Økonomi - hvor kommer pengene fra?

Den Danske NCD Alliances projekter er finansieret af fonde. Diabetesforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse støtter med et årligt beløb.

Den Danske NCD Alliances arbejde er hovedsageligt finansieret via projektmidler fra Danidas Civilsamfundspulje.

Herudover støtter alliancens medlemmer arbejdet med et årligt beløb og bidrager med den faglige ekspertise.

Støtte fra Danidas Civilsamfundspulje

Den Danske NCD Alliances aktiviteter er finansieret via projektmidler fra Danidas Civilsamfundspulje.

Penge modtaget fra Danidas Civilsamfundspulje

Til vores samlede arbejde i Østafrika gennem programbevilling  15,1 mio. kr. Siden 2020
Til vores arbejde i Uganda 7,0 mio. kr. siden 2010
Til vores arbejde i Tanzania 4,5 mio. kr. siden 2011
Til vores arbejde i Zanzibar 3,0 mio. kr. siden 2013
Til vores arbejde i Burundi 0,7 mio. kr. siden 2017
Til vores arbejde i Rwanda  1,25 mio. kr. siden 2017
Til vores arbejde i Kenya 1,7 mio. kr. siden 2019
Til vores arbejde med den Østafrikanske NCD Alliance 3,8 mio kr. siden 2014  
Til oplysning i Danmark 45.000 kr. siden 2012

Støtte fra Diabetesforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse

Siden 2009, hvor Den Danske NCD Alliance blev grundlagt, har medlemsforeningerne støttet med et grundbeløb. Samlet udgør grundbeløbet for indeværende 385.000 kr. årligt. 

Faglige eksperter fra de danske foreninger giver input til udviklingen af foreningsarbejdet i Østafrika.

Udgifter til eksperternes rejser til Østafrika finansieres via projektstøtten fra Danidas Civilsamfundspulje.

Læs mere om Den danske NCD alliances aktiviteter:

Vores arbejde