Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftbehandlingen i Region Hovedstaden halter bagefter

19-05-2017
Region Hovedstaden har store problemer med at få kræftpatienterne i behandling til tiden. Det viser den årlige gennemgang af regionernes behandling af kræftpatienter i kræftpakkeforløb. Forsinkelserne er så store på nogle områder, at Kræftens Bekæmpelse har taget kontakt til Region Hovedstadens ledelse og bedt dem om at rette op på forholdene hurtigst muligt.

Den nye årsrapport viser, at den i særlig grad er gal med behandling af brystkræft. I Region Hovedstaden er det for eksempel kun 69 pct. af patienterne med brystkræft, der kommer frem til behandling inden for tidsfristen på 27 dage, som kræftpakkerne angiver.

Men også på andre områder halter det bagefter. Mere end 25 pct. af lungekræftpatienterne, der skal i medicinsk behandling, venter for længe i Region Hovedstaden. Ligesom Hovedstaden, som i resten af landet, har meget store problemer med at få patienter med kræft i urinvejene i behandling til tiden. 

- Det er ikke i orden, at patienterne i Region Hovedstaden ikke får behandling til tiden. Særligt regionens brystkræftpatienter kniber det med. Og der er jo stærk mistanke om, at det blandt andet handler om indførelsen af det nye it-system, Sundhedsplatform, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse. 

Hvor er patienterne blevet af?

Kræftens Bekæmpelse peger på, at man i årsrapporten kan se, at antallet af registrerede kræftpatienter i Region Hovedstaden ligger meget lavere i 2016 end de foregående år. I 2016 er der registreret 845 brystkræftpatienter modsat 2015, hvor der blev registreret 1.193 brystkræftkræftpatienter. Også på andre kræftområder mangler der i Region Hovedstaden en registrering af patienter. 

- Det er mærkeligt, at der er så få patienter registreret i år, for ud fra erfaring ved vi, at udsvinget i antal af kræftsyge ikke er særligt stort. Det kan skyldes, at der er et stort efterslæb i registreringerne. Det er vigtigt, at registreringerne kommer hurtigt på plads - af hensyn til forskning og udvikling på kræftområdet og ikke mindst af hensyn til patienterne, siger Leif Vestergaard Pedersen. 

Ingen væsentlig fremgang i landsgennemsnit

Kræft udvikler sig dag for dag og skal behandles som en akut sygdom, så derfor handler det om få patienterne i behandling hurtigst muligt for at opnå det bedste resultat. I kræftpakkerne har lægerne beskrevet, hvor lang tid der maksimalt bør gå, inden kræftbehandlingen går i gang. Og det er afgørende, at disse anbefalinger følges. 

Årsrapporten er en overvågning af kræftpakkeforløbet for hele landet i 2016. Den viser, at efter nogle år med forbedringer på sygehusene med at få patienter i behandling, er den gode udvikling fladet ud. I 2016 kom fire ud fem kræftpatienter i behandling til tiden, og det svarer stort set til gennemsnittet for det foregående år. 

- Vi har med glæde konstateret bedring på området tidligere. Derfor er det også skuffende, at denne udvikling ikke tydeligt er forsat, og det er skuffende at se, at der stadig er endog meget store regionale forskelle i regionernes evne til at få kræftpatienterne i behandling inden for de angivne tider, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Forhåbning om forbedring

Situationen i Region Hovedstaden er så alvorlig, at Kræftens Bekæmpelse har taget kontakt til regionens ledelse for at få situationen forbedret for patienterne snarest muligt.

- Region Hovedstaden har informeret os om en række initiativer, som allerede er sat i gang, og andre, som vil blive sat i gang for at opnå nogle bedre resultater. Vi vil løbende følge med i, at resultaterne bliver bedre. Og vi har klar en forventning om hurtig bedring, siger Leif Vestergaard Pedersen.