Gå til sygdomsliste

11. juni 2020: Høringssvar: Lynhøring - retningslinjen COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på retningslinjen for smitteforebyggelse ved besøg.

Retningslinjen er fortsat meget restriktiv (ligesom bekendtgørelsen), og Kræftens Bekæmpelse savner de konkrete sundhedsfaglige begrundelser for, at det fortsat er nødvendigt at være så restriktiv.

Vi vurderer, at det mange steder i sygehusvæsenet vil være vanskeligt at leve op til retningslinjer om, at besøg bør foregå i særlige rum og med 2 meters afstand. Det vil i praksis let kunne få den konsekvens, at mange reelt nægtes besøg af den lokale ledelse.

På den positive side hæfter Kræftens Bekæmpelse sig ved, at det fremgår, at der er tale om anbefalinger, der kan tilpasses situationen – ikke om krav. Og at der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at følge retningslinjerne, og hvor der kan tages hensyn til at undgå stigmatisering og sikre værdighed.

Samtidig står der dog intet om, hvilke situationer det kunne dreje sig om på hospitalerne. Der er alene nævnt et plejehjemseksempel vedr. transport af beboer i kørestol.

Vi beder derfor om, at det præciseres, at der kan være en række situationer i forløb med alvorlig og eventuel livstruende sygdom, hvor det vil være relevant at afvige fra anbefalingerne. F.eks. i situationer under indlæggelse, hvor der er givet besked om, at yderligere behandling er udsigtsløs, i palliative forløb og i forløb tæt på livets afslutning. Det kan også gælde en række andre situationer i et langt forløb, hvor patientens funktionsniveau tilsiger det.

Venlig hilsen
Pernille Slebsager
Afdelingschef
Patient- & Pårørendestøtte