Mindeindsamling

Gør mindet levende med en personlig mindeindsamling

En online mindeindsamling er en personlig indsamlingsside på mindegave.dk, hvor du har mulighed for, sammen med andre, at mindes og hylde en person, som er gået bort - samtidig med at du samler penge ind til kræftsagen. 

Hver gang Kræftens Bekæmpelse modtager mindegaver, vækkes der et håb for de mere end 35.000 mennesker, der hvert år rammes af kræft. For ikke at tale om de mange tusinder mennesker, der hver dag lever med og kæmper mod en kræftsygdom. Hver mindegave er en øget ressource til kræftforskningen.

På din mindeindsamling har du mulighed for at fortælle om afdøde og om grunden til indsamlingen. Du kan også notere fødsels- og dødsdato samt indsætte et foto. Din side får en unik SMS-kode tilknyttet, så alle kan donere penge til netop din indsamling via SMS. Du bestemmer selv, hvor længe din indsamling skal løbe. 

Hvis du har oprettet en mindeindsamling og ikke selv er nærmeste pårørende, anbefaler vi dig, at du tager kontakt til nærmeste pårørende, så de bliver bekendt med din indsamling.

Start din mindeindsamling.

 

Det går pengene til

Det går pengene til

Hver gang Kræftens Bekæmpelse modtager 100 kr., bliver 62 kr. brugt til kræftforskning, 17 kr. bruges til patientstøtte, 18 kr. sættes af til forebyggelse og kun 3 kr. går til administration.