Gå til sygdomsliste

Livet med protese

Efter en amputation får man sædvanligvis en protese efter et par måneder. Teknologi har gjort det muligt, at du kan gå, løbe og dyrke sport med protese.

Det kan være den afdeling, hvor du er blevet behandlet, som sørger for, at du får en protese, men mange gange får man protesen gennem den kommune, du bor i. 

Når du skal have en protese, får du taget mål præcise mål af en bandagist, således at protesen kommer til at passe korrekt. Det kan tage flere uger at fremstille protesen. I ventetiden er det muligt at låne en midlertidig protese, så du kan komme i gang med genoptræningen. 

Bevilling af protese

Din kommune betaler for din protese. Du kan få hjælp på hospitalet til at ansøge kommune om din første protese. Når du senere skal have fornyet eller repareret din protese, skal du selv ansøge kommunen.  

Du har mulighed for selv at vælge den bandagist, du ønsker skal fremstille din protese, selvom kommunen henviser dig til en anden. Kommunen skal i så fald refundere prisen med et beløb svarende til udgiften hos kommunens egen leverandør.

Protesen fremstilles i de fleste tilfælde med henblik på almindelig gang, men det er også muligt at få fremstillet specialproteser til sport. Du har ret til én protese og til reparation/udskiftning i fornødent omfang, men du har ikke krav på en ekstra protese som reserve til eksempelvis sport. Du har dog mulighed for at ansøge kommunen om en ekstra protese.

Forskellige former for benproteser

Sædvanligvis fastgøres protesen til benet, ved at benenden placeres i et specielt fremstillet hylster. Det er også i særlige tilfælde muligt at fastgøre protesen med en skrue, der sidder fast i knoglen, og som stikker ud gennem huden. Denne sidste protese kaldes en osteointegreret protese, fordi den sidder fast i knoglen.

Osteointegreret protese giver en række fordele i form af bedre fornemmelse af protesen og mulighed for proteseforsyning, selv om benenden er meget kort. På den anden side er der risiko for infektion, og man kan ikke være så fysisk aktiv.

Den fysiske aktivitet ved en sædvanlig protese har kun de begrænsninger, som du selv føler.

En bandagist laver protesen

Når du skal have en protese, tager en bandagist (en der fremstiller proteser) præcise mål af stumpen af arm eller ben, så protesen kommer til at passe korrekt. Det kan tage flere uger at fremstille protesen.

I ventetiden er det muligt at låne en midlertidig protese, så du kan komme i gang med genoptræningen.

Justering af protese sker hos bandagist

Du skal løbende have protesen rettet til. Det foregår ikke på sarkomcentrene, men hos en bandagist, hvor du selv kan henvende dig direkte.

Her kan du få gode råd om de problemer, man kan have med protesen samt blive henvist til andre fagpersoner, der kan hjælpe.

Proteser til børn og teenagere

Hvis et barn eller en teenager har fået en knogleprotese indopereret i en arm eller ben, er det nødvendigt, at protesen kan øges i takt med, at barnet vokser.

Nogle typer proteser øges ved en mindre ekstraoperation, mens andre kan forlænges, uden at det er nødvendigt med en operation. Forlængelsen kan gentages i små step, så det er uden væsentlige gener for barnet.

Kroniske smerter efter amputation

I nogle tilfælde kan en amputation resultere i kroniske smerter. Man ved ikke præcis hvorfor, men overskæringen af små nerver og små forskydninger i vævet samt et lidt ændret muskeltræk efter operationen kan være en medvirkende årsag.

Hos de fleste mennesker vil der ske en tilpasning, men enkelte patienter kan efterhånden udvikle kroniske smerter. Det er mest udtalt ved meget omfattende operationer og er et særlig kendt fænomen efter amputation (fantomsmerter). Kroniske smerter kan være vanskelige at behandle.

Fantomsmerter (smerter fra en legemsdel man har mistet)

Smerter, der føles som om, de kommer fra den manglende legemsdel, kaldes fantomsmerter. Fantomsmerter optræder i større eller mindre omfang hos omkring 70 pct. af alle patienter efter amputation.

Smerten aftager som regel gradvist, men 5-10 pct. af alle amputerede bliver ved med at have stærke smerter.

Det vides ikke, hvorfor fantomsmerter udvikler sig, men man ved, at der efter amputation sker en række ændringer i nervesystemet.

Behandling af fantomsmerter

Fantomsmerter er vanskelige at behandle. Flere typer medicin virker mod fantomsmerter, men effekten hos den enkelte patient varierer. Den smertestillende medicinske behandling må derfor tilpasses den enkelte.

Medicinsk behandling ved fantomsmerter

Spinal cord-stimulation kan være en mulig behandling af fantomsmerter

Elektrisk stimulation af rygmarven kan være en mulig behandling, hvis den sædvanlige smertebehandling er tilstrækkelig. Metoden er ikke standardbehandling i Danmark.

Stimulationen kommer fra en pulsgenerator, der er indopereret under huden, ud til en eller flere elektroder i rygmarven. Man kan så med en fjernbetjening selv tænde og slukke for stimulationen og ændre intensiteten. Det er ukendt, hvorfor spinal cord-stimulation kan hjælpe på fantomsmerter.

Læs mere:

Hjælpemiddelbasen

Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om hjælpemidler og danske forhandlere af hjælpemidler.

Hjælpemiddelbasen

Aktive Unge Amputerede

Aktive Unge Amputerede i Odense kæmper for benamputeredes ret til at dyrke sport og har udstyr til at stå på snowboard, ski, at kitesurfe og snorkle.

Aktive Unge Amputerede

Bogen 'Lykken på ét ben'
Bog af Helle Løwe Fischer, der fik amputeret benet pga. Ewings sarkom.

Lån bogen på www.bibliotek.dk

Alt om knoglesarkomer

Knoglesarkomer - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Sjældne kræftformer" på Cancerforum.