Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftpatienter bringer vigtig viden ind i lægekonferencen

08-02-2018
Ganske få steder i Danmark er patienten inviteret med på den multidisciplinære teamkonference, hvor læger mødes for at beslutte hvilken kræftbehandling, der skal tilbydes. Nu viser en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse, at der er flere fordele forbundet med denne form for patientinddragelse. Det både øger lægernes faglige beslutningsgrundlag og sikrer, at behandlingen matcher patientens præferencer.

Rapporten er baseret på tre måneders observationer af multidisciplinære teamkonferencer (MDT-konferencer) på Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling på Rigshospitalet, hvor patienter med hoved-halskræft behandles. Her er patient og pårørende som noget helt særligt inviteret med, når kræftlæger og kirurger mødes for at afgøre, hvilken behandling der er bedst for patienten.

Det giver mening, at patienten er med

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at der er flere fordele forbundet med at invitere patienterne med på den konference, der ellers normalt er forbeholdt de sundhedsfaglige. Og lægerne i undersøgelsen mener da også selv, at det har meget stor værdi, at patienterne deltager på trods af, at det er en ressourcekrævende aktivitet.

Undersøgelsen viser, at alene det, at patienten er fysisk til stede på konferencen påvirker, hvilken behandling der tilbydes:

- Lægerne fortæller, at der kan være stor forskel på den behandling, de overvejer, når de læser patientens journal, og den behandling, de tilbyder, når de selv har set patienten på konferencen. Her får de nemlig et mere et mere retvisende billede af, hvad patienten kan klare, ligesom de kan vurdere, hvor påvirket patienten er af andre sygdomme. Den vurdering får lægerne ikke, hvis patienten ikke er med, fortæller sundhedsfaglig konsulent i Kræftens Bekæmpelses afdeling for Dokumentation & Kvalitet, Anne Hjøllund Christiansen, der står bag undersøgelsen.

Patienten tages med på råd

Men patientdeltagelsen har også den fordel, at patienten kan tages med på råd, når der skal træffes en beslutning, der kan få store konsekvenser for hans eller hendes livskvalitet. 

I en fjerdedel af de observerede konferencer blev behandlingstilbuddet direkte påvirket af, at patienten gav udtryk for sine synspunkter, præferencer og bekymringer. Det oplevede Anne Hjøllund Christiansen for eksempel, da hun overværede en konference med en patient med kræft i tungen, der ikke kunne få en operation, fordi kræftsvulsten var for stor:

- Lægerne tilbød patienten strålebehandling, som er en standardbehandling med gode muligheder for helbredelse. Men det viste sig, at patienten havde erfaring med netop denne behandling fra et familiemedlem, som havde fået meget svære bivirkninger. Patienten spurgte derfor til alternativer, og efter en fælles drøftelse endte det med, at patienten i stedet skulle følges med kontrolscanninger, forklarer Anne Hjøllund Christiansen.

I andre tilfælde var der patienter, der valgte mellem to forskellige behandlinger, spurgte til alternativer eller helt fravalgte lægernes tilbud på grund af svære bivirkninger.

Lægerne i vores undersøgelse vurderer selv, at de er gode til at involvere patienterne på konferencerne. Men flere erkender også, at de og deres kollegaer kunne være bedre til dels at tale om fravalg af behandling, dels nogle gange at nævne flere behandlingsmuligheder, og endelig at gøre det klart for patienten, at der er tale om et ’valg’

Sundhedsfaglig konsulent, Anne Hjøllund Christiansen

Det kræver en særlig indsats at involvere patienterne

Men ét er, at man har rammerne for patientinvolvering, noget andet er, at få det til at ske i praksis. Og her viser undersøgelsen, at MDT-konferencerne rummer et stort potentiale for patientinvolvering og fælles beslutningstagning, som ikke udnyttes til fulde.

Det kræver med andre ord en særlig indsats at få patientens perspektiver i spil:

- Lægerne i vores undersøgelse vurderer selv, at de er gode til at involvere patienterne på konferencerne. Men flere erkender også, at de og deres kollegaer kunne være bedre til dels at tale om fravalg af behandling, dels nogle gange at nævne flere behandlingsmuligheder, og endelig at gøre det klart for patienten, at der er tale om et ’valg’, fortæller Anne Hjøllund Christiansen.

Den multidisciplinære teamkonference (MDT-konference)

MDT-konferencen har en central funktion i kræftforløbet. Det er her, sundhedsprofessionelle med forskellige specialer mødes for at drøfte behandlingsmuligheder og fastlægge en behandlingsplan.

MDT-konferencer er organiseret forskelligt på tværs af kræfttype, hospitaler og afdelinger i Danmark, og kun få steder er patienten inviteret med.

De Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) har udarbejdet en national vejledning til, hvordan man optimalt organiserer og afholder MDT-konferencer. Her fremhæves det blandt andet, at patientens synspunkter, præferencer og generelle livsforhold skal inddrages, når der træffes beslutninger om behandlingstilbud.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på observationer af 41 MDT-konferencer med hoved-halskræftpatienter samt seks interviews med kirurger fra Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

Der er afsat 45 minutter til hver MDT-konference, hvoraf patienterne i gennemsnit var til stede i 28 minutter på de observerede konferencer.

Læs hele rapporten