Hjernetumor ekspertpanel

Ekspertpanelet er Hjernetumorforeningens tilknyttede fagpersoner, som hjælper med at svare på de spørgsmål om hjernetumorer, du som patient eller pårørende ikke selv kan finde svar på.

Spørg ekspertpanelet

Send dit spørgsmål »

Svar fra ekspertpanelet

Se ekspertens svar »


Christina Malling Engelmann, Neuropsykolog

Christina Malling Engelmann, neuropsykolog

Jeg har været neuropsykolog siden 1997, herunder specialist i neuropsykologi siden 2008. Jeg arbejder i Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet, hvor jeg hovedsagelig deltager i vågenoperationer med mapping af mennesker med tumorer i hjernen.

Jeg varetager også andre opgaver i Neurokirurgisk Klinik såsom neuropsykologisk udredning, støttende samtaler samt supervision og undervisning af personalet.


Onkolog Søren Møller

Søren Møller, kræftlæge

Jeg er onkolog (kræftlæge) med speciale i hjernetumorer. Ph.d. fra Københavns Universitet om strålebehandling- og billeddannelse af gliomer. Afdelingslæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet.


Anders Hansen, fysioterapeut

Anders Hansen, fysioterapeut, Ph.d

Jeg har forsket og arbejdet med mennesker, som har tumorer i hjernen.
Forskningens hovedfokus var rehabilitering i den tidlige behandlingsperiode.


Karin Piil, sygeplejerske, ph.d

Karin Piil, sygeplejerske, ph.d

Initiativtager/moderator bag hjernekræftnetværkets hjemmeside (2013-2016).

Jeg er ansat på Rigshospitalet, og har erfaring om patientforløbet fra Neurokirurgisk Klinik samt fra onkologien.

Igennem min forskning undersøger jeg, hvordan livskvaliteten mv. for patienter med gliomer og deres pårørende kan forbedres.


Socialrådgiver, Bente Toth Mouritzen

Bente Toth Mouritzen, socialrådgiver

Jeg er uddannet socialrådgiver og har i mange år arbejdet indenfor sundhedsvæsenet. Jeg er ansat på Vejle Sygehus, Onkologisk afd., og har tidligere arbejdet med senhjerneskadede på Hammel Neurocenter, i Region Midt og i Hjernesagen.

Jeg har flere gange undervist på HjernetumorForeningens seminarer, ligesom jeg har undervist på kurser og konferencer for både senhjerneskadede og offentlige myndigheder. Jeg er også frivillig rådgiver på Smertelinjen, som er en telefonrådgivning for kroniske smertepatienter under FAKS.


Pernille Vinding Hansen, sygeplejerske

Pernille Vinding Hansen, sygeplejerske

Jeg er sygeplejerske og har siden 1998 arbejdet i Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet. Jeg har min primære funktion i sengeafsnittet, hvor vi arbejder tæt sammen med Neurokirurgisk ambulatorie, operationsafsnit og opvågning med henblik på at skabe sammenhæng i det kirurgiske forløb.

Derudover er jeg medforfatter til de nationale sygeplejefaglige retningslinjer for patienter med højgradsgliom under Dansk Neurokirurgisk selskab, ligesom jeg har været del af den tværfaglige gruppe som, under sundhedsstyrelsen, har beskrevet opfølgningsprogrammet for patienter med hjernetumor.


Læge, Bo Halle

Bo Halle, hjernekirurg

Jeg er neurokirurg (hjernekirurg) med særlig interesse i hjernetumorer. Ph.d. fra Syddansk Universitet omhandlende nye behandlingsmetoder til aggressiv hjernekræft (glioblastomer). Er fra januar 2018 Afdelingslæge på Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital.


Læge, Emilie Lund

Emilie Lund Laursen, speciallæge i neurologi

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2005 og blev speciallæge i neurologi i 2015. Til daglig er jeg ansat som afdelingslæge på Rigshospitalet hvor jeg beskæftiger mig med med epilepsi, akut neurologi og neuro-onkologi. Jeg har erfaring fra forskning omkring hjernetumorer og optimering af patientforløb for patienter med tumorer i nervesystemet.


 
Besøg cancer.dk

 

Læs om hjernetumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk