11-10-2019

Nu går flere mænd end kvinder i solarium

I mange år var det især kvinder, som tog kunstig sol. Men sådan er det ikke længere. Mændene har overtaget den ærgerlige førertrøje, viser ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.
Foto: Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne

Måske gik du rundt og troede, at solarium kun var noget, kvinder brugte? Sådan plejede det da også at være. I 2008 gik 25 pct. af danskerne i solarium, og dengang var der over dobbelt så mange kvinder som mænd, der var solariebrugere. Men i 2018 er billedet et andet. Andelen af kvindelige solariebrugere er faldet til 12 pct., mens 15 pct. af mændene tager kunstig sol.

Det fremgår af rapporten ’Danskernes solarievaner 2018’, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne står bag.

I Solkampagnens arbejde for at få danskerne til at slukke solariet har kvinderne indtil nu været den primære målgruppe. Men de nye tal understreger, at det er vigtigt at gøre en ekstra indsats for også at få mændene med.

- Vi ved, at solariebrug er skyld i ca. hver tiende af alle tilfælde af modermærkekræft. Det er en alvorlig kræftform, der er dødelig, hvis den ikke opdages i tide. Derfor er det afgørende, at både mænd og kvinder er klar over, hvilken risiko, de udsætter deres krop for, når de lægger sig ind under den kunstigt fremstillede uv-stråling, siger Peter Dalum, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.

Solariebrug er især skadeligt for unge

Rapporten viser også, at hele 41 pct. af de nuværende eller tidligere solariebrugere var under 18 år, første gang de gik i solarium.

- Solariebrug er kræftfremkaldende for både mænd og kvinder i alle aldre, men det er især problematisk, at så mange stifter bekendtskab med solarier, mens de er mindreårige. Solarium er nemlig ekstra farligt for børn og unge. Deres hud stadig er under udvikling, og derfor øges risikoen for modermærkekræft markant, siger Jette Jul Bruun, der er underdirektør i TrygFonden.

Når unge solariebrugere får modermærkekræft, før de fylder 30 år, skyldes det i tre ud af fire tilfælde solariebrug. Hvert år konstateres mere end 2.300 nye tilfælde af modermærkekræft i Danmark, og 285 dør hvert år af sygdommen.

Om rapporten ’Danskernes solarievaner 2018’

I rapporten belyses danskeres solarievaner i 2018 samt udviklingen i danskernes solarievaner fra 2008-2018. Kortlægningen er baseret på data fra 4.005 respondenter i alderen 15-70 år. I udviklingsanalyser inddrages kun data fra de 3.536 respondenter, der er 15-64 år. Det skyldes, at de fleste af de tidligere års undersøgelser har kigget på netop den gruppe. I 2008 gik 34 pct. af de 15-64-årige kvinder i solarium, mens det var 16 pct. af mændene. I 2018 var det 12 pct. af kvinderne og 15 pct. af mændene, der gik i solarium.

Data blev indsamlet af analysebureauet Userneeds i juni-august 2019, og er nationalt repræsentativt i forhold til køn, alder og geografi (øst/vest) – samt overordnet i forhold til uddannelse.

Rapporten kan læses her:
Danskernes solarievaner 2018

Modermærkekræft og solariebrug

  • Hvert år konstateres omkring 2.300 nye tilfælde af modermærkekræft i Danmark. Ca. 285 dør af modermærkekræft årligt.
  • Solarieforbrug estimeres som årsag til hhv. 8 pct. og 13 pct. af alle tilfælde af modermærkekræft hos mænd og kvinder.
  • Jo yngre man er, jo farligere er solariebrug. Solariebrug øger risikoen for modermærkekræft med 20 pct. Går du i solarium, før du fylder 35 år, øges risikoen med 59 pct.
  • 3 ud af 4 tilfælde af modermærkekræft blandt solariebrugere under 30 år kan forklares med solariebrug.
  • Modermærkekræft er den kræftform, der hyppigst rammer de 15-34-årige.
Af Af: Christine Lind Behrens Sidst ændret 11.10.2019