Det går din støtte til

Når du støtter Kræftens Bekæmpelse bidrager du direkte til arbejdet med at gøre en forskel for de mange danskere, der hvert år bliver ramt af kræft – både som patienter og som pårørende. Takket være blandt andet din hjælp bliver der lyttet til Kræftens Bekæmpelse - både på Christiansborg, i regionerne og på sygehusene. Derfor behandles kræft i dag som akut sygdom, der er indført pakkeforløb for samtlige kræftformer, og der er ingen tvivl om patienternes rettigheder.

Din støtte

  • Gør det muligt at forske i kræft og behandlingen af kræft
  • Gør os bedre til at forebygge kræft
  • Gør en forskel for mennesker ramt af kræft


Sådan bruger vi 100 kr.

Kampen mod kræft er lang og dyr. Hver dag er der nye udfordringer og nye spørgsmål, der skal besvares. De indsamlede midler bliver forvaltet med stor respekt og med fokus på at så mange penge som muligt går til vores tre hovedformål:

Forskning 61 kr.

Forskning redder liv. Kræftens Bekæmpelse står for over halvdelen af kræftforskningen i Danmark. Og vi er i de seneste år kommet væsentlig længere i vores viden om, hvad kræft er, og hvordan kræftsygdomme forebygges og helbredes. 

I 2020 støttede Kræftens Bekæmpelse kræftforskning med i alt 395,8 millioner kroner.

Patientstøtte 18 kr.

Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis rådgivning og støtte til kræftpatienter, pårørende og efterladte i hele landet. Det er psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og læger, der primært tager sig af dette arbejde, men vi har også mange frivillige, som selv har været berørt af kræft, der yder en uvurderlig hjælp med at løfte denne indsats.

Derudover indsamler, udvikler og formidler vores Patientstøtteafdeling konstant ny viden og metoder til gavn for kræftpatienter og deres pårørende, med fokus på at hjælpe til et samlet og godt forløb for alle parter.

Forebyggelse 18 kr.

Op til 40 procent – det vil sige 4 ud af 10 kræfttilfælde - kan forebygges ved at vi som enkeltpersoner og som samfund bliver opmærksomme på de sunde vaner og hvad der kan fremme sundhed. I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi konstant med at blive endnu klogere på risikofaktorerne samt med at få alle de gode råd omsat til information og ændret adfærd blandt danskerne. 

Over de næste 10 år afsætter Kræftens Bekæmpelse 100 millioner kroner til et nyt forskningssamarbejde, der skal gøre os endnu bedre til at få alle de gode råd omsat til ændret adfærd. Det skal måles, om indsatsen virker, og om den virker blandt alle dele af befolkningen.

Administration 3 kr.

Administrationsudgifterne dækker en række fælles funktioner såsom bestyrelse, udvalg og direktion. Hertil kommer økonomi, IT og fælles ejendoms- og personaleforvaltning.