.500,- kr. i donationer.

Til minde om Karl Ole Lundsgaard

Foreningen har i marts 2017 modtaget 4.405,- kr. i samlet donationer.

Vagn Aage Metum Nielsen
Donation, arv og legater

Hjernetumorforeningen har modtaget en smuk gave. Vagn Aage Metum Nielsen, der desværre døde af sit glioblastom i 2017, har testamenteret 200.000 kr. til forskning i hjernetumorer.

Før Vagn Aage Metum Nielsen tidligere i året døde af glioblastom, havde han tænkt på alle de, der fremover bliver ramt af en hjernetumor. Han valgte derfor at testamentere 200.000 kr. til forskning i hjernetumorer gennem Hjernetumorforeningen. På Hjernetumordagen den 18. marts overrakte foreningen derfor blomster til Vagn Aage Metum Nielsens søster Anne Marie, som sagde tak for buketten med følgende ord:

- Jeg er stolt af at repræsentere familien til ære for Vagn. Vagn donerede de 200.000 kr. til forskning i hjernetumorer, fordi han var dybt taknemmelig for den gode behandling han fik. Vi i familien er også dybt taknemmelige. Behandlingen gav Vagn mange gode år – år som han formentlig ikke havde fået uden behandling. Det er så vigtigt at støtte forskningen, fordi vi dermed kan nå det ultimative mål – at alle, der bliver ramt af en hjernetumor kan blive fuldstændig helbredt. 

I Hjernetumorforeningen er vi meget taknemmelige for Vagns generøse og betænksomme donation. Vi er nu i gang med at danne os et overblik over hvilke forskere, der aktuelt forsker i hjernetumorer, så vi kan udvælge det forskningsprojekt, hvor pengene vil gøre mest gavn. På foreningens bestyrelsesmøde i maj, udpeger vi det forskningsprojekt, som skal modtage arven. Det er vigtigt for Hjernetumorforeningen, at vi får en god kontakt til forskeren, så vi også fremover kan følge projektet, og opleve at pengene bliver brugt på bedste vis.

Til minde om Belinda Gorell Sørensen
Donation, arv og legater

Foreningen har i alt modtaget 27.300,- kr. i donationer.

Billedet viser Belinda Gorell Sørensens ægtefælle, forældre og veninde overrække 27.000 til HjernetumorForeningens som donation i forbindelse med Belinda Gorells Sørensens bisættelse.

HjernetumorForeningen er dybt taknemmelig for den store donation. 

Til minde om John Finn Holst

Foreningen har i alt modtaget 6.850,- kr. i samlet donationer.

I anledning af Birthe Longis 70 års fødselsdag

Foreningen har i alt modtaget 500,- kr. i donationer 

Til minde om Kim Zier Münster

Foreningen har i alt modtaget 2285,- kr. i donationer 

Til minde om Louise Rasmussen

Foreningen har i alt modtaget 15.665,- kr i donationer.

Til minde om Bjørn Lindberg

Foreningen har i alt modtaget 2.450,- kr i donationer.

Til minde om Helge Skovbjerg

Foreningen har i alt modtaget 14.450,- kr i donationer.

Til minde om Michael Pedersen

Foreningen har i alt modtaget 2.600,- kr i donationer.

Til minde om Jesper Tranberg Søe

Foreningen har i alt modtaget 16.225,- kr i donationer.

Til minde om Christian Viggo Abildhauge Olesen

Foreningen har i alt modtaget 3.050,- kr i donationer.

Til minde om Lene Bech Frandsen

Foreningen har modtaget 300,- kr i donationer. 

Til minde om Jesper Bisgaard

Foreningen har i alt modtaget 3.165,- kr i donationer.

Til minde om Bernabe Gonzales

Foreningen har i alt modtaget 500,- kr i donationer

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om hjernetumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk