Vores arbejde i Danmark

Vi arbejder på at få politikere i Danmark til at se vigtigheden af, at NCDs er en del af udviklingsindsatsen i Østafrika og andre lavindkomst-lande.

Vores arbejde i Danmark

Fra venstre: Adm. direktør Diabetesforeningen Henrik Nedergaard, Udviklingsminister Ulla Tørnes, Susanne Volqvartz fra Den danske NCD Alliance, Adm. direktør Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen og Formand for Diabetesforeningen Truels Schultz.

Vi arbejder for at påvirke den politiske dagsorden i Danmark 

Herhjemme arbejder vi for at påvirke den siddende udviklingsminister og andre relevante politikere og organisationer til at have fokus på sygdomme som kræft, diabetes, lunge- og hjerte-kar-sygdomme (NCDs) i deres arbejde.

Vi laver blandt andet høringssvar, organiserer os med andre organisationer, der har fokus på sundhed og udviklingsarbejde, laver konferencer og mødes med politikere.

Eksempler på arbejdet i Danmark

Møde med udviklingsministere Ulla Tørnæs (21.03.17):

Udviklingsministeren roser Den Danske NCD Alliances indsats

Fælles høringssvar fra sundhedsnetværket, som Den danske NCD alliance er en del af, til Kristian Jensen (tidligere udenrigsminister) (13.06.16):

Sundhedsnetværkets inputs til Danmarks nye udviklingspolitiske strategi (pdf)

Eksempel på høringssvar, der skal påvirke civilsamfundspolitik på udviklingområdet (24.03.14):

Høringssvar fra the Danish NCD alliance om civilsamfundspolitik (pdf)

Læs mere om Den danske NCD alliances arbejde:

Vores arbejde