• Leg på streg

    Et bevægelseskoncept til skolen og til dagtilbud med sjove og lærerige aktiviteter

LEG PÅ STREG TIL INDSKOLING OG MELLEMTRIN

Er bevægelsesaktiviteter, som understøtter faglige læringsmål i fagene dansk, matematik, natur/teknologi, tysk og engelsk.

Find også alle aktiviteterne digitalt på MeeBook, MinUddannelse og Forløbsdatabasen.

Læs mere om Leg på streg i skolen

LEG PÅ STREG TIL UDSKOLINGEN

Er bevægelsesaktiviteter som understøtter faglige læringsmål i fagene dansk, matematik, sprogfag, naturfag, kulturfag og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Bevægelsesaktiviteterne er udviklet i samarbejde med udskolingslærere- og elever.

Er du interesseret i at få tilsendt materialet, så kontakt os for mere information.

LEG PÅ STREG TIL LÆRER- OG PÆDAGOGUDDANNELSEN

Er et undervisningsmateriale, der er udviklet til at kunne indgå som en del af modulbeskrivelsen på lærer- og pædagogseminarier. På den måde bliver kommende lærere og pædagoger klar til at sikre kravet om bevægelse i løbet af skoledagen.

Læs mere om Leg på streg til lærer- og pædagoguddannelsen

LEG PÅ STREG TIL DAGTILBUD

Er bevægelsesaktiviteter, som understøtter det daglige pædagogiske arbejde med at udvikle og styrke børns sociale-, personlige- og kropslige kompetencer.

Læs mere om Leg på streg til dagtilbud