Den Danske NCD Alliance blev ved årsskiftet programorganisation hos CISU

21-01-2020
Den Danske NCD Alliance er blevet godkendt som programorganisation hos CISU og har derved opnået en 4 årig programbevilling gennem Danidas Civilsamfundspulje.

WHO/Patricia Goldschmid - Ung kvinde til screening ved Uganda NCD Alliance

Den Danske NCD Alliance er blevet godkendt som programorganisation

Det er med stolthed, at det nu kan berette at Den Danske NCD Alliance er blevet programorganisation hos CISU. Det har taget lang tid og hårdt arbejde, at komme så langt. Vi har siden 2009 haft mere end 20 enkeltstående projekter hos CISU, og startede processen for at blive programorganisation tilbage i 2018. Derfor var det også helt fantastisk, da vi kunne give vores partnere i Østafrika besked om, at Udenrigsministeriet havde endeligt godkendt vores programansøgning.

Programmets titel er: ”Making Non Communicable Diseases Prevention and Control a Development Priority in East Africa”. Programmet løber over 4 år, og har en årlig budgetramme på godt kr. 3.500.000 samlet i alt kr. 14.258.000.

Hvad betyder det at være program organisation

Det betyder groft sagt, at vi ikke længere skal søge om bevillinger til enkeltprojekter, som i reglen har en relativ kort varighed (normalt 6-18 måneder), men i stedet får en samlet årlig bevilling, som vi i samarbejde med vores partnere kan fordele ud på landeniveau. Vi er blevet godkendt, fordi vi opfylder en række formelle krav. Lidt firkantet kan man sige, at vores donor nu har fuld tillid til, at vi har de grundlæggende organisatoriske og økonomiske kompetencer på plads. Som programorganisation har vi mulighed for at arbejde med et længere strategisk sigte, og det vil samtidigt gøre det lettere at skabe synergieffekter på tværs af partnerne.

Samlet set får vi ikke flere penge at gøre med, men de til rådighed værende midler vil være mere fleksible. Derudover regner vi også med, at den samlede administrative byrde for sekretariatet bliver en smule mindre, selvom vi naturligvis fortsat skal rapportere udførligt om hvorledes midlerne blive brugt, og ikke mindst de forandringer midlerne bidrager til at skabe.

Programmets primære mål og aktiviteter

Det overordnede mål for programmet er at reducere antallet af for tidlig dødelighed grundet NCDs med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling samt fremme af mental sundhed og velvære (FN’s verdensmål 3.4).

Programmet er bygget op omkring fem strategiske interventioner:

  • Evidens-baseret fortalervirksomhed på nationalt niveau
  • Fortalervirksomhed for prioritering af NCDs ved Det Østafrikanske fællesskab (East African Community)
  • Mobilisering og organisering af personer påvirket af NCDs
  • Sikring af good governance og ressourcemobilisering hos partnerne
  • Forbedret NCD data indsamling i samarbejde med forskningsinstitutioner.

Der skal lyde en stor tak til CISU for den tillid de har vist os. Sammen med vores partnere glæder vi os til at fortsætte kampen for en styrkelse af den primære sundhedspleje, bedre inddragelse af NCD patienter i beslutningsprocesserne samt ikke mindst forebyggelse af de ledende NCD risikofaktorer i Østafrika - for blot at nævne nogle af hovedområderne.

For mere information se vores program dokument her (pdf)