Økonomi - hvor kommer pengene fra?

Den Danske NCD Alliances projekter er finansieret af fonde. Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen støtter med et årligt beløb.

Den Danske NCD Alliances arbejde er hovedsageligt finansieret via projektmidler fra Danidas Civilsamfundspulje.

Herudover støtter alliancens medlemmer, Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen, arbejdet med et årligt beløb og bidrager med den faglige ekspertise.

Støtte fra Danidas Civilsamfundspulje

Den Danske NCD Alliances aktiviteter er finansieret via projektmidler fra Danidas Civilsamfundspulje.

Penge modtaget fra Danidas Civilsamfundspulje

Til vores samlede arbejde i Østafrika gennem programbevilling  14,1 mio. kr. Siden 2020
Til vores arbejde i Uganda 7,0 mio. kr. siden 2010
Til vores arbejde i Tanzania 4,5 mio. kr. siden 2011
Til vores arbejde i Zanzibar 3,0 mio. kr. siden 2013
Til vores arbejde i Burundi 0,7 mio. kr. siden 2017
Til vores arbejde i Rwanda  1,25 mio. kr. siden 2017
Til vores arbejde i Kenya 1,7 mio. kr. siden 2019
Til vores arbejde med den Østafrikanske NCD Alliance 3,8 mio kr. siden 2014  
Til oplysning i Danmark 45.000 kr. siden 2012

Støtte fra Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen

Siden 2010, hvor Den Danske NCD Alliance blev grundlagt, har medlemsforeningerne støttet med et grundbeløb. Grundbeløbet udgør for indeværende 360.000 kr. årligt, og er ligeligt fordelt mellem foreningerne. 

En projektgruppe med faglige eksperter fra de to danske foreninger giver input til udviklingen af foreningsarbejdet i Østafrika.

Udgifter til projektgruppemedlemmers rejser til Østafrika (2-3 projektrejser om året af en uges varighed) finansieres via projektstøtten fra Danidas Civilsamfundspulje.

Læs mere om Den danske NCD alliances aktiviteter:

Vores arbejde