Rapport: Kaloriemærkning på menutavler får kunderne til at købe færre kalorier

Kræftens Bekæmpelses afdeling for Forebyggelse & Oplysning har samlet den nyeste videnskabelige litteratur om effekten af kaloriemærkning på menutavler på fastfoodsteder. Kaloriemærkning får kunderne til at købe færre kalorier og anses for effektiv i kampen mod overvægt og fedme.

Rapport: Kaloriemærkning på menutavler får kunderne til at købe færre kalorier

Rapporten ”Menu Labelling is effective in reducing energy ordered and consumed” gennemgår 14 studier publiceret i perioden 2012-14. 8 studier viser samlet set et signifikant fald i, hvor mange kalorier kunderne køber og spiser. Fire studier viser en delvis effekt, afhængig af fx kundegruppe, eller hvordan kaloriemærkningen er udformet. Kun to studier har ingen effekt. Dokumentationen er dermed betydeligt styrket i forhold til tidligere litteratur.

Gennemgangen viser også, at jo længere tid kaloriemærkningen har eksisteret, jo mere ser og bruger kunderne den. Tidligere var det opfattelsen, at det især var kunder med højere socioøkonomisk status, som gjorde brug af kaloriemærkningen. Den bekymring om social ulighed er det ikke længere dokumentation for.

Rapporten konkluderer, at kaloriemærkning på menutavler og anden skiltning ligger i naturlig forlængelse af den lovpligtige næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer og anses for at være et vigtigt tiltag i en flerstrenget indsats for at forebygge overvægt og fedme i Danmark.

På baggrund af denne og tidligere litteraturgennemgang opstiller rapporten anbefalinger for bl.a.

  • Udformning af kaloriemærkningen
  • Oplysningsaktiviteter om energibalancen (kalorieindtag og forbrænding
  • Større fokus på sundere udbud og mindre portionsstørrelser
  • Inddragelse af erhvervet

Rapporten bidrager med yderligere dokumentation til arbejdet med at få konceptstyrede restaurantkæder, kaffebarer og kiosker m.fl. til at oplyse kalorieindholdet sammen med prisen på menutavler og anden skiltning. Baggrunden er sammenhængen mellem fedmeepidemien og stigende udespisning af bl.a. fastfood, hvor kalorieindholdet typisk er højere end kunderne regner med. To ud af tre danskere ønsker at få kalorieindholdet oplyst sammen med prisen.

Download hele rapporten her:

Menu Labelling is effective in reducing energy ordered and consumed

Læs mere om rapporten ”Implementing Menu Board Labeling in Denmark; Experts’ Perspectives”, som er en gennemgang af studier publiceret 2005-12, her:

Rapport om forventningerne til effekten af kaloriemærkning af fastfood i Danmark