Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Indlagte kræftpatienter skal inddrages bedre i egen behandling

08-11-2017
Patientrapporterede oplysninger (PRO) er oftest noget, vi forbinder med den ambulante behandling og opfølgning, hvor patienter udfylder spørgeskemaer i hjemmet eller i venteværelset forud for samtalen med lægen. Men kan PRO også gavne indlagte patienter? Det afprøves lige nu i et udviklingsprojekt på Hospitalsenheden Vest i Herning.

På Onkologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest i Herning får indlagte kræftpatienter hver morgen inden stuegang udleveret en tablet. Den skal de bruge til at udfylde et kort, digitalt spørgeskema om, hvordan de har det. I skemaet bliver patienterne spurgt til ni symptomer, der hver skal vurderes på en skala fra nul til ti.

PRO oversigtsbillede

Det er AmbuFlex, der står bag udviklingen af oversigtsbilledet, der med søjlediagrammer viser patienternes besvarelser. Foto: Charlotte Feldbæk Ranneries, Hospitalsenheden Vest.

Smerter, åndenød, angst og nedtrykthed er nogle af de symptomer, som afdelingens indlagte kræftpatienter dagligt skal vurdere og rapportere om. Ideen er, at læger og sygeplejersker kan bruge disse informationer til at prioritere, hvad stuegangen skal handle om og i selve dialogen med patienten.

Halla Skuladottir er overlæge og forskningsansvarlig på Onkologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest i Herning. Hun har siden juni 2017 brugt StuegangsPRO i sit daglige arbejde, og det har allerede nu vist sig at være et redskab, hun kan bruge på lige fod med de øvrige informationer og redskaber, hun som læge gør brug af:

- Inden stuegangen kigger jeg blodprøver og røntgen igennem, og så hører det med til den forberedelse, at jeg også lige ser patientens PRO-besvarelse igennem; er der for eksempel sket en ændring i besvarelsen siden sidst? Det går lynhurtigt, når man først kender formatet og ved, hvad søjlerne viser, fortæller Halla Skuladottir.

Patienter prioriterer selv deres symptomer

En særlig egenskab ved det anvendte spørgeskema er, at patienterne udover at vurdere hvert enkelt symptom også skal prioritere deres symptomer i forhold til hinanden. Det har ifølge Halla Skuladottir den fordel, at der bliver taget hånd om det, der fylder allermest for patienten:

- Som sundhedsprofessionelle er vi vant til at vurdere og graduere patienternes symptomer og bivirkninger. Men vores vurdering stemmer ikke altid overens med patienternes. Jeg havde for eksempel en patient med lungekræft, som i sin PRO-besvarelse havde angivet, at han havde en voldsom grad af åndenød. Men i selve prioriteringen af sine symptomer havde han rangeret sin forstoppelse højere end åndenøden, som ellers var det symptom, jeg havde hæftet mig ved, forklarer Halla Skuladottir.

Giver patientens stemme mere vægt

De foreløbige erfaringer peger således på, at StuegangsPRO kan bruges til at fokusere på de problemer, der fylder mest hos patienten. Det kan lyde som en selvfølge, men ifølge Halla Skuladottir har det meget stor værdi at have et konkret redskab, der kan bringe ellers uopdagede symptomer frem i lyset og give patientens stemme mere vægt under stuegangen såvel som i det samlede forløb:

- Med StuegangsPRO kan vi gå mere målrettet til værks på den korte tid, der er til rådighed under en stuegang. Det er et redskab, der kan synliggøre de symptomer og bivirkninger, som patienterne har gået og puttet med, fordi de er blevet overskygget af andre symptomer, eller fordi de er svære selv at bringe på banen og derfor ofte bliver glemt i forbifarten, siger Halla Skuladottir og fremhæver, at der med StuegangsPRO bliver kastet lys på særligt psykiske problemstillinger:

- Min oplevelse er, at der med StuegangsPRO bliver afdækket flere symptomer end lige netop dem, der relaterer sig til det, patienten blev indlagt for. Særligt sygeplejerskerne har brugt StuegangsPRO som en indgang til at tage hånd om de mere psykiske og svære problemstillinger, som patienterne ikke har følt, de kunne dele med andre. Det giver patienterne en ro at få vendt de ting, uddyber Halla Skuladottir.

StuegangsPRO er en del af Partnerskab om PRO og er støttet af Kræftens Bekæmpelse. Projektet er et samarbejde mellem AmbuFlex og Onkologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest i Herning.