Gå til sygdomsliste

Tilbagefald ved modermærkekræft i øjet

Risikoen for, at modermærkekræft i øjet vender tilbage, afhænger af, hvor stor tumoren var, og af om kræftcellerne havde kromosomforandringer, da diagnosen blev stillet.

Tilbagefald

Risikoen for tilbagefald er størst i løbet af de første år efter endt behandling.

Det vil sige, at jo flere år der går uden tegn på tilbagefald, jo mindre er risikoen for, at sygdommen kommer igen.

Nogle kræfttumorer ændrer deres kromosomer, og det har vist sig, at der er sammenhæng mellem de genetiske forandringer i kræftcellerne og sandsynligheden for, at modermærkekræft i årehinden vender tilbage.

For at afgøre om man har høj risiko for tilbagefald, kan man få undersøgt kræftcellernes kromosomer i en vævsprøve fra tumoren.

Hvis tumoren har ændrede kromosomer (specielt kromosomerne 3 og/eller 8), er der risiko for spredning af sygdommen. Det er dog langt fra sikkert, at det sker.

Gå til lægen, hvis du får nye symptomer

Det er vigtigt, at du kontakter lægen – også mellem opfølgningsbesøgene – hvis du oplever symptomer som:

  • Kvalme
  • Træthed
  • Manglende appetit
  • Smerter
  • Vægttab

Hvis du får tilbagefald lokalt i øjet efter strålebehandlingen, vil du ikke selv bemærke det, men øjenlægen kan opdage det ved kontrol med øjenundersøgelse.

Modermærkekræft kan vende tilbage i øjet eller sprede sig til leveren

Hvis modermærkekræft i øjet kommer igen, kan det ske enten som et lokalt tilbagefald eller i form af metastaser. Lokalt tilbagefald betyder, at kræften er kommet igen i samme område - altså i øjet, hvor sygdommen opstod. Metastaser betyder, at sygdommen har spredt sig til andre dele af kroppen.

Ved modermærkekræft i øjet er lokalt tilbagefald og tilbagefald med spredning til leveren det hyppigste.

Metastaser kan udvikle sig mange år efter den oprindelige behandling, også selvom øjet er fjernet. Spredning sker via blodbanen, da der ikke er lymfekar i selve øjet. Man ved ikke, hvorfor metastaserne som regel findes i leveren, og ofte kun i leveren.

Behandling ved tilbagefald efter strålebehandling

Hos ca. 5 pct. vokser tumoren efter afsluttet strålebehandling, det kaldes lokalt tilbagefald. Ved tilbagefald må øjet ofte fjernes, men i enkelte tilfælde, hvor den første stråledosis ikke har været for høj, kan man forsøge med ny strålebehandling.

Behandling af tilbagefald vil ofte kun være lindrende

Modermærkekræft i årehinden er en alvorlig sygdom. Immunterapi har desværre ikke vist samme gode resultater for modermærkekræft i øjet, som ved modermærkekræft i huden.

Hvis al kræft i øjet ikke kan fjernes, eller hvis sygdommen har spredt sig, er der flere muligheder for behandling, der kan lindre de gener, som sygdommen giver.

Behandling ved spredning til leveren

Hvis der er mistanke om spredning til leveren, skal man have taget en vævsprøve for at afgøre, om det er kræft og i så fald hvilken type.

Hvis man har metastaser, får man tilrettelagt et individuelt forløb. Operation med fjernelse af få levermetastaser kan forbedre overlevelsen. Hvis der er flere end 3-5 levermetastaser er operation ikke mulig, men der kan være effekt af lokal kemoterapi i leveren (regional kemoterapi).

Der forskes i nye typer kemoterapi til behandling af spredning af modermærkekræft i årehinden.

Læs mere om kræft, der har spredt sig til leveren:

Levermetastaser

Behandling af smerter

Hvis man har smerter og kvalme, kan man få lindrende medicin. Har man moderate smerter, får man paracetamol, mens man ved stærkere smerter får morfinpræparater. Læs mere:

Smertebehandling

Læs også:

Gode råd ved træthed

Gode råd ved kvalme

Hvis kræften ikke forsvinder

Har man én gang haft kræft, ligger det for de fleste i baghovedet, at kræften kan komme tilbage. Alligevel er beskeden om, at kræften rent faktisk er kommet tilbage oftest overvældende.

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes.

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente.

Læs mere:

Hvis kræften er kommet igen

At leve med uhelbredelig kræft

Få hjælp og vejledning til at tackle livet med kræft

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med hospitalsafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen:

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:

Cancerforum.dk


Læs alt om modermærkekræft i øjet:

Modermærkekræft i øjet

Læs om andre typer kræft, der kan opstå i øjne og øjenomgivelserne:

Kræft i øjet

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning