Fakta om hjernetumorer

På denne side har vi samlet en række hjemmesider/artikler, som, vi mener, er informative og troværdige, og som kan dække forskellige informationsbehov.

Støder du på svære ord, kan du måske finde svar i ordlisten

Links til sider om hjernetumorer (fakta)

Information om hjernetumorer
Læs mere om hjernetumorer på Kræftens Bekæmpelses Hjemmeside

At leve med en hjernetumor
For mange ændrer hverdagen sig under og efter behandlingen af en hjernetumor. Få gode råd til at håndtere udtalt træthed, koncentrationsbesvær og kognitive forandringer på Kræftens Bekæmpelses Hjemmeside. 

Hjernesvulster hos voksne
Læs mere Sundhed.dk - bemærk at nogle af siderne endnu ikke er opdateret til danske forhold, og der derfor kan være uoverensstemmelser mellem de standardiserede behandlingstilbud i hhv. Norge og Danmark.

Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe
Behandlere indenfor hjernetumorområdet samarbejder gennem Dansk Neuro-Onkologisk gruppe, der bl.a. udarbejder kliniske retningslinjer for behandling. På deres hjemmesiden findes information om pakkeforløb, samt anbefalinger.

Artikler

Nedenstående artikler er skrevet for fagprofessionelle, hvilket sproget bærer præg af. De kan dog give nyttig viden og fakta for andre:

Den mest almindelige hjernetumor: 5 ting du bør vide om meningiomer - Johns Hopkins, Medicine (pdf)

Primære hjernetumorer hos voksne - Hans Skovgaard Poulsen, Rigshospitalet (pdf)

Forekomst, udbredning og kliniske symptomer på glioblastom i Danmark (pdf)

Research agenda for life‐threatening cancer - Karin Piil, Mary Jarden og Kathrine Hoffmann Piil (pdf)

Links til behandlingssteder

Sundhedsstyrelsen - Pakkeforløb for kræft i hjernen
Der er udarbejdet nationalt pakkeforløb for patienter med hjernekræft. Pakkeforløbet, der er politisk vedtaget, skitserer hvilke forløb/undersøgelser patienter skal gennemgå og fastsætter tidsfrister herfor.

Behandlingssteder for hjernetumorer
Forløbet inddeles typisk i udredende del, behandlingsforløb (kirurgi, stråle, kemo) og efterbehandling. Forløbet foregår på hhv. neurologiske, neurokirurgiske og onkologiske afdelinger. På linket kan du se hvor behandling foregår og ad denne vej komme videre til de enkelte afdelingers hjemmesider, hvor der også i flere tilfælde findes fakta om sygdommen.

Der udestår at blive udarbejdet oversigt over de udredende neurologiske afdelinger.

Links til statistik om hjernetumorer

Statistik om hjernetumorer
Her kan du se statistik for, hvor mange der får hjernetumorer hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den

Links til nyeste viden

Under dette punkt vil vi bringe nyheder om forskningsresultater, undersøgelse m.m., der kan have interesse for såvel patienter, pårørende og professionelle.

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering
Samarbejde omkring rehabilitering mellem borgere, pårørende og fagpersoner kan forbedres gennem åben dialog og klar forventningsafstemning. Det er konklusionen i en ny rapport fra DSI.

At skabe muligheder for brugerinddragelse i klinisk praksis (pdf)
Undersøgelsen er udarbejdet af FOKUS med udgangspunkt i ambulatorium for patienter med hjernetumor på Glostrup hospital.

Links om forebyggelse

Ditliv - Kræftens Bekæmpelse
Der er gode råd og vejledninger at hente om kost, motion, søvn og tanker.

Politiske initiativer og tiltag

Der er heldigvis stor politisk bevågenhed om kræftområdet i disse år. Intentionerne er mange, men pengene få. Her kan du læse om nogle af de politiske initiativer, der allerede er vedtaget og de forslag der endnu er på tegnebrættet.

Kræftplan IV: Styrket indsats på kræftområdet – patienternes kræftplan
Regeringen, Danske Regioner og KL indgik i februar 2017 en aftale om at sætte 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV i gang.

Pressemeddelelse: Aftale om sundhed
Sundhedsforliget, der blev indgået foråret 2011 indeholder forslag om opførelse af partikelkanon-anlæg bl.a. til behandling af hjernetumorer

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om hjernetumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk