‘Omfavnet og Tryg’ - Cornelius Vöge / Aksel V. Jensen / Svaneeng A/S

I juni 2017 vandt arkitektfirmaet CORNELIUS VÖGE i samarbejde med entreprenørfirmaet Svaneeng A/S og ingeniørfirmaet Aksel V. Jensen konkurrencen om at bygge Livsrum i Herlev.

Herunder følger uddrag af dommerpanelets begrundelse for, hvorfor valget faldt på CORNELIUS VÖGE

Læs den fulde dommerbetænkning

Læs hele nyheden

Læs invitationen til præsentation af Projekt Livsrum og det nye livsrum i Herlev

Derfor vandt entreprenørfirmaet Svaneeng A/S i samarbejde med arkitektfirmaet CORNELIUS VÖGE og ingeniørfirmaet Aksel V. Jensen

‘Omfavnet og Tryg’

Svaneeng A/S / Cornelius Vöge / Aksel V. Jensen

‘Omfavnet og Tryg’ tituleres forslaget til Livsrum Herlev og det er karakteristisk for forslagets hovedgreb, at der er arbejdet meget med at skabe en nærmest optimal planløsning i 2 funktionelle etager. Hovedindgangen er placeret i et fint ankomstrum, hvorfra man træder ind i det dobbelthøje Livsrum, formet som en stor fælleszone, der rumligt spænder ud på tværs med både lounge, køkken og adgang til 1. salens funktioner. Herfra kan man bevæge sig videre omkring den indre ‘hjertegård’ til velfungerede trænings- og omklædningsfaciliteter eller mod østfløjens servicefunktioner og det velplacerede værksted.

CORNELIUS VÖGE

"Livsrummet"

Teknik

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdet og vurderes at overholde de stillede krav. Der arbejdes med et installationsdæk mellem stue og 1. sal, således at begge etager kan forsynes herfra. Energirammen overholdes uden vedvarende energi og sedumtag bidrager til forsinkelse af regnvand. På nær en eventuel udfordring med den sydvendte glasfacade, vurderes det, at der kan opnås et godt indeklima i alle opholdsrum. Prisen er overholdt – 19,6 mio kr eksklusiv moms. Nettoarealet er 786 m2 i forhold til byggeprogrammets 806 m2.

Læs den fulde dommerbetænkning

 

Information om projekt Livsrum

Didder Oppermann
Pressekontakt
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 21151331
Mail: biropp@cancer.dk

Brian Damgaard Lauritsen
Projektleder
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Tlf. 41 94 94 07
Mail: bdl@sj.dk

Arne Henriksen
Projektleder
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 35 25 74 86
Mail: ahs@cancer.dk

Stine L. Jacobi
Programchef
Realdania

Tlf.: 21747725
Mail: slj@realdania.dk