Wienberg architects

I oktober 2012 vandt Wienberg architects i samarbejde med entreprenørfirmaet NJ-Gruppen og ingeniørfirmaet Ingenniør’ne konkurrencen om at bygge Livsrum i Odense.

Visualisering af hjertet i huset i Odense

I konkurrencen var Wienberg architects i skarp konkurrence med Claus Pryds og WE architecture.

Her under følger dommerpanelets begrundelse for hvorfor valget faldt på Wienberg architects (uddrag af dommerbetænkning).

Læs den fulde dommerbetænkning og se de andre arkitektforslag på siden om Arkitekterne.

Derfor vandt Wienberg architects, NJ-Gruppen og Ingeniør’ne

I oplægget placeres Livsrum som en dynamisk varieret bygningskrop lidt trukket frem mod Kløvervænget, så der friholdes store havearealer mod syd.

Livsrum i Odense set fra vejen

Den næsten amorfe bygning er opdelt i 3 ’facadebånd’ hvor hvert lag har en betydning der griber ind i omgivelserne på en overraskende måde. De ’favner både parkens rum og husets indhold’. Forfatterne beskriver dette afsæt som ’at tale til kroppen’ igennem kontraster der omfavner og inviterer.

Hovedkompositionen opdeler bygningen i principielt tre afsnit, men de enkelte funktionsafsnit har overlappende rumlige sammenhænge, så det er en særdeles integreret planløsning der sikrer et meget fordelagtigt brutto/netto forhold - dvs. der er ingen overflødige gangzoner, men i stedet en tætvævet rumstruktur.

Det er en særdeles rumligt interessant plankomposition der åbner Livsrum mod haven, opdeler bygningen i en medarbejderdel mod øst og en mere aktiv del mod vest. Planen placerer de mest ’offentlige’ funktioner i bygningens hjerte og jo længere ud i periferien man kommer, jo mere ’private’ funktioner finder man tilgodeset typisk hvor ønsket om akustisk separering er markant.

Livsrummet

Fra vindfanget åbner det høje lyse fællesrum mod haven og man drages ind i Livsrummet. Man fornemmer de forskellige tilstødende rumfunktioner der lægger sig som lidt lavere ’forede rumnicher’ ind i fællesrummet. På denne måde opstår tiltrækkende åbne opholdsnicher tæt på ankomsten, hvilket forstærker den besøgendes mulighed for at vælge.

Fra fællesrummet er der adgang til udeophold mod syd med en række fint formede haverum, bl.a. en overdækket sansehave der forbinder, via en trappe, til en taghave – endnu en beskyttet sansehave, hvorfra det er muligt at nyde et mere tilbagetrukket udeophold.

Aktivitetsafsnittet

Træningsafsnittet er fordelagtigt placeret længst mod vest. Det er et markant højloftet rum der står i umiddelbar forbindelse med de sydvendte haverum. Akustisk og bygningsmæssigt afgrænset med fleksible omklædningsfaciliteter tæt på.

Livsrum i Odense set fra haven

Træningsafsnittet er relateret til et udendørs træningsrum, formet af beskyttende havemure. Fleksible grupperum og samtalerum – med egen gårdhave - udgør sammen med loungen mere rolige rum i den aktive del tæt på indgangen. Alt i alt en fin funktionel plankomposition der rationelt og intensivt udnytter alle kvadratmetre.

Medarbejderdelen

De fleste kontorfunktioner er placeret mod øst, hvor åbne som mere lukkede kontorer er placeret med tæt kontakt til ankomstsituationen, der overskues af rummet til frivillige der således også kan benyttes som et vagtkontor.

Teknik

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t. BR2010.

Bygningen er forholdsvist robust konstrueret af betonelementer i vægge og dæk. Gulve i fællesrum af beton.

Samlet vurdering

Projektets arkitektoniske ide viser en overlegen forståelse for stedets sværhedsgrad og det potentiale der findes på grunden er bragt i spil på en særdeles overbevisende måde. Bygningsbåndende er med til ’fæstne’ projektet på stedet og giver den arkitektoniske vision en særlig visuel identitet der vil være både unik og meget indbydende.

’Lagdelingen’ medfører også logiske varierede rumhøjder alt efter funktionen, og frigør gode muligheder for føringsveje og teknikzoner til husets praktiske indretning.

Materialekompositionen er meget overbevisende med en fin sammenhæng i den ydre bearbejdnings relation til det indre, og projektets detaljering er meget lovende, hvilket den uortodokse lagdeling også vil stille krav om.

Projektet fremviser en overraskende og overbevisende tolkning af den stillede opgave i Odense. Planløsningen, en meget levende komposition, både kraftfuld og skulpturel, med stor sammenhæng imellem den indre rumlige udformning og det ydre rum.

Livsrummets indre forgrening ud i de andre rumzoner er en fabulerende rumlig leg, der er med til at skabe en særegen identitet og karakter til de indre rum.

Læs mere om Wienberg Architects:

Wienberg Architects
Wienberg Architects hjemmeside

 

Information om projekt Livsrum

Didder Oppermann
Pressekontakt
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 21151331
Mail: biropp@cancer.dk

Brian Damgaard Lauritsen
Projektleder
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Tlf. 41 94 94 07
Mail: bdl@sj.dk

Arne Henriksen
Projektleder
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 35 25 74 86
Mail: ahs@cancer.dk

Stine L. Jacobi
Programchef
Realdania

Tlf.: 21747725
Mail: slj@realdania.dk