Til dig som lærer

Læromsorg.dk er et gratis undervisningsforløb til elever på 3.-6. klassetrin. Du kan også bruge det som et trivselsmateriale, da eleverne får inspiration til at være gode klassekammerater.

Sorg er et følsomt emne, som med dette forløb er gjort lettere at gå til. Det kræver blot, at du kender klassen godt. Vi anbefaler også, at du læser lærerarket, inden du begynder forløbet. Hvis du har en elev i sorg, er det vigtigt, at du også læser boksen nedenfor.

Forløbet består af mange forskellige aktiviteter – både film, quizzer og kreative øvelser. Eleverne bliver øvet i at sætte sig i andres sted og reflektere over, hvordan de er gode kammerater, når andre har det svært.

Om materialet

Lær om sorg er et undervisnings- og trivselsforløb om børns følelser og sorg.

Eleverne lærer blandt andet at:

  • Sorg opstår, når nogle vi elsker, dør
  • Børn i sorg kan reagere på forskellige måder
  • Man bliver ved med at savne sin forælder
  • Man skal prøve at være forstående, når en klassekammerat er i sorg

Forløbet er udviklet af OmSorg i Kræftens Bekæmpelse med støtte fra TrygFonden. OmSorg arbejder hver dag for, at ingen børn skal stå alene med deres sorg.

Læs mere om børns sorg på omsorg.dk

Sådan bruger du materialet

Du kan bruge læromsorg.dk i dansk eller i et trivselsforløb. Forløbet består af 2*2 lektioner.  Vi anbefaler, at klassen gennemfører alle fire lektioner for, at eleverne får det fulde udbytte.

Det er også oplagt at bruge læromsorg.dk som supplement i et længere tema- eller trivselsforløb. I ekstraøvelserne er der mulighed for at arbejde mere i dybden med emnet.

Eleverne skal selv bevæge sig rundt på siden. Som lærer skal du stå for de fælles refleksioner og opsamlinger, der er undervejs. Læs mere om dine forberedelser i lærerarket øverst på denne side.

Vigtigt, hvis din elev er i sorg

Hvis en af dine elever har mistet sin forælder eller søskende, er det vigtigt, at du først afklarer med eleven, at du vil gennemgå et forløb om sorg. Det gælder både, hvis det er et nyligt tab eller ligger år tilbage. Nogle børn i sorg kan opleve det som overvældende og føle sig udstillet, hvis de ikke er forberedt inden. Det vil altid kræve en konkret vurdering, hvornår og hvordan du skal gennemgå forløbet.

Hvis du er i tvivl, kan du få vejledning på telefon 35 25 75 07, finde flere materialer på omsorg.dk og få inspiration i Sorghandleplan 2.0. Her kan du få konkret vejledning til: