The COVID-19 Pandemic and Non-communicable Diseases - A Wake-up Call for Primary Health Care System Strengthening in Sub-Saharan Africa

12-08-2020
Læge Christian Kraef (den Danske NCD Alliance) har i samarbejde med professor Per Kallestrup (præsident af den Danske NCD Alliance), Pamela Juma, Joseph Mucumbitsi, Kaushik Ramaiya og Gerald Yonga (Alliancens Østafrikanske partnere) skrevet en kommentar, der sætter fokus på det primære sundhedsvæsen i Subsaharisk Afrika.

I kommentaren understreges vigtigheden af, at styrke det primære sundhedsvæsen i Subsaharisk Afrika, specielt i lyset af COVID-19.

Hele kommentaren kan læses her