HjernetumorForeningen

Her kan du læse om HjernetumorForeningen, vores historie og formålet med vores arbejde.

Hvert år bliver mere end 1.500 danskere ramt af en tumor i hjernen. Det er en sygdom, som rammer børn, unge, kvinder og mænd i alle aldre. En tumor i hjernen kan være såvel en lavgrads- som en højgradstumor, og vi er en forening for patienter med alle typer af primære tumorer i centralnervesystemet.

Det er hjernen, som er grundlaget for vores bevægelser, hukommelse, koncentration, sprog og personlighed. Når en sygdom derfor rammer hjernen, kan det medføre store ændringer i patientens funktionsniveau og væremåde.

Hjernetumor er en sygdom, som i meget stor grad indvirker på hele familiens liv. Foreningen er derfor i høj grad også for dig som pårørende.

Vores historie

Vi blev en forening under Kræftens Bekæmpelse i 2012, efter at have eksisteret som netværk i godt et år. Vi har et stort ønske om at hjælpe såvel patienter som pårørende, og har netværksgrupper for både patienter og pårørende flere steder i landet

Find en netnærksgruppe her

Vi arbejder for:

  • At patienter med hjernetumorer og deres pårørende har mulighed for at udveksle erfaringer med og få støtte fra andre i samme situation

  • At patienter og pårørende på foreningens hjemmeside kan finde aktuel viden om sygdommen og dens følger samt finde informationer, der kan lette deres dagligdag

  • At sundhedsprofessionelle får en øget forståelse af hvad det vil sige at leve med en hjernetumor, og hvordan det er at være pårørende til én med hjernetumor

  • At oplyse befolkningen om hvad det vil sige at leve med en hjernetumor, og hvordan det er at være pårørende til én med hjernetumor

  • At få en styrket bevågenhed på forskning og behandling indenfor hjernetumorområdet

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om hjernetumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk