Støttede forskningsprojekter

Uddelte midler 2020

Kræftens Bekæmpelses to videnskabelige udvalg samt Knæk Cancer uddeler hvert år midler til en lang række forskningsprojekter. Herunder kan I se forskningsprojekterne om børn, unge og kræft, som Kræftens Bekæmpelse har støttet økonomisk i 2020. Projekter, der på hver deres måde kan have en afgørende betydning i forhold til bl.a. behandlingen af kræft eller færre alvorlige senfølger.

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik (KBVU-BK) - tidligere KBVU

Saltsyreinstallation til behandling og forebyggelse af infektioner udgået fra centralt venekateter hos børn med kræft. Et nationalt studie
Cand.med., ph.d. Ulrikka Nygaard
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

Biomarkører ved graft-versus-host disease hos børn
Nakisa Gadanehzadeh
Rigshospitalet                    
Bevilget: 60.000 kr.

B-cellefunktionens betydning for udvikling af kronisk graft-versus-host sygdom og infektioner efter allogen stamcelletransplantation
Elisa Christine Peen
Rigshospitalet
Bevilget: 60.000 kr.

Identifikation, prediktion og reduktion af stråleinducerede ændringer i hjernevæv efter stråleterapi med fotoner vs protoner for børn med CNS cancer
Cand.scient. Laura Toussaint
Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2021 - 2023: 1.937.500 kr.

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund (KBVU-MS) - tidligere KBPF og KPSK

RePlay: Rehabilitering med lege- og bevægelsesaktiviteter for førskolebørn med kræft
Cand.scient., ph.d. Jan Christensen
Kræftafdelingen for børn og unge, Rigshospitalet
Bevilget for 2021: 575.000 kr.

RePlay: Rehabilitering med lege- og bevægelsesaktiviteter for førskolebørn med kræft
Cand.scient. Anna Pouplier
Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet
Bevilget for 2020: 120.000 kr.

Musikterapi til reduktion af bivirkninger af kemoterapi hos børn og unge med kræft: to randomiserede kontrollerede undersøgelser
Cand.mag., ph.d. Ilan Sanfi
Børn&Unge 1, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2021: 500.000 kr.

Familiebaseret neuropsykologisk rehabilitering af børn behandlet for kræft: ’I’m aware: Parents And Children Together (ImPACT)”
Cand.phil., ph.d. Lisa Wu
Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2021/2022: 400.000 kr.

Knæk Cancer

Partnerskabsindsatsen: En sundere alkoholkultur blandt unge
Cand.comm., ph.d. Peter Dalum
Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2020: 5.000.000 kr.

Røgfri Fremtid – nye veje. Ingen børn og unge skal ryge i 2030
Cand.scient., ph.d. Niels Them Kjær
Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2020: 7.500.000 kr.

Mere viden om kemoterapiens smertefulde bivirkninger. Neuronal skade og reparation ved kemoterapi-induceret perifer neuropati - et translationelt perspektiv
Associate professor, farmaceut Tore Bjerregaard Stage
Syddansk Universitet
Bevilget for 2020: 3.360.000 kr.

HjerneTegn. Flere børn skal overleve hjernekræft. En kampagne med fokus på tidlig diagnostik af tumorer i centralnervesystemet hos børn og unge
Professor, overlæge, dr.med. Jeanette Falck Winther
Bevilget for 2020: 1.995.000 kr.

Se alle forskningsprojekter som Kræftens Bekæmpelse har støttet økonomisk