Gå til sygdomsliste

At leve med knoglesarkomer

Det er meget forskelligt, hvordan man har det, mens man får behandling for knoglesarkomer, og efter behandlingen er færdig. Her kan du læse om bl.a. kost, familieliv og arbejde – og også om reaktioner efter et kræftforløb.

Ung mand står på et fortov med cykel og kigger i en mobiltelefon

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man har det under og efter behandlingen. Du kan selv gøre noget for at få et godt liv under og efter forløbet.

Reaktioner og følelser

Alvorlig sygdom fører mange tanker og følelser med sig. Nogle gange kommer den psykiske reaktion måske først, når behandlingen er færdig. Det er også krævende at være pårørende til en kræftramt, og de mange følelsesmæssige svingninger kan påvirke parforholdet.

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Unge og kræft

Knoglesarkomer er en sygdom, der typisk rammer unge mennesker mellem 15-35 år. Hvis man får kræft, når man er ung, bliver ungdomslivet med uddannelse, rejseplaner, kærester og venner ofte forstyrret. Det kan du læse mere om her:

Ung med kræft

Pas på solen efter hudtransplantation

Hvis du har fået hudtransplantation, skal du være opmærksom på, at både transplantatet og donorstedet er følsomme over for sollys og udtørring i flere år efter operationen.

Derfor bør du beskytte de udsatte steder mod solen og pleje det med creme, så snart sårene er helet.

Hudgener efter strålebehandling

Efter strålebehandling kan huden ændre sig, der hvor du har fået stråler. Lige efter strålebehandlingen vil huden ofte være rød og øm, og der kan også dannes sår. Disse gener forsvinder gradvist i løbet af nogle uger.

Senere kan det bestrålede område få en fastere konsistens og en lidt mørkere farve end resten af huden. Den mørkere farve aftager gradvist, men kan godt vare flere år.

Hos nogle bliver huden rødsprængt og føles tykkere. Hvis det opstår, er det oftest en blivende senfølge af strålebehandlingen.

Stive led som følge af strålebehandling

Strålebehandling, der rammer et led, kan gøre leddet stift. For at forebygge dette, er det vigtigt at holde leddet smidigt ved brug og regelmæssig træning. Stive led efter strålebehandling kan vise sig efter måneder eller år.

Ung kvinde sidder på træningsbold og får råd af træner

Genoptræning med fysioterapi

Efter operation, kemoterapi og/eller strålebehandling kan man opleve fysiske gener. De kan i nogle tilfælde blive værre med årene, hvis man ikke får den nødvendige genoptræning og behandlinger hos en fysioterapeut.

Større operationer kan f.eks. medføre nedsat bevægelighed pga. arvæv og ændring af musklerne. Du har krav på gratis genoptræning, når den er ordineret af en læge.

Genoptræning

Lymfødem efter strålebehandling og operation

Et lymfødem er en hævelse (et ødem), der skyldes ophobning af lymfevæske. Hævelsen skyldes beskadigelse af lymfebaner og -knuder ved operation og/eller strålebehandling.

Lymfødem er ikke farligt, men det kan være ubehageligt, hvis man ikke får det behandlet.

Lymfødem er en kronisk lidelse, men der er gode muligheder for at kontrollere og begrænse lymfødemet, så det generer mindst muligt i dagligdagen bl.a. ved hjælp af en særlig form for massage, kompression, hudpleje og daglige øvelser. Læs mere:

Lymfødem

DALYFO Dansk Lymfødem Forening

Jeg vil altid være en del af ”klubben ingen gider at være medlem af”. Jeg har jo haft kræft, selvom jeg af og til glemmer det. Men jeg bliver også mindet om, at når det nu ikke kunne være anderledes, så gør det faktisk ikke noget. For i dag er jeg Kit, klasselærer, kommende mor, i den grad kræftoverlever og budbringer af verdens vigtigste budskab: Jeg er i live, og du er ikke alene… heller ikke selvom, du har kysset med det store K.

Kit, 31 år, sarkom

Aktiv hverdag - også efter amputation

Det er vigtigt at komme i gang med at bruge kroppen fysisk, også selvom man måske har mistet en arm eller et ben. Der er mange muligheder for at bevæge sig. Det er f.eks. muligt at lære at stå på ski med ét ben hjulpet af særligt skiudstyr. Eller man kan få konstrueret en specialcykel med tre hjul. Læs mere:

Livet med protese

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Ændret kropsopfattelse

Din sygdom og behandling gør måske, at du skal lære at leve med en ændret krop. Måske er kroppen tilsyneladende uændret, men din opfattelse af kroppen er blevet anderledes. De fleste oplever, at jo længere tid man er sygdomsfri efter et behandlingsforløb, jo mere kan man tro på og få tillid til kroppen igen. Læs mere:

Hvis krop og udseende ændrer sig ved en kræftsygdom

Kræftsygdommen kan påvirke din seksualitet

Mange kræftramte oplever, at kræftsygdommen og behandlingen får betydning for, hvad de kan, vil og har lyst til seksuelt. Du kan stadig bevare intimiteten.

Seksualitet

Det var rimeligt stort at finde ud af, at min kæreste synes, jeg er dejlig og smuk og værdifuld, også selvom jeg ser syg ud.

Maja, 22 år

Kost og kræft

Du kan styrke din krop under en kræftbehandling ved at have fokus på, hvad du spiser. Efter kræftbehandlingen kan sund mad også være med til at give dig ny energi og styrke kroppen.

Kost til kræftpatienter

Opskrifter på sund mad og til spiseproblemer

Arbejde under og efter kræftforløbet

Nogle kræftpatienter kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på. Andre er sygemeldt i hele perioden. Der er flere muligheder for at komme tilbage til arbejdet på forskellige vilkår. Ikke alle kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en kræftsygdom og må gå på pension.

Arbejde og kræft

Mentale teknikker og tro

Mentale teknikker som visualisering og meditation kan bruges til at lindre smerter, afhjælpe angst og forbedre livskvaliteten, når man er i behandling for kræft.

Mentale redskaber

Gode råd til bivirkninger og senfølger

Problemer, som opstår under eller efter kræftbehandling, kan skyldes sygdommen eller være en bivirkning til behandlingen. F.eks. oplever en del kræftpatienter i perioder at være meget trætte. Få forslag til, hvordan du tackler hverdagen med f.eks. træthed eller andre bivirkninger og senfølger bedst muligt.

Bivirkninger og senfølger

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Offentlige rehabiliteringstilbud

På sundhed.dk kan du finde en oversigt over rehabiliteringstilbud for kræftpatienter i din kommune eller region:

Sundhedstilbud

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Sjældne kræftformer" på Cancerforum.

Cancerforum


Alt om knoglesarkomer

Knoglesarkomer - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Sjældne kræftformer" på Cancerforum.