• Leg på streg

    Et bevægelseskoncept til skolen og til dagtilbud med sjove og lærerige aktiviteter.

LEG PÅ STREG TIL INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Er bevægelsesaktiviteter, som understøtter faglige læringsmål i fagene dansk, matematik, natur/teknologi, tysk og engelsk.                                                    Find også alle aktiviteterne digitalt på MeeBook, MinUddannelse og Forløbsdatabasen.

Læs mere om Leg på streg til indskolingen og mellemtrinnet

LEG PÅ STREG TIL UDSKOLINGEN

Er bevægelsesaktiviteter, som understøtter faglige læringsmål i fagene dansk, matematik, sprogfag, naturfag, kulturfag og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Find også alle aktiviteterne digitalt på MeeBook, MinUddannelse og Forløbsdatabasen.

Læs mere om Leg på streg til udskolingen

LEG PÅ STREG TIL LÆRER- OG PÆDAGOGUDDANNELSEN

Er et undervisningsmateriale, der er udviklet til at kunne indgå som en del af modulbeskrivelsen på lærer- og pædagoguddannelsen. På den måde bliver kommende lærere og pædagoger klar til at sikre kravet om bevægelse i løbet af skoledagen.

Læs mere om Leg på streg til lærer- og pædagoguddannelsen

LEG PÅ STREG TIL DAGTILBUD

Er bevægelsesaktiviteter, som understøtter det daglige pædagogiske arbejde med at udvikle og styrke børns sociale-, personlige- og kropslige kompetencer.

Læs mere om Leg på streg til dagtilbud