Arkitekt Claus Pryds

I januar 2013 vandt arkitekt Claus Pryds i samarbejde med entreprenørfirmaet K.G. Hansen & Sønner og ingeniørfirmaet Ingeniør’ne konkurrencen om at bygge Livsrum i Herning.

I konkurrencen var Claus Pryds i skarp konkurrence med Norlund Arkitekter og Phoam Studio.

Her under følger uddrag af dommerpanelets begrundelse for hvorfor valget faldt på Claus Pryds.

Læs den fulde dommerbetænkning og se de andre arkitektforslag på siden om Arkitekterne.

Hernings nye Livsrum

Derfor vandt Claus Pryds, K.G. Hansen & Sønner og Ingeniør’ne

Nabohuset – som projektet kaldes - viser en overbevisende indpasning i omgivelserne.

Mod gaden ses nybyggeriet umiddelbart som en forlængelse af villaens arkitektur, men tilbygningen former, i den tredelte aftrapning mod nabomatriklen som fremstår i samme materialeholdning, som en støtte og videreudvikling af den lille villaenklave i kvarteret.

Ankomsten fra Nørgaards Allé er umiddelbar, uhøjtidelig og velgennemtænkt. Hovedindgangen er placeret i et midterparti der danner bindeled til den eksisterende villa. Den enkle indgang er dog måske er en anelse for underspillet. Indgangen skal trods alt være synlig for den ukendte.

Umiddelbart efter at have erfaret det rummelige vindfang fornemmes den samlende planløsning, der, som ét rumligt forløb, planmæssigt kobler alle væsentlige rumfunktioner sammen.

Projektets største kvalitet er den overbevisende planløsning. Planløsningens ’clou’ ligger i brugen af terrænforskellen som en katalysator af planløsningen, idet den opdeler Livsrummet i forskellige zoner med forskellig karakter.

Placering af elevatoren muliggør også dels at kælder og 1. sal kan bruges fuldt ud tilgængeligt, men også at selve tilgængelighedsproblematikken ikke opleves som et problem, men som en berigelse af den samlede plankomposition.

Fællesrummet i Herning

Livsrummet

Fællesrummet/livsrummet har god kontakt i niveau til den attraktive have udenfor.

Fællesrummet breder sig ind og op i villaen, hvor den smukke gamle spisestue lever videre som spisestue.

Bibliotek og lounge har ligeledes gode relationer og opholdsmuligheder, med rumlig orientering både mod gaden, fællesrummet og fælleskontoret.

Køkkenets uformelle karakter er fin, med vigtige rumdelere, hvori den begrænsede køkkenplads må indrettes, og hvor biopejsen anslår den varme glød og stemning sammen med den udstrakte brug af træoverflader. Kik op til ’mellemrummet’ for børn og unge på 1. salen beriger rumudformningen.

Aktivitetsdel

Fællesrummet omdannes mod nord til en gallerigang, der reflekteres i et vandspejl og med udsigt til haverummet formes en vellykket overgang til træningssalen, der som en selvstændig bygningsenhed er formgivet som et særdeles smukt højloftet rum, der har en forbilledlig kontakt til haven og en praktisk kontakt til gaden for diverse indleveringsformål, f.eks. musikinstrumenter ved særlig arrangementer.

De øvrige aktivitetsrum er indpasset i forhold til den eksisterende villa og særligt kælderen er fint formgivet som et værksteds/aktivitetsrum, der med en god lysgård til haven, får omdannet arealerne til særdeles brugbare og attraktive ’rå’ lokaler, der sikkert vil inspirere specielt de mandlige brugere.


Medarbejderafsnittet

Villaens eksisterende karakteristiske rum har været basen for den nye indretning og dermed givet visse begrænsninger, men ved at transformere 1. salen med en udstrakt brug af nye kviste, der dels danner fine nye brugsrum og dels forskønner de lidt uheldige tilbygninger til villaen på havesiden, opnås en meget overbevisende udnyttelse af den ellers svært tilgængelige 1. sal. De nye trappeløb og den nye elevator midt i huset gør tilgængeligheden god og velfungerende.

Et særligt tiltag er tagterrassen på den lave mellembygning. Umiddelbart en særlig luksus, men Nabohusets orientering på grunden gør aftensolen meget begrænset og netop på denne tagterrasse, vil det være muligt at nyde eftermiddagen og aftensolen mod vest.


Konstruktioner og materialer

Den gamle villa er overbevisende transformeret med nye knopskydninger i form af nye kviste på de eksisterende tagflader. Tagflader og kviste, beklædt med skifer, danner derved et levende spil af formater og hældninger i det samme materiale - en ganske smuk helhedsvirkning, der støtter kvarteret.

De bærende letbetonvægkonstruktioner ’beklædes’ med et facadesystem og pudsede hvide flader. Måske helt i overensstemmelse med husets øvrige kvalitetsniveau, hvor de glittede betongulve sammen med træfinerpladerne giver en overbevisende sammensætning som kontrast til villaens traditionelle overflader.

Forslagets materialeholdning stiller store krav til de akustiske virkemidler og det virker overbevisende argumenteret, at tekstiler i form af gardiner, beklædninger af værn, hynder etc. medvirker til at blødgøre stemningen både akustisk og sanseligt, idet også de forholdsvis store vinduesoverfladers dagslysindfald kan filtreres.

Livsrum i Herning set fra haven

Haven

Den landskabelige bearbejdning er bevidst begrænset – man udnytter de eksisterende kvaliteter i beplantning ogbelægningstyper. Her vil det være muligt for brugerne at sætte et mere markant aftryk på haven – i samråd med arkitekten og entreprenøren.

Teknik

De tekniske krav i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og illustrerede. VVS-, ventilations- og el-tekniske afsnit vurderes generelt at være forstået og velindarbejdede i konkurrenceforslaget, dog med enkelte emner som skal justeres på plads. Der er bl.a. vedlagt en foreløbig energiramme der viser sig at BR10 overholdes og at tilbygningen overholder lavenergiklasse 2.

Prisen er overholdt og nettoarealet er på 360 m2 i forhold til de ca. 362 m2, der er lagt op til i byggeprogrammet. Arealkravene er dermed overholdt.

Samlet vurdering

Nabohuset er et projekt der i form, funktion og materialer er fint i balance.

I det indre er skabt en smuk syntese imellem nyt og gammelt, og forslaget formår at væve funktionskravene sammen, både som form og funktion, i meget stedsbetonede, stemnings- og identitetsskabende interiører, der vil være berigende for brugere som besøgende.

Konkluderende er der tale om et meget gennembearbejdet forslag, der har et overbevisende hovedanslag, er konstruktivt, funktionelt og arkitektonisk afklaret og dermed et fint grundlag for en yderligere optimering i dialog med brugerne.

Læs mere om Claus Pryds:

Claus Pryds

Claus Pryds' hjemmeside

 

Information om projekt Livsrum

Didder Oppermann
Pressekontakt
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 21151331
Mail: biropp@cancer.dk

Brian Damgaard Lauritsen
Projektleder
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Tlf. 41 94 94 07
Mail: bdl@sj.dk

Arne Henriksen
Projektleder
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 35 25 74 86
Mail: ahs@cancer.dk

Stine L. Jacobi
Programchef
Realdania

Tlf.: 21747725
Mail: slj@realdania.dk