Undervisningsmateriale på dansk

Undervisningsmateriale om det danske sundhedsvæsen.

Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen har i samarbejde udgivet pjecen ”Det danske sundhedsvæsen” på 7 sprog. Pjecen er en introduktion til sundhedssystemet og fortæller bl.a. om hvor, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Med udgangspunkt i pjecen har undervisere fra Ishøj Sprogcenter udviklet et materiale til undervisning på sprogskolerne. Det henvender sig til borgere, som mangler sprog og viden i forhold til at begå sig i det danske sundhedssystem. Materialet er tænkt som et supplement til den eksisterende undervisning om emnet.

Formålet med materialet

Materialet skal give borgerne faktuel viden og indsigt i sundhedssystemet og konkrete sproglige redskaber, som kan lette kontakten med sundhedssystemet. Materialet lægger op til samtaler og holdningsdiskussioner og til at arbejde med konkret sprog og viden i forhold til sundhedssystemet.

Materialet er opdelt i 8 pdf-filer, så underviseren kan downloade afsnittene enkeltvis og ikke behøver at downloade hele materialet.

1. Om materialet

2. Det danske sundhedssystem og den praktiserende læge

3. Den praktiserende læge

4. Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre?

5. Din egen side

6. Nyttige ord

7. Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

8. Undersøgelse for brystkræft (mammografi)

Materialet er udarbejdet af Lone Kjær og Eva Willemann, Ishøj Sprog- og Integrationscenter, august 2006.


Read more:

Front page