Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nytænkende aftale, der gavner alle patienter

14-09-2017
Det er et glædeligt resultat, der er kommet ud af forhandlingerne om en overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner, mener Kræftens Bekæmpelse. Aftalen styrker samarbejdet mellem hospitalerne og patienternes egen læge, og det er til stor gavn for patienterne.

Formand for Kræftens Bekæmpelse, Dorthe Crüger

Aftalen mellem PLO og Danske Regioner har en fuldstændig afgørende betydning for patienterne. Det har den, fordi det oftest er den praktiserende læge, som møder patienten både før, under og efter behandling på et sygehus, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

- Det her er godt nyt for patienterne. De praktiserende læger betyder langt mere end de fleste i sundhedsvæsenet gør sig klart. Den praktiserende læge er en vigtig person i patientens liv under hele behandlingsforløbet og har stor betydning for patientens tryghed og tillid til sundhedsvæsenet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Dorthe Crüger.

Vilje til at tænke nyt

Dorthe Crüger glæder sig i særlig grad over, at der i den nye overenskomstaftale er vist en vilje til at tænke nyt.

- Aftalen afspejler, at der virkelig er tænkt udviklingen af sundhedsvæsenet ind, og at den praktiserende læge dermed i endnu højere grad bliver en solid del af den samlede behandling, som patienten fortjener, siger Dorthe Crüger.

Det er flere punkter i aftalen, som Kræftens Bekæmpelse glæder sig over. Men særligt fire punkter skaber stor glæde.

- I aftalen bliver der taget bedre hånd om patienter, som bliver udskrevet fra hospitalet. Det er virkelig glædeligt, fordi mange patienter er i en særlig sårbar situation efter udskrivelse. I mange år har blandt andet kræftpatienter været udfordret ved, at der ikke har været det nødvendige samarbejde mellem de praktiserende læger og resten af sundhedsvæsenet. Det manglende samarbejde har skadet patienterne, og det er derfor glædeligt at se, at det samarbejde nu bliver styrket, siger Dorthe Crüger.

Derudover glæder Kræftens Bekæmpelse sig over, at sygebesøg i eget hjem bliver opprioriteret, at der er fokus på at skabe bedre lægedækning i hele landet, og at arbejdet med at forbedre den generelle kvalitet i almen praksis intensiveres.

- Det har været et langt forhandlingsforløb, men med dette resultat har det været det hele værd. Den praktiserende læge er en vigtig gennemgående person i patienternes liv, og det er godt, at deres rolle nu får lov at blive styrket og udviklet til gavn for patienterne, siger Dorthe Crüger og fortsætter:

- Vi har et stort ønske om, at vi nu kommer ind i en god periode, hvor hele sundhedsvæsenet kan udvikle sig i samme takt. Det har patienterne i den grad behov for. Og med denne aftale lover det rigtig godt.

Her kan du læse aftalen mellem PLO og Danske Regioner