Rapport om forventningerne til effekten af kaloriemærkning af fastfood i Danmark

Kræftens Bekæmpelses afdeling for Forebyggelse & Oplysning har offentliggjort en rapport, som er en litteraturgennemgang af effekten af kaloriemærkning af fastfood i USA og fire danske eksperters bud på effekten af lignende mærkning i Danmark. Rapporten er på engelsk og har titlen: Implementing Menu Board Labelling in Denmark; Expert Perspectives.

Rapport om forventningerne til effekten af kaloriemærkning af fastfood i Danmark

Rapporten bidrager med ny og vigtig viden til arbejdet med at få fastfoodbranchen til at oplyse kalorieindholdet sammen med prisen på menutavler mm. Baggrunden er sammenhængen mellem fedmeepidemien og stigende udespisning af bl.a. fastfood, hvor kalorieindholdet typisk er højt. Danskerne undervurderer kalorieindholdet, og to ud af tre ønsker at få det oplyst sammen med prisen.

Litteraturgennemgangen af 18 studier publiceret 2005-2012 viste samlet set en lille, men meningsfuld positiv effekt af kaloriemærkning, idet 15 studier viste et fald i kalorieindtaget for alle/nogle subgrupper. Tre studier viste ingen eller negativ effekt. Rapporten gennemgår desuden barriererne for effekten af kaloriemærkningen, bl.a. at forbrugerne ikke lægger mærke til oplysningen, især i begyndelsen, og at prisstrukturen, herunder supersizing, modarbejder effekten. Det gælder særligt for unge og mænd.

På baggrund af konklusionerne vurderer fire danske eksperter, hvilken indflydelse kaloriemærkning forventes at have i Danmark. Eksperterne er enige om,

  • At kaloriemærkning over tid vil hjælpe forbrugerne til at træffe oplyste og sundere valg
  • At mænd i mindre grad end kvinder lader sig påvirke
  • At prisstrukturen kan modarbejde effekten
  • At udbyderne vil få et stærkt incitament til at reformulere de kalorierigeste produkter og/eller lancere nye produkter med lavere kalorieindhold.