Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Folkesundhedslov skal forbedre danskernes sundhed og mindske uligheden i sundhed

05-11-2020
Danmark bør have en folkesundhedslov. Målet er at få bugt med den stigende sociale ulighed i sundhed og styrke forebyggelsen, så flere lever et godt, langt og sundt liv. Det skriver Kræftens Bekæmpelse og flere end 50 andre organisationer i en fælles appel til regeringen.
Figuren viser at 1 ud af 3 danskere får kræft

Vi skal skabe rammer for sundhed, trivsel og fællesskab ved at gøre de sunde valg lettere og hjælpe dem, der har allermest brug for det. En folkesundhedslov vil styrke forebyggelsen, så færre bliver syge af kræft og andre sygdomme. 

Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse

Én ud af tre  danskere får kræft, men faktisk kan fire ud af ti kræfttilfælde forebygges. Samtidig rammes stadig flere danske af andre sygdomme, der i vidt omfang kan forebygges. Den sociale ulighed i sundhed stiger, og det betyder, at risikoen for at blive syg, og hvordan vi klarer os, når vi bliver syge, i høj grad afhænger af vores sociale baggrund.

Sammen om at skabe sundhed i Danmark
Folkesundhedsloven skal sikre at folkesundhed bliver tænkt ind på alle politikområder og på tværs af offentlige myndigheder, civilorganisationer og erhvervslivet. Målet med folkesundhedsloven er at skabe flere gode leveår, mere lighed og at få råd til fremtidens velfærdssamfund.

- Vi skal skabe rammer for sundhed, trivsel og fællesskab ved at gøre de sunde valg lettere og ved at hjælpe dem, der har allermest brug for det. En folkesundhedslov vil styrke forebyggelsen, så færre bliver syge af kræft og andre sygdomme, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

57 organisationer, herunder statslige organer, patientforeninger, idrætsorganisationer, fagforbund og forskellige interesseorganisationer, har underskrevet en fælles appel om en folkesundhedslov, der i dag sendes til folketingets medlemmer og overrækkes til sundhedsminister Magnus Heunicke digitalt på Danske Regioners årlige sundhedskonference.

Læs appellen på Danske Regioners hjemmeside:

Skab et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark med en folkesundhedslov

Gode erfaringer fra Norge
Norge har siden 2012 haft en folkesundhedslov. Den har været med til at sætte folkesundheden højt på dagsordenen med fælles ansvar og handling. I Danmark kan vi lære af de norske erfaringer. I Norge har man bl.a. haft fokus på skoledagen, hvor der er skruet op for undervisning i bevægelse, sund mad og dansepauser i skolerne.

- De sunde vaner skal starte tidligt fra vores børn er små for at forebygge sygdom og ulighed i sundhed senere i livet. Vi har selv et ansvar som forældre, men også som samfund. Jeg håber derfor, at folkesundhedsloven vil være den fælles politiske løftestang, der giver danskerne et sundere og mindre sygdomsplaget liv, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om Norges erfaringer med sundhedsloven:

Dans i skoletiden og store mængder sundhedsdata

Mange ønsker at leve sundere
  • Ca. hver sjette voksne dansker ryger dagligt– men tre ud af fire rygere ønsker at holde op
  • Syv procent af danskere over 16 år overskrider Sundhedsstyrelsens højrisiko for ugentligt alkoholindtag – men hver tredje ønsker at drikke mindre
  • 16 procent af voksne danskere har et usundt kostmønster, men over halvdelen vil gerne spise mere sundt
  • 29 procent af voksne danskere er fysisk inaktive, men 71 procent af dem vil gerne være mere fysisk aktive
  • Hver sjette voksne dansker er svært overvægtig, men over halvdelen vil gerne spise mere sundt, være mere fysisk aktiv og tabe sig

(Kilder: Rapport fra Sundhedsstyrelsen: Social ulighed i sundhed og sygdom 2010-2017 og Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017.)