Arcgency

I marts 2012 vandt Arcgency i samarbejde med entreprenørfirmaet Raunstrup og ingeniørfirmaet Hundsbæk og Henriksen konkurrencen om at tegne og bygge Vejles nye Livsrum.

I konkurrencen var Arcgency i skarp konkurrence med ADEPT og LUMO Arkitekter.

Arcgencys vinderprojekt i Vejle

Her under følger dommerpanelets begrundelse for hvorfor valget faldt på Arcgency (uddrag af dommerbetænkning).

Læs den fulde dommerbetænkning og se de andre arkitektforslag på siden om Arkitekterne .

Derfor vandt Arcgency, Raunstrup og Hundsbæk & Henriksen

Forslaget har fastholdt projektets store kvaliteter i den reviderede version. Planløsningen, hvor funktionerne er indpasset i 4 huse, er intakt men modificeret med enkle midler.

Projektets væsentligste ændring er den nye hovedindgang, der nu markeres tydeligt og spalter huset i to – en medarbejderdel og en aktivitetsdel. Måske kan en yderligere vinkling af de to bygningsafsnit åbne ankomsten endnu mere og accentuere, dels at hovedindgangen nu fint trækker landskabet gennem huset og åbner Livsrum mod skoven bagved, og dels en øget kontakt fra vindfanget ind til Livsrum.

Medarbejderdelen er blevet ’rettet op’, og personaleindgangens trappe er flyttet udenfor til gengæld for mere plads indenfor – på alle etager. På trods af denne gode disponering vil begge medarbejderområder dog have behov for en mindre bearbejdning.

Livsrum og Aktivitetsrum

Planløsningen for Livsrum er blevet mere overbevisende, og trappen til 1. salen er nu hensigtsmæssigt placeret tæt på hovedindgangen men stadig i kontakt med Livsrummet. Det er godt og vigtigt, at den fine, varme og hjemlige stemning i rummet er intakt. Det er også stadig muligt at indrette gode opholdszoner i Livsrum i kraft af de indskudte dæk på 1. salen, der skaber forskellige zoner i kraft af de forskellige rumhøjder. Inventar som akvarier, reoler etc. skal understøtte zonernes rumopdeling.

Også kontakten til skoven er bedre gennem det dobbelthøje vinduesparti. Den nye placering af trappen til 1. salen forbinder brugere og personale til den attraktive tagterrasse via trappe og elevator i medarbejderdelen – men uden at ’trafikken’ kan genere.

Revisionen af planløsningen på aktivitetsdelens 1. sal er nok ikke helt faldet på plads. Velværerummet ligger bedre placeret, men det er en smal ’tarm’, der nu giver adgang til skovens terræn, og måske kan dele af atelieret have bedre lysforhold via ovenlys mod nord uden at miste kontakten til Livsrummet.

Det nu større træningsrum er placeret under medarbejderdelens huse - skubbet ind i bakken - hvilket funktionelt er en fordel, og det vil yderligere være en fordel at kunne åbne træningslokalet mod et mere beskyttet udeareal og samtidig tillade mere dagslys ind i lokalet f. eks. et vindue til formiddagssolen mod øst.

Tilgangen til træningsafsnittet er dog noget snørklet og planløsningen med omklædning, teknik og depotrum skal revideres. Det bør undersøges, hvordan træningsrummet kan opdeles med en foldevæg.

Medarbejderdel for Kræftens Bekæmpelse, 1. sal

Medarbejderafsnittet er revideret med gode planløsninger. Loungen kunne sikkert bruge lidt mere dagslys, men møderummene er bedre placeret tæt ved trappen. Den indskudte boks med depot etc. giver en fornuftig fleksibel rumopdeling på bekostning af lidt mere gangareal. Måske kan et tekøkken indrettes her for at begrænse trafik mellem etagerne. Områdekontoret vil som gennemgangsmulighed dog stadig blive forstyrret af nogen uvedkommende aktivitet

På 2. sal ligger personalerummet nu med direkte adgang til trapperummet og stadig med den gode kontakt til udsigtsterrassen.

Medarbejderdel for Palliativt rehabiliteringscenter, 2. sal

Planløsningen for det palliative team på 2. sal er også blevet bedre bl.a. i kraft af mere plads på etagen. Gode enkeltkontorer omkranser nu en lounge, der som på etagen nedenunder kan bruge lidt mere dagslys, og ovenlysvinduer er her en mulighed. Planløsningerne i det fleksible hus har generelt fået mere vinduesplads mod verdenshjørnerne, hvilket samtidig fremmer husets åbne karakter.

Facader og materialer

Facaderne er blevet modificeret ved at lade en sinusplade danne baggrund for den markante træbeklædning, så der nu ikke er synlige betonoverflader mod nord. Dette er en fornuftig disponering. Placeringen af trælister på nordfacaden – mod skovens skråning – skal dog revurderes, f. eks. ved at lade listerne erstatte af begrønning. Beklædningens ’fort karakter’ er dog stadig tydelig mod omgivelserne og kunne begrænses ved en mere præcis definering af de 4 huse i facadeudformningen – f. eks. ved at tilskære mødet med taget og dermed betone husenes geometri og materialer. De ’bløde’ former med træ og de ’kantede’ former med plade.

Udearealernes bearbejdning har medført at parkeringsforholdene er forbedret ,og den skitserede sti fra sygehuset op langs den eksisterende støttemur er et fint tema, som i dialog med Vejle Sygehus kan udvikles.

Tekniske forhold

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at overholde de stillede krav.
Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t BR2010, og energirammeberegningen er vedlagt. Der er redegjort overordnet for brandtekniske og akustiske forhold.

Prisen er overholdt – 24,3 mio. kr. ekskl. moms.

Nettoarealet er 1046 m2 i forhold til de ca. 1009 m2, der er lagt op til i konkurrenceprogrammet.

Konklusion

Det er dommerkomiteens konklusion, at forslaget fra Raunstrupgruppen nu udgør et robust og veldisponeret forslag med et fint og overbevisende helhedsgreb. Projektet har løst de væsentligste indvendinger fra 1. fase af konkurrenc, og forslaget er nu bæredygtigt for at få den endelige finpudsning i samråd med de fremtidige brugere.

Læs mere om Arcgency:

Arcgency
Arcgencys hjemmeside

 

Information om projekt Livsrum

Didder Oppermann
Pressekontakt
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 21151331
Mail: biropp@cancer.dk

Brian Damgaard Lauritsen
Projektleder
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Tlf. 41 94 94 07
Mail: bdl@sj.dk

Arne Henriksen
Projektleder
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 35 25 74 86
Mail: ahs@cancer.dk

Stine L. Jacobi
Programchef
Realdania

Tlf.: 21747725
Mail: slj@realdania.dk