Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Vi havde håbet på en mere åben dør

12-06-2020
Det har været meget voldsomt, at landets hospitaler har været lukket for pårørende under coronakrisen. Det er positivt med den nye bekendtgørelse og de nye retningslinjer, selvom vi havde håbet på en mere åben dør, siger afdelingschef Pernille Slebsager.

Fremover bliver det muligt for patienterne at vælge en eller to faste pårørende, som må komme på hospitalet.Men det sætter patienterne i et urimeligt valg, siger Pernille Slebsager Foto: Colourbox

Siden coronakrisen brød ud, har hospitalerne stort set været lukket for pårørende på grund af smittefaren. Det har indebåret, at selv svækkede kræftpatienter har været for alene om behandlinger, alvorlige samtaler og undersøgelser.

Men det bliver anderledes nu. Ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet  og nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen lukker pårørende ind på hospitalerne igen.

- Vi er meget glade for at der nu sker lempelser på området og har dyb respekt for, at det skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, sådan at patienter og personale ikke udsættes for smitte. Men vi havde håbet på en mere åben dør,  siger Pernille Slebsager, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse.

Trods lempelserne er retningslinjerne stadig restriktive, og de restriktive rammer sætter kræftpatienter og pårørende i svære valg,siger Pernille Slebsager. Foto: Tomas Bertelsen

Trods lempelserne er retningslinjerne stadig restriktive, og de restriktive rammer sætter kræftpatienter og pårørende i svære valg oveni et i forvejen belastende forløb.

Fremover bliver det muligt for patienter at vælge en eller to faste pårørende, som kan ledsage eller besøge dem på hospitalet, hvis ledelsen på det enkelte hospital godkender det.

Det svære valg

- Jeg synes ikke, det er rimeligt at bede alvorligt syge patienter vælge, hvem der skal være deres faste pårørende. Hvordan kan man vælge en eller to, hvis man fx har partner og flere børn, spørger Pernille Slebsager, der er afdelingschef for Patient & Pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse.

- Kræftforløb kan være langvarige og stærkt belastende for både patienter og pårørende. Hvorfor skal det så være umuligt at have fleksibilitet for familiemedlemmer, så de kan aflaste hinanden? Vi savner at kende de konkrete faglige begrundelser for dette, siger Pernille Slebsager.

Har du brug for at tale din situation igennem?
Ring til Kræftlinjen på 80301030

Så sent som i denne uge fik vi en henvendelse fra en hustru til en døende patient, som ikke fik lov til at besøge sin mand sammen med børnene. Derfor er vi glade for, at der nu fokus på at sikre besøg

Afdelingschef Pernille Slebsager, Patient- & Pårørendestøtte

Anbefalingerne kan fraviges, hvis situationen kræver det

I de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er det præciseret, at ledelsen på hospitalet skal sikre, at alle pårørende kan komme på besøg, hvis en patient er kritisk syg eller døende.

Det er Pernille Slebsager lettet over.

- Så sent som i denne uge fik vi en henvendelse fra en hustru til en døende patient, som ikke fik lov til at besøge sin mand sammen med børnene. Det er fortvivlende. Derfor er jeg glad for, at der er lagt op til mere fleksibilitet afhængigt af situationen, fastslår Pernille Slebsager. 

Ledelsen skal godkende besøg

Der er fremover lagt op til, at det er ledelsen på hvert hospital, der skal beslutte, om en patient må få besøg. Men det kan åbne op for forskelsbehandling, mener Pernille Slebsager.

- Det giver grobund for forskellige fortolkninger og praksis, og det er ikke i orden. I vores kræftrådgivninger og på kræftlinjen, har vi i hele corona-perioden fået henvendelser fra frustrerede og ulykkelige patienter og pårørende. Der er behov for at alle patienter behandles ens, siger Pernille Slebsager.

Mere information
Mere information