TESTFORLØB OG RESULTATER

Undervisningsmaterialet er blevet testet i samarbejde med Videncenter KOSMOS og University College Syddanmark.

Hele forløbet og materialet er blevet testet af to omgange på henholdsvis lærerstuderende i Haderslev og pædagogstuderende i Esbjerg.

Nedenfor kan du læse mere om resultaterne af testforløbene.

Testforløb og resultater

EVALUERING AF UNDERVISNINGSFORLØBENE

Som en del af testforløbene blev der afholdt en evaluering i begyndelsen af hvert undervisningsforløb og ved afslutningen af undervisningsforløbet. Begge evalueringer var i form af et online spørgeskema, som blev sendt til de studerende.

Samlet set har de studerende været meget positive over for undervisningsmaterialet og -forløbet. De synes generelt, at undervisningsmaterialet i Leg på streg eller et lignende fag, som kobler fag og bevægelse, er meget relevant for både lærer- og pædagoguddannelsen. Ligeledes viser evalueringen, at der er enighed i, at det er positivt, at de studerende selv afprøver konceptet i praksis. Læs mere om evalueringen her


OVERORDNEDE KONKLUSIONER

  • Samtlige studerende synes at materialet og forløbet er relevant for deres uddannelse og deres profession.
  • 8 ud af 10 vurderer, at arbejdsformen og indholdet i undervisningen er godt.
  • Over halvdelen (53 %) mener, at undervisningsforløbet har styrket deres kompetencer i at arbejde med bevægelse i undervisningen.
  • 7 ud af 10 vurderede i høj grad, at der var muligheder for at bruge Leg på streg i deres kommende praktikforløb.

Læs de samlede resultater fra evalueringen her