Har du lyst til at engagere dig endnu mere i Landsindsamlingen?

Som indsamler går du fra dør til dør og samler ind – enten alene eller sammen med dem, du godt kan lide. Hvis du har lyst til at engagere dig yderligere i Landsindsamlingen, kan du som enten indsamlingsleder eller assistent gøre en ekstra forskel for de mange indsamlere på gaden den 16. april 2023.

Engager dig lidt mere i landsindsamlingen

Områdeleder, distriktsleder eller assistent
Afhængig af hvor meget ansvar du ønsker for dette team og opgavefordelingen, kan du enten melde dig som områdeleder, distriktsleder eller assistent. Indsamlingsleder er en fælles betegnelse for de ildsjæle der gør en ekstra frivillig indsats på Landsindsamlingen. Hver kommune har en områdeleder, og et antal distriktsledere alt efter hvor mange distrikter kommunen har.

Som frivillig indsamlingsleder er du med til at samle et team af frivillige hjælpere, hverve indsamlere, lave ruter og gøre indsamlingsstedet klar. Du kan selv bestemme, hvor mange aktiviteter du vil igangsætte, og hvordan du vil tilrettelægge indsamlingen.

Du kan vælge at samle en gruppe af venner til opgaven, så I er fælles om det og kan hygge jer sammen imens. Kaster du dig ud i det på egen hånd, kan du til gengæld regne med at have fået et godt netværk i dit lokalområde, når Landsindsamlingen er forbi. 

Opgaver i teamet spænder bl.a. over

  • Bestilling af materialer (indsamlingsbøtter, plakater, foldere osv.) 
  • Hvervning af indsamlere blandt netværk, tidligere års indsamlere, SoMe 
  • Kontakt til pressen i lokalområdet med henblik på at skabe larm omkring indsamlingen den 16. april 
  • Gennemgang af gåruter og tildeling af ruter via det online rutesystem 
  • Booking af mødested til både udlevering af indsamlingsmaterialer og til indlevering af bøtterne efter endt rute på indsamlingsdagen 
  • Afklaring af en løsning der sikrer en tryg håndtering af de indsamlede kontanter på indsamlingsdagen 

Hvis du allerede er tilmeldt som indsamler, kan du kontakte indsamlingslederen i dit område og høre mere om opgaven som distriktsleder/assistent.

Ellers er du meget velkommen til at skrive ind til Landskontoret på landsindsamling@cancer.dk eller ringe til os på telefon nummer 35257504.