Det går din støtte til

Når du støtter Kræftens Bekæmpelse er du med til at gøre en forskel for de mange danskere, der hvert år bliver ramt af kræft – både som patienter og som pårørende. Takket være blandt andet din hjælp bliver der lyttet til Kræftens Bekæmpelse - både på Christiansborg, i regionerne og på sygehusene. Derfor behandles kræft i dag som akut sygdom, der er indført pakkeforløb for samtlige kræftformer, og der er ingen tvivl om patienternes rettigheder.

Din støtte

  • Gør det muligt at forske i kræft og behandlingen af kræft
  • Gør vores forskere klogerer på, hvordan vi kan forebygge kræft
  • Sikrer patienter og pårørende hjælp og støtte

Resultatet af Landsindsamlingen anvendes til hovedformålene således:

61% går til forskning:

Forskning redder liv. Kræftens Bekæmpelse står for over halvdelen af kræftforskningen i Danmark. Og vi er i de seneste år kommet væsentlig længere i vores viden om, hvad kræft er, og hvordan kræftsygdomme forebygges og helbredes. I gennemsnit støtter Kræftens Bekæmpelse kræftforskningen med ca. 400 mio. kroner om året. 

18% går til patienter og pårørende:

Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis rådgivning og støtte til kræftpatienter, pårørende og efterladte mere end 40 steder i hele landet – og igennem kræftlinjen.  

Det er psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og læger, der primært tager sig af dette arbejde, men vi har også mange frivillige, som selv har været berørt af kræft, der yder en uvurderlig hjælp med at løfte denne indsats. 

Derudover indsamler, udvikler og formidler vores Patientstøtteafdeling konstant ny viden og metoder til gavn for kræftpatienter og deres pårørende, med fokus på at hjælpe til et samlet og godt forløb for alle parter.

18% går til forebyggelse:

Op til 40 procent – det vil sige 4 ud af 10 kræfttilfælde - kan forebygges ved, at vi som enkeltpersoner og som samfund bliver opmærksomme på de sunde vaner. I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi derfor konstant med at blive endnu klogere på risikofaktorerne samt med at få alle de gode forebyggelige råd omsat til information og ændret adfærd blandt danskerne. 

3% går til administration

Administrationsudgifterne dækker en række fælles funktioner såsom bestyrelse, udvalg og direktion. Hertil kommer økonomi, IT og fælles ejendoms- og personaleforvaltning.

Landsindsamlingen 2022 Støt nu