Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Almindelig blodtryksmedicin atter i søgelyset for øget kræftrisiko

04-12-2017
Forskning viser en sammenhæng mellem et af de hyppigst brugte midler mod forhøjet blodtryk og kræft i huden. Forskerne har tidligere vist, at midlet også kan øge risikoen for læbekræft.

..Hvis man i dag bruger hydrochlorthiazid kan det derfor være en idé at tage en snak med sin læge og høre om man kan vælge et andet præparat

Anton Pottegård, lektor ved Syddansk Universitet

Det er blodtrykssænkende medicin med stoffet hydrochlorthiazid, som endnu en gang er i de danske forskeres søgelys, i forhold til at øge risikoen for kræft. 

Tidligere på året viste forskerne fra Syddansk Universitet og Kræftens Bekæmpelse, at hydrochlorthiazid øger risikoen markant for læbekræft af typen pladecellekræft – en sygdom der hvert år rammer omkring 75 danskere. Og nu viser forskerne, at midlet er forbundet med en tilsvarende øget risiko for hudkræft på resten af kroppen. 

I undersøgelsen så forskerne også på andre, hyppigt brugte midler mod forhøjet blodtryk, men ingen af dem øgede risikoen for hudkræft. Det forklarer lektor, ph.d. Anton Pottegård fra Syddansk Universitet, som var initiativtager til den nye undersøgelse: 

– Vores undersøgelse viser, at en række andre blodtrykssænkende midler, som vi ved er lige så effektive mod forhøjet blodtryk som hydrochlorthiazid, ikke øger risikoen for kræft. Hvis man i dag bruger hydrochlorthiazid kan det derfor være en idé at tage en snak med sin læge og høre om man kan vælge et andet præparat, siger han. 

Risiko for mén
Der findes flere typer hudkræft. Den nye undersøgelse viser, at hydrochlorthiazid særligt øger risikoen for hudkræft af typen pladecellekræft, som hvert år rammer mere end 2500 danskere, men som generelt kan behandles godt og effektivt. Både læbe- og hudkræft bliver imidlertid typisk behandlet med en operation, som er forbundet med en vis risiko for mén, ligesom der også er en lille, omend reel, risiko for at hudkræft af pladecelletypen spreder sig. 

Hydrochlorthiazid er et af de hyppigst anvendte blodtrykssænkende midler, både i USA, hvor over ti mio. personer årligt anvender midlet, og i Vesteuropa. I Danmark bruger ca. en kvart million personer hydrochlorthiazid. Bivirkningerne berører derfor mange, og forskerne vurderer, at omkring 10 pct. af alle tilfælde af hudkræft i Danmark er forårsaget af hydrochlorthiazid. 

Solide data
Den ny undersøgelse er baseret på data fra Cancerregistret, der indeholder oplysninger om næsten alle kræfttilfælde i Danmark siden 1943. Samtidig har forskerne indhentet oplysninger om lægemiddelforbrug i det landsdækkende receptregister, som har oplysninger om lægemiddelforbrug i Danmark siden 1995.  

På den baggrund har forskerne undersøgt sammenhængen mellem brug af hydrochlorthiazid og en række andre lægemidler og risiko for hudkræft. I alt har forskerne undersøgt data fra 80.277 tilfælde af pladecelle- eller basalcellekræft i huden og sammenlignet dem med godt 1,6 mio. kontrolpersoner uden hudkræft. Dette giver et solidt grundlag for konklusionerne. 

– Oplysningerne om lægemiddelforbrug og kræftsygdomme i danske og andre nordiske registre er af meget høj kvalitet og underbygger sammen med en generel mistanke om at hydrochlorthiazid kan forårsage læbe- og hudkræft tilliden til vores resultater, siger Anton Pottegård.

Resultaterne er offentliggjort her:

Pottegård A., Hallas J., Olesen M., Svendsen MT., Habel LA., Friedman GD., Friis S.: Hydrochlorothiazide use is strongly associated with risk of lip cancer. Journal of Internal Medicine
Artiklen kan læses her (på engelsk)  

Arnspang S., Gaist D., Schmidt S., Hölmich L., Friis S., Pottegård A.: Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study. Journal of the American Association of Dermatology

Den tidligere artikel, der beskriver resultaterne om læbekræft, kan læses her

Læs mere om forskningen hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Indeholder min medicin hydrochlorthiazid?

Det er alene lægemidler, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid, som er fundet at øge risikoen for kræft. Visse andre lægemidler indeholder ”hydrochlor”, som ikke er kemisk beslægtet med hydrochlorthiazid og ikke øger risikoen for kræft.

Sollys giver skader

Når hydrochlorthiazid er kræftfremkaldende, skyldes det, at hydrochlorthiazid hører til gruppen af lægemidler med såkaldt fotosensibiliserende effekt. Det betyder, at hydrochlorthiazid forstærker de skadelige effekter af sollys i huden og i læberne, og det kan øge risikoen for kræft.

Hydrochlorthiazid og læbekræft

Læbekræft af typen pladecellekræft rammer hvert år omkring 75 danskere.
De danske forskere viste tidligere på året, at risikoen for læbekræft stiger, jo mere hydrochlorthiazid man har indtaget igennem livet. Risikoen var således fordoblet blandt alle, der havde anvendt midlet, og en markant større risiko sås hos de personer, der havde indtaget hydrochlorthiazid i en mængde svarende til omkring ti års brug. Hos disse personer var risikoen for læbekræft af pladecelletypen næsten otte gange større end hos dem, der ikke havde anvendt hydrochlorothiazid.

Læs mere om læbekræft

Hydrochlorthiazid og hudkræft

Hydrochlorthiazid øgede risikoen for såvel hudkræft af typen basalcellekræft, som er den mindst alvorlige form af hudkræft, og for pladecellekræft i huden, som er mere aggressiv, og i visse tilfælde formår at sprede sig til andre dele af kroppen. Risikoen for hudkræft stiger, jo mere hydrochlorthiazid man har indtaget gennem livet, og risikoen for hudkræft af pladecelletypen var syv gange større for dem, der havde indtaget hydrochlorthiazid i en mængde svarende til fem til ti års brug.

Læs mere om hudkræft

Om hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid er et hyppigt brugt lægemiddel mod forhøjet blodtryk, som typisk bruges i kombination med andre blodtrykssænkende lægemidler. Midlet blev også tidligere brugt mod ophobning af væske (ødem) og hjerteproblemer. Tidligere forskning har rejst mistanke om, at hydrochlorthiazid kan øge risikoen for hudkræft – en mistanke, som den ny forskning nu underbygger.

Forskerne samarbejder

Den nye forskning er udført i et samarbejde mellem forskere fra Syddansk Universitet, Kræftens Bekæmpelse, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital. Projektet er finansieret af Kræftens Bekæmpelse og Det Frie Forskningsråd.